Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
11.02.2015

Кафедра екологічної безпеки та організації природокористування

Студентська наукова робота

  

Залучення студентів до участі у НДР

  

  Науково-дослідна робота студентів (НДРС) – найважливіша складова підготовки фахівців. Поєднання навчання і науково-технічної творчості – один з основних принципів побудови навчального процесу на кафедрі. Головною метою НДРС є: підготовка і виховання фахівців, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності сучасні досягнення науково-технічного прогресу; використання творчого і розумового потенціалу студентів для вирішення актуальних екологічних проблем; сприяння вихованню гармонійно розвиненої морально-суспільної особистості студента.
 З алучення студентів до наукової діяльності тісно пов’язане із процесом формування контингенту маґістрантів зі спеціальності 8.070801 – “Екологія та охорона навколишнього середовища”. При організації НДРС найбільш важливим є те, що планування і визначення тематики науково-дослідної роботи студентів здійснюється відповідно до поточних і перспективних планів науково-дослідної роботи кафедри. З метою зміцнення технічних і наукових зв’язків із виробництвом кафедра формує і постійно оновлює базу замовлень підприємств і організацій щодо відпрацювання екологічних задач, які однозначно пов’язані з потребами регіону та викликані наявною екологічною ситуацією.
  Одними з основних видів реалізації НДРС є проведення студентських наукових семінарів, участь студентів у конкурсах науково-дослідних робіт, конференцій різного рівня, олімпіад за фахом, робота в студентських наукових гуртках, індивідуальна НДР студентів з вирішення конкретних науково-технічних задач та ін.
  На початку кожного навчального року випускаюча кафедра розробляє плани роботи наукових семінарів із зазначенням дати проведення засідань, тем доповідей, доповідачів (з числа ПВС і студентів), наукових керівників і опонентів. На семінарах заслуховуються результати дисертаційних досліджень фахівців кафедри та інших ВНЗ.   Керівником постійно діючого наукового семінару на кафедрі є професор Шмандій В.М.
  На кафедрі створено товариство молодих учених (ТМУ). На сьогодні склад ТМУ кафедри налічує більше ніж 70 членів, у тому числі близько 60 студентів, які працюють під керівництвом науково-педагогічних співробітників кафедри (Шмандій В.М., д.т.н., професор, завідувач кафедри; Никифоров В.В., к.б.н., професор; Підліснюк В.В., д.х.н., професор; Бездєнєжних Л.А. к.т.н., доцент; Святенко А.І., к.т.н., доцент; Бахарев В.С., к.т.н., доцент). Товариство молодих учених кафедри екології є складовою ТМУ університету. Традиційно студенти і магістранти кафедри екології приймають актин участь в організації та проведені цих заходів. Значна увага приділяється участі студентів та маґістрантів кафедри екології у наукових конференція різного рівня. Є позитивна динаміка. Так у 2006 році магістранти кафедри приймали активну учать у 3 конференціях, а в 2007, 2008 роках – у 7 наукових заходах.
  Із зростанням активності студентів і маґістрантів спеціальності 8.070801 щодо їх участі у заходах наукового характеру зростає і кількість публікацій молодих учених кафедри.
  Слід також відзначити результативність участі студентів і маґістрантів кафедри екології у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт і Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”:
   2007 рік:
– студентка ІІІ-го курсу Мельник Ю.С. і маґістрант Гученко М.М. нагороджені дипломами ІІІ-го ступеня за перемогу на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Екологія та охорона навколишнього середовища”;
– студенти IV-го курсу Бурлака Ю.В., Гуділова А.П. нагороджені дипломами ІІІ-го ступеня за перемогу на другому етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”;

   2008 рік:
– студентка ІІІ-го курсу Сакун О.А. нагороджена дипломом ІІ-го ступеня за перемогу на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Екологія та охорона навколишнього середовища”;
– студентка IІІ-го курсу Кодрян А.М. і маґістрант Гуділова А.П. нагороджені дипломами ІІІ-го та ІІ-го ступеня відповідно за перемогу на другому етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”;
– на другому етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” команда КДУ імені Михайла Остроградського у складі студенток Кодрян А.М., Гуділової А.П. виборола ІІІ-те місце у загальнокомандному заліку;

   2009 рік.
– студентки: ІV-го курсу Кодрян А.М. і Сакун О.А., та ІІІ-го курсу Кідяєва О.М. нагороджені дипломами І, ІІ, і ІІІ-го ступенів відповідно за перемогу на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Екологія та охорона навколишнього середовища”;
– на другому етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” команда КДПУ імені Михайла Остроградського у складі студенток Сакун О.А., Ануфрій С.С. виборола ІІ-те місце у загальнокомандному заліку, студентка ІV-го курсу Сакун О.А. нагороджена дипломом ІІ-го ступеня.

2010 рік.
- студентка IV курсу Нечипоренко Т.Г. та студентка V курсу Сакун О.А. нагороджені дипломами I і II ступенів відповідно за перемогу на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт за напрямом "Екологія та охорона навколишнього середовища".
- студентка V курсу Нечипоренко Т.Г. нагороджена почесним дипломом за перемогу у обласному конкурсі "Найкращий студент" у номінації "Науковець року".

2011 рік
- студентка VI курсу Фірс С.Г. нагороджена дипломом ІІ ступеня за перемогу на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт за напрямом "Екологія та охорона навколи шнього середовища". - студентка V курсу Ануфрій С. нагороджена дипломом ІІІ ступеня за перемогу на другому етапі Всепукраїнської олімпіади зі спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища".

2012 рік
- студентка ІІІ курсу Іващенко О.Г. нагороджена дипломом ІІІ ступеня за перемогу на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт на напрямом "Екологія та охорона навколишнього середовища".
- студентка ІІІ курсу Лісовець А.О. нагороджена дипломом ІІ ступеня за перемогу на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом "Екологія та охорона навколишнього середовища".
- Студентки ІІІ курсу Лісовець А.О. та Василенко А. вибороли ІІ загальнокомандне місце та нагороджені дипломом ІІ ступеня за перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом "Екологія та охорона навколишнього середовища".