Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
06.02.2015

Кафедра Обліку, аналізу та аудиту

Студентська наукова робота

До виконання науково-дослідної роботи залучаються студенти І-V курсів. Основними формами студентської наукової роботи є: публікація результатів наукових досліджень у фахових наукових виданнях, участь у наукових конференціях, участь у конкурсах студентських наукових робіт та Олімпіадах, членство в Товаристві молодих учених КрНУ. Поєднання навчальної та наукової роботи дає можливість студентам якісніше виконувати курсові та дипломні роботи, підвищувати свій професійний рівень. Студентська наукова робота здійснюється під керівництвом найбільш досвідчених викладачів кафедри: проф. Касич А.О., доцентів Глухової В.І., Яценко Н.М.,Онищенко О.В., старших викладачів Циган Р.М., Авраменко О.І. Переможці конкурсів студентських наукових робіт у 2013/2014 н.р. 1. Всеукраїнський конкурс у галузі «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», студентка Хімич І.Г., ІІІ місце, науковий керівник Касич А.О. 2. Всеукраїнський конкурс у галузі «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», студентки Литвиненко Я.О., Мельничук П.С., ІІ місце, науковий керівник Касич А.О. 3. Всеукраїнський конкурс у галузі «Гендерні дослідження», студентка Яковенко Я.Ю., ІІІ місце, керівник Касич А.О. 4 Всеукраїнський конкурс у галузі «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці» Слободяник К.П. ІІІ Ткаченко І.В. 5 Всеукраїнський конкурс у галузі «Легка промисловість» Ромашко І. ІІІ Циган Р.М. 6. Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Облік і аудит» Савченко О.С. ІІ Циган Р.М. Регіональні конкурси 7. Щорічний конкурс студент-ських наукових робіт «Від студентського самоврядну-вання – до самоврядування громад» Циган В.А. ІІІ Касич А.О. Міжнародні конкурси 8 ХХІІ Санкт-Петербурзький відкритий конкурс імені професора В.М.Веніамінова на найкращу студентську наукову роботу з економіки, управління та інформатики в економічній сфері (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) Яковенко Я.Ю. І Касич А.О. Таран А.А. І Циган Р.М. Хімич І.Г. ІІ Касич А.О. Шара В.І. ІІ Авраменко О.І. Чернова Г.Ю. ІІ Черевик Н.В. Жук Д.С. ІІІ Касич А.О. Кравченко А.О. ІІІ Циган Р.М. 9. Міжнародний конкурс науково-дослідних робіт студентів «Науковий старт» (м. Чебоксари, Російська Федерація) Циган В.А. І Касич А.О.   10. Всеросійський за міжнародної участі конкурс випускних кваліфікаційних робіт за напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (м. Перм, Російська Федерація) Савченко О.С. І Циган Р.М. 11. Міжнародний конкурс сту-дентських робіт «Проблеми та перспективи стійкого фі-нансового розвитку підпри-ємств АПК» (м. Ульяновськ, Російська Федерація) Кравченко А.О. ІІ Циган Р.М. Хімич І.Г. ІІІ Касич А.О. 12. ІІІ Міжнародний конкурс наукових робіт аспірантів та студентів (м.Москва, Російська Федерація) Напрям «Менеджмент», кваліфікаційний рівень «бакалаврат» Таран А.А. І Циган Р.М. Напрям «Світова економіка», кваліфікаційний рівень «бакалаврат» Литвиненко Я.О., Мельничук П.С. І Касич А.О. Напрям «Облік і аудит», кваліфікаційний рівень «спеціаліст» Хімич І.Г. ІІ Касич А.О. Напрям «Фінансово-економічний (фінанси)», кваліфікаційний рівень «спеціаліст» Ромашко І. ІІІ Циган Р.М. Напрям «Соціологія і політологія», кваліфікаційний рівень «бакалаврат» Яковенко Я.Ю. ІІ Касич А.О. 13 Відкритий конкурс на кращу наукову роботу студентів ВНЗ з економічних наук у 2013-2014 н.р. (Санкт-Петербурзький державний економічний університет, м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) Медаль за найкращу роботу Савченко О.С. І Циган Р.М. Диплом лауреата Карбан О.І. ІІ Циган Р.М. Грамота лауреата Яковенко Я.Ю. ІІІ Касич А.О.