Головна > Наукова діяльність > Наукова діяльність студентів та молодих учених  
КрНУ


Наукова діяльність студентів, аспірантів та молодих учених

Положення про Товариство студентів, аспірантів та молодих учених

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ЗА 2018-2019 н.р.

 

Відповідно до Постанови МОН України від 05.06.97 № 1/9 - 216 "Про заходи щодо покращення наукової роботи студентів як невід'ємної складової частини освітньої діяльності, поліпшення роботи з талановитою науковою молоддю" та Указу Президента України від 09.04.02 № 315 "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" на базі Наукового товариства студентів університету 2005 р. створено "Наукове Товариство студентів, аспірантів та молодих учених" (НТСАМУ) та його керівний орган - раду молодих учених.

Основною метою діяльності НТСАМУ є: залучення молодих учених до наукової роботи; організація співробітництва та обмін інформацією із НТСАМУ ЗВО України та зарубіжжя; допомога в організації науково-технічного співробітництва молодих учених із підприємствами регіону. Основні форми діяльності: проведення наукових тематично-інформаційних семінарів, науково-практичних конференцій, конкурсів наукових робіт, олімпіад тощо.

На початку кожного навчального року в КрНУ проводяться загальні збори НТСАМУ, на яких обирається рада молодих учених і затверджується план роботи, а також заходи щодо інтенсифікації науково-дослідної роботи у межах програми "Студентська наука". У жовтні місяці проводиться форум першокурсників, на якому представники наукових шкіл діляться досвідом щодо пріоритетності та перспективності наукової діяльності.

Минулий рік показав, що наш університет по праву вважається одним з авторитетніших наукових осередків країни, адже: - к.т.н., доц. кафедри "Автоматизації та інформаційних систем" Коваль С.С. присуджено щорