Головна>Факультети, кафедри >Студентське життя  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
08.05.2013

Кафедра землевпорядкування і кадастру

Студентське життя

Важливе місце в процесі професійної підготовки майбутнього спеціаліста займає виховна діяльність, що здійснюється через інститут кураторства.
Разом з оволодінням теоретичними і практичними знаннями студент, в процесі навчання у ВУЗі, набуває досвід колективного спілкування як у своїй групі, так і в організації сумісної роботи зі студентами інших курсів.
Кураторська робота кафедри реалізує наступні задачі навчально-виховного процесу:
 адаптує студентів молодших курсів до системи вищої освіти;
 знайомить студентів з усіма напрямками позанавчальної роботи;
 відвідування студентів, проживаючих у гуртожитку з наданням необхідних консультацій;
 пропагандує здоровий спосіб життя;
 готує до працевлаштування студентів старших курсів;
 допомагає в працевлаштуванні молодим спеціалістам.
На кафедрі геодезії, землевпорядкування та кадастру впроваджено інноваційний метод кураторської діяльності. Вся виховна робота зі студентами спеціальностей кафедри «Землевпорядкування та кадастр» і «Будівництво» виконується двома викладачами окремо по кожній спеціальності.
Куратори спеціальностей вивчають індивідуальні особливості студентів групи, використовуючи при цьому анкетування та особисте спілкування;
систематично здійснюють контроль за успішністю студентів, виявляють причини зниження академічної активності та своєчасно приймають міри з їх ліквідації;
підтримують тісний контакт з батьками, особливо на молодших курсах;
сприяють впровадженню ефективних форм індивідуального планування самостійної навчальної роботи студентів та раціонального режиму праці та відпочинку.
Разом з усіма викладачами куратори кафедри здійснюють роботу з підсилення навчально-виховного процесу професійної направленості, формування громадянської зрілості та суспільної активності.