Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
15.05.2015

Кафедра маркетингу

Студентська наукова робота

Важливою складовою наукової роботи кафедри маркетингу є студентська наукова робота. У зв’язку з цим на базі університету в 2005 р. було створено "Наукове товариство студентів, апірантів та молодих учених" та його керівний орган - Раду молодих учених. Основною метою діяльності ТСАМУ є: всебічне сприяння науковій, винахідницькій та творчій діяльності молодих учених і студентів, підготовки кадрів для науки і навчального процесу, виконання наукових досліджень, упровадження новітніх досягнень науки в роботу студентської молоді, відображення, захист і реалізація професійних та інтелектуальних інтересів і прав наукової молоді та студентів у КрНУ.
При кафедрі маркетингу працює студентське наукове товариство з напряму «Роль маркетингу в кризових умовах» (керівник старший викладач Збиранник О.М.). Напрямками роботи ТСАМУ є: методичні основи проведення маркетингових досліджень в різних галузях виробництва; роль маркетингових служб в сфері виробництва і послуг; методологія та організація наукових досліджень; інноваційні технології енергозбереження; роль реклами в сфері виробництва і послуг
Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, починаючи з перших курсів. Керують науковою роботою студентів професори Сокур М.І., Юрко О.А., доценти кафедри Латишев К.О., Богдан О.І., Мороз О.В., Романенко І.П., ст. викладач Збиранник О.М. та асистенти Герасимчук В.В., Кузьменко О.Ю.
Студенти беруть активну участь у олімпіадах, наукових конференціях, конкурсах. У 2009-2010 н.р. студентка 3 курсу Суботіна Г.О. отримала диплом 3-го ступеня у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці» (Харківський національний економічний університет).
У 2011-2012 н.р. студентка 5 курсу Самойленко І.В. отримала диплом 3-го ступеня у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» (на базі нашого університету)
У 2012-2013 н.р. студентка Некрасова А.А. отримала диплом 3-го ступеня у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці» (Полтавський університет економіки і торгівлі).
Студентка 4 курсу Гриценко С.О. в 2010-2011 н.р. брала участь у ІІ турі олімпіади з маркетингу, яка проходила в Київському національному торговельно - економічному університеті, де була нагороджена Почесною грамотою за оригінальне розв’язання завдань

Також кожний рік студенти-маркетологи беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з маркетингу «Молодь опановує маркетинг», який проводить Українська Асоціація Маркетингу

Інформація про науково-дослідну роботу студентів за 2014 р.

Залучення студентів до науково-дослідної роботи: Залучення студентів до науково-дослідної роботи:
Наукові гурткиНазваКількість залучених студентів
Методичні основи проведення маркетингових досліджень в різних галузях виробництва (керівник к.е.н. Латишев К.О.)15
Роль маркетингових служб в сфері виробництва і послуг (керівник проф. Сокур М.І.)10
Методологія та організація наукових досліджень (керівник проф. Юрко О.А.)22
Інноваційні технології енергозбереження (керівник проф. Сокур М.І.)8
Роль реклами в сфері виробництва і послуг(керівник старш. викл. Збиранник О.М.)14
Навчально-наукові центриЦентр маркетингових досліджень (керівник проф. Сокур М.І.)17
Студентське наукове товариствоРоль маркетингу в кризових умовах(керівник старш. викл. Збиранник О.М.)25

Кількість студентів, які брали участь у зарубіжних наукових конференціях - 6 осіб.

Кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей) у співавторстві 80, самостійних 15.

Участь студента гр. МК-14-1 Потопольського А.О. в конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад», заснованого Полтавською обласною радою.

У 2014 році переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт стала: ІІ місце – Самойленко І.В. за напрямом «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці».