Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
27.10.2014

Кафедра економіки

Студентська наукова робота

При кафедрі економіки працює студентське наукове товариство. Напрямками роботи СНТ є: дослідження особливостей інноваційної та інвестиційної діяльності промислових підприємств регіону, економічний аналіз, економічна безпека, економіка промисловості.

Протягом останніх років спостерігається не лише збільшення чисельності членів студентського наукового товариства, а й значне підвищення результативності його діяльності, що ілюструють показники таблиці.

 Показник

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Опубліковано студентами наукових праць

97

60

99

76

95

Тези доповідей на конференціях

72

35

84

67

78

Участь студентів у міжнародних конференціях

11

8

71

45

62

Наукові статті

25

25

15

14

18

Наукові статті у фахових виданнях

18

25

15

12

16


Студенти спеціальності «Економіка підприємства» щороку приймають участь в науково-практичних конференціях різного рівня, в тому числі й таких, що проходять за межами України. У 2008 році у науково-практичних конференціях прийняли участь 72 студенти (11 з них - у міжнародних), у 2009 році - 35 студентів (8 з них - у міжнародних), у 2010 році - 84 студента (71 з них - у міжнародних), у 2011 році - 67 студентів (45 з них - у міжнародних)

Протягом 2007-2012 рр. студенти спеціальності «Економіка підприємства» приймали активну участь у національних та міжнародних творчих конкурсах, конференціях, спортивних змаганнях. Так, у 2007 р. аспіранти кафедри Дворник М.О. та Бала В.В. приймали участь у конкурсі на найкращу наукову роботу з економіки підприємства, присвяченому до 70-річчя Полтавщини, де отримали диплом І ступеня в конкурсі магістерських робіт та диплом ІІІ ступеня в конкурсі авторефератів.

У 2008 7 студентів членів студентського наукового товариства кафедри економіки прийняли участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Наука і інновація - 2008». 07-15 жовтня 2008 р., Польща, м. Прземисл.

Аспірант кафедри економіки Бала В.В. у 2008 році прийняв участь в регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу «Новітній інтелект «Україна-3000» під патронатом Катерини Ющенко, в якому посів перше місце. За результатами першого етапу Балу В.В. було запрошено до фінальної частини конкурсу, що проходила у місті Києві.

Студентки магістерської підготовки, члени студентського наукового товариства кафедри економіки Савченко С. П. та Черниченко О.Ю. у 2008 р. прийняли участь у Регіональному турі Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності, в якому посіли перше та друге місце відповідно.

За період 2008-2011 р.р. студентами ОКР «спеціаліст» зроблено 64 доповідей на 4 всеукраїнських та 9 міжнародних науково-практичних конференціях, а студентами ОКР «магістр» зроблено 129 доповідей на 7 всеукраїнських та 30 міжнародних науково-практичних конференціях, а саме:
- VI Всеукраинская научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов. г. Симферополь, 2008;
- Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів КДУ імені Михайла Остроградського «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», 21-22 квітня 2010 року, КДУ ім. М. Остроградського, м. Кременчук;
- Всеукраїнська науково-технічна конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства». 9-10 квітня 2009 р., КДПУ ім.. М. Остроградського, м. Кременчук;
- Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», 17-18 квітня 2008 року, КДПУ, м. Кременчук; - Міжнародна науково-практична конференція «Диверсифікація інноваційного розвитку національного господарства в контексті реалізації глобалізацій них процесів», 22-23 квітня 2010 р., КДУ ім.. М. Остроградського, м. Кременчук;
- Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні: теорія та практика, Луганський інститут праці та соціальних технологій”, м. Луганськ, 2008;
- ІІ Международная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики и управления: теория и практика», 16-17 апреля 2010 г., г. Воронеж, ВГУ; - ІI Международная научно-практическая конференция «Актуальные достижения европейской науки – 2010», 17.06-25.06.2010, г.София, Болгария;
- 6-а международна научна практична конференція «Бъдещи изследвания», 17-25 февраля 2010, г.София, Болгария;
- VI международна научна практична конференція «Наиновите постижения на европейската наука» 17.06-25.06 2010, г.София, Болгария;
- VI международна научна практична конференция «Honors high school - 2009», 17.11-25.11 2009г. , г.София, Болгария;
- 4-а международна научна практична конференция, «Бъдещето проблемите на световната наука», 17-25 декември 2008, г.София, Болгария;
- IV Міжнародна науково-практична конференція “Наука та інновації – 2008”, м. Пржемишль, 2008.

Студентами спеціальності «Економіка підприємства» ОКР «спеціаліст» опубліковано 16 наукових статей, з яких 14 - у фахових виданнях.

Кількість студентів, які брали участь у зарубіжних наукових конференціях – 8

ПІБ учасника

Тема доповіді

Назва конференції

1

Лозовська О.О. (науковий керівник: Квятковська Л.А.)

Трудовий потенціал підприємства

Materialy VIII Miedzynrodowej naykowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami-2012»/ 07-15 listopada 2011 – Przemysl. Nauka I studia‑2012‑ C. 8-10

2

Лозовик Д.Б., Шелудченко Т.В.

