Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
07.06.2013

Кафедра Філології та видавничої справи

Студентська наукова робота

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗІ СТУДЕНТАМИ 2009-2010 н.р. I. Годзевська Кристина приймала участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді, яка проходила у травні 2010 року у Донецькому державному університеті менеджменту. (10 місце) – Мартиненко М.Ю. II. На кафедрі працює студентське громадське бюро „Громадське студентське бюро перекладів ” – Конюхова Н.І. III. Участь у регіональній науково-практичній конференції «Соціально-психологічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства». Застосування інноваційних комп’ютерних технологій в організації самостійної роботи студентів ВНЗ. Доповідач магістр Богданова В., науковий керівник Мартиненко М.Ю. IV. Студенти під керівництвом викладачів приймали участь у Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих учених і спеціалістів КДУ імені Михайла Остроградського (СЕКЦІЯ № 16 «Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов»): 1. Реклама как источник пополнения общеупотребительной лексики Доповідач Жушман Р.В., науковий керівник Вернигора В.Ф. Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского 2. Лінгвістичні особливості англомовних афоризмів, прислів’їв і приказок та їх переклад Доповідачі: Кожушко Д.М., Кучевська Ю.О., науковий керівник Дніпровська Т.В Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 3. Навчання професійно-орієнтованій іноземній мові економістів Доповідач Мацак А. Г., науковий керівник Погрібна О. В. Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 4. Нелогічна англійська мова Доповідач Меркун Т.О., науковий керівник Нестеренко Н. М. Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 5. Вивчення іноземних мов у європейській перспективі Доповідач Неборак О., науковий керівник к.п.н., доц. Гордієнко М.Г. Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 6. Організація самостійної роботи з іноземної мови засобами інформаційних технологій Доповідач Турченко В.О., науковий керівник Пашивкіна К.В. Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 7. Сутність вивчення англійської мови у підготовці фахівців за економічним напрямом Доповідач Шевченко В.В., науковий керівник Воєводенко М.О. Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 8. Особливості перекладу економічної термінології з англійської мови на українську Доповідач Шараєвська Я.В., науковий керівник Дніпровська Т.В. Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 9. Тестування як метод підвищення ефективності та об’єктивності контролю знань з іноземної мови Доповідач Богданова В.В., науковий керівник Мартиненко М.Ю. Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського