Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
25.02.2015

Кафедра обліку і фінансів

Студентська наукова робота

Важливою складовою наукової роботи кафедри є студентська наукова робота. Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, починаючи з перших курсів. При кафедрі в межах діяльності Товариства молодих учених працюють наукові гуртки “Розвиток банківської системи в умовах глобалізації та інтернаціоналізації економіки», та «Проблеми фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки». Керують науковою роботою студентів професор Дідур С.В., доценти кафедри Глухова В.І., Шаповал Л.П., Безугла В.О., Хоменко Л.М. ст. викладачі Волошина О.В., Лактіонова Л.О., Лактіонов Ю.Г..

До виконання науково-дослідної роботи залучаються студенти І-V курсів. Основними формами студентської наукової роботи є: участь у наукових конференціях, публікація результатів наукових досліджень у фахових наукових виданнях, участь у конкурсах студентських наукових, дипломних робіт та олімпіадах, членство в Товаристві молодих учених КрНУ. Поєднання навчальної та наукової роботи дає можливість студентам якісніше виконувати курсові роботи, підвищувати свій професійний рівень.

При кафедрі в межах діяльності Товариства молодих учених працюють наукові гуртки “Розвиток банківської системи в умовах глобалізації та інтернаціоналізації економіки» та «Проблеми фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки».

За 2010-2014 рр. число опублікованих статей студентів всього - 30 , з них самостійних - 18 , тез доповідей опубліковано всього - 135, в тому числі самостійних – 105; за результатами участі у міжнародних конкурсах студентських наукових робіт нагороджено 20 студентів, у Всеукраїнських – 11 студентів.

При організації науково-дослідної роботи студентів важливим є те, що планування і визначення тематики науково-дослідної роботи студентів здійснюється відповідно до поточних і перспективних планів науково-дослідної роботи кафедри. Крім того, темами завдань з НДРС можуть бути складові частини або розділи госпдоговірних НДР кафедри, а також напрями досліджень курсових і дипломних робіт.

Кафедра фінансів і кредиту вітає з пермогою студентку гр. ФК-11-1 Князєву Марію Вікторівну, за зайняте 3 місце у Всеросійському за міжнародною участю конкурсі студентських наукових робіт, який проходив у Пермі (науковий керівник – к.е.н., доцент Глухова В.І). Під час роботи секції «Сучасні фінансові інструменти розвитку регіонів» Князєва М,В. завдяки сервісу вебінарів у режимі прямої трансляції захистила свою науково-дослідну роботу.Кафедра фінансів і кредиту вітає Перепелицю Інну Сергіївну студентку спеціальності “Фінанси і кредит” з перемогою в конкурсі студентських наукових робіт Полтавської обласної ради “Від студентського самоврядування − до самоврядування громад” за зайняте ІІІ місце (науковий керівник − к.е.н. доцент Л.П.Шаповал) Бажаємо подальших успіхів у науковій роботі та навчанні!Кафедра фінансів і кредиту вітає переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, II тур якого відбувся у Національному університеті державної податкової служби України (м.Ірпінь) 5-7 березня 2013 р., Ємельянова Дмитра Ігоровича, студента групи ФК-12-1сп, який отримав диплом II ступеню за наукову роботу на тему «Фінансове забезпечення управління об’єктами інтелектуальної власності» (науковий керівники – д.е.н., професор Дідур С.В. та старший викладач Волошина О.В.);5 грудня в Полтавській обласній раді пройшло нагородження переможців щорічного обласного конкурсу студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад», запровадженого з метою сприяння суспільним ініціативам студентської молоді, її залучення до життя територіальних громад області. І місце за результатами конкурсу зайняла студентка факультету Економіки та управління, напряму 6.030508 – «Фінанси і кредит» Перепелиця Інна Сергіївна (група ФК-10-1). Науковий керівник: к.е.н., доцент Шаповал Людмила Петрівна. Тема наукової роботи: «Реформування комунального господарства міста в сучасних умовах господарювання (на прикладі м. Кременчук)». Нагороду вручили голова обласної ради Іван Михайлович Момот та перший заступник голови обласної ради Володимир Вікторович Онищенко.Кафедра фінансів і кредиту вітає Перепилицю Інну, студентку групи ФК-10-1, за зайняте III місце у II турі Всеукраїнської олімпіади з економічної теорії, що відбулася У Кременчуцькому національному університеті.

Кафедра фінансів і кредиту вітає Перепилицю Інну, студентку групи ФК-10-1, яка стала переможцем VI Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентської молоді, який проводився у травні 2012 року Всеукраїнською конференцією профспілок України (м. Київ).

Кафедра фінансів і кредиту вітає переможців II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Фінансовий менеджмент", яка проводилася 22-23 березня 2012 року у Луцькому національному технічному університеті, студентів V курсу напряму підготовки «Фінанси і кредит» Білокобильську Аліну Володимирівну та Шудрю Олену Вікторівну.

Кафедра фінансів і кредиту вітає переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, II тур якого відбувся у Національному університеті державної податкової служби України (м.Ірпінь) у березні 2012 р.:
1) Пастухову Ольгу Миколаївну, студентку групи ФК-11-1сп, яка отримала диплом III ступеня за наукову роботу на тему «Доходна база місцевих бюджетів і резерви її збільшення» (науковий керівник – к.е.н., доцент Глухова В.І.);
2) Рукавичко Олександру Сергіївну, студентку групи ФК-11-1сп, яка отримала диплом III ступеня за наукову роботу на тему «Податковий ризик-менеджмент суб’єктів господарювання» (науковий керівник – к.е.н., доцент Шаповал Л.П.).