Прогнозування розвитку демографічної ситуації сільської місцевості Полтавської області на 2013-2015 рр.

Materialy VIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, “Wyksztalcenie I nauka bez granic – 2012”. Volume 9. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia. – S.8-11

3

Лозовик Д.Б., Таран А.А.

Прогнозування виплат премій на страховому ринку України

Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Archievement of high school», - 2012. Том 6. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 51-53

4

Лозовик Д.Б., Таран А.А.

Застосування економіко-математичних моделей планування оптимального плану розвитку підприємства

Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd - 2012». - Díl 8. Ekonomické vědy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S.29-30

5

Лозовик Д.Б., Слободяник К.П.

Застосування економіко-математичних методів і моделей в економіці

Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieką - 2012» Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia. – S.64-65

Кількість наукових публікацій студентів у 2012 році:

- статей – 3, у співавторстві – 3, в т.ч. у фахових виданнях – 3.
- тез доповідей на конференціях – 59, у співавторстві – 10, самостійних – 49.

Досягнення студентів у регіональних і всеукраїнських олімпіадах і конкурсах

Показники

2009
/ 2010

2010
/ 2011

2011 / 2012

2012 / 2013

Кількість призових місць, що посіли студенти у олімпіадах та конкурсах

8

9

5

14

на конурсах регіонального рівня

1

2

0

0

на конкурсах державного рівня

7

7

5

14

Інформація про участь студентів у заходах, що проводилися установами/відомствами не підпорядкованими Міністерству освіти і науки України.

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти
із спеціальності «Економіка підприємства» НМК з економіки
ОКР «Магістр»


Зайняте місце або номінація,в якій отримано диплом

Студент

Тема дипломної роботи

Керівник

за найкраще застосування інформаційних технологій в економічних розрахунках (оригінальність моделі інформаційного забезпечення)

Ламбіна Ольга Олександрівна

Механізм мотивації економічної діяльності найманих працівників на прикладі ПАТ "Кременчуцький хлібокомбінат"

Бала В. В., к.е.н., доцент

за найвищу багатоаспектність і міждисциплінарність дослідження проблеми

Остапенко Альона Ігорівна

Організація системи економічної безпеки підприємств хімічної галузі при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності на прикладі ВАТ "КЗТВ")

Маслак О. І., д.е.н., професор

за найкраще висвітлення актуальних проблем розвитку галузі

Михайленко Анна Валеріївна

Управління платоспроможністю промислових підприємств на прикладі ПАТ "НВП" Смілянський електромеханічний завод"

Квятковська Л.А., к.е.н., доцент

ОКР «Спеціаліст»


Зайняте місце або номінація,в якій отримано диплом

Студент

Тема дипломної роботи

Керівник

2 місце

Власенко Олександр Олександрович

Формування економічної безпеки промислового підприємства (на прикладі ПАТ "КВБЗ")

Іщенко С. В.,
ст. Викладач

за найкраще застосування інформаційних технологія в економічних розрахунках (оригінальність моделі інформаційного забезпечення)

Шуліка Світлана Іванівна

Управління якістю діяльності машинобудівних підприємств на прикладі ПАТ "КРКЗ")

Воробйова Л. Д., к.т.н., доцент

за найкраще формулювання цілісної концепції досліджуваної проблеми

Мамон Олена Миколаївна

Моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства (на прикладі ПАТ "Кредмаш")

Гришко Н. Є.,
ст. викладач

 

Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2012 році


Зайняте місце

Студент

Напрям або галузь науки

Керівник

1 місце

Крюков Микита Сергійович

Економіка транспорту і зв’язків

к.т.н.,
доцент кафедри економіки
Воробйова Л.Д.

1 місце

Ісмаїлова Ірада Намік Кизи

Економіка підприємства та управління виробництвом

ст. викладач кафедри економіки
Гришко Н.Є.

2 місце

Литвиненко Марина Русланівна
Лафазан Світлана Олегівна

Економіка підприємства та управління виробництвом

ст. викладач кафедри економіки
Іщенко С.В.

2 місце

Цебер Валентина  Василівна

Маркетинг, управління персоналом і економіка праці

к.е.н.,
доцент кафедри економіки
Квятковська Л.А.

2 місце

Шевчук Юрій Ігорович

Економіка природокористуванн і охорони навколишнього середовища

д.е.н., професор,
зав. кафедри економіки
Маслак О.І.,
ст. викладач кафедри економіки
Гришко Н.Є.

3 місце

Линник Тетяна Сергіївна

Економіка підприємства та управління виробництвом

д.е.н., професор,
зав. кафедри економіки
Маслак О.І.

3 місце

Шийка Марина Юріївна

Банківська справа

к.е.н.,
доцент кафедри економіки
Квятковська Л.А.

Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад


Зайняте місце

Студент

Напрям або спеціальність

Керівник

2 місце

Шевчук Юрій Ігорович

Економіка природокористування

д.е.н., професор,
зав. кафедри економіки
Маслак О.І.,
ст. викладач кафедри економіки
Гришко Н.Є.