Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
19.04.2013

Кафедра технології машинобудування

Студентська наукова робота

Практично всі студенти в тій чи іншій мірі залучаються до НДР: вивчення дисципліни “Учбово-дослідна робота студентів”, де вони вивчають теоретичні основи наукової роботи, раціоналізаторства і винахідництва; студентські наукові гуртки. Результати праці студентів у гуртках впроваджуються в навчальному процесі у вигляді плакатів, моделей, стендів тощо, а також у вигляді розділу НДР дипломного проекту "Дослідна частина проекту". Основні напрямки дослідної частини дипломних проектів: покращання стійкості металообробного інструменту; розробка спеціального металообробного інструменту; розробка методів активного контролю; удосконалення процесів виготовлення, очищення та подачі СОР; дослідження методів та засобів оптимізації режимів обробки. Виконання держбюджетної тематики направлено у першу чергу на удосконалення навчального процесу з підготовки спеціалістів і мало позитивний вплив на ставлення і проведення лабораторний та практичних занять з спеціальних дисциплін кафедри. Крім того, за результатами проведених досліджень готовились науково-технічні статі та доповіді на конференціях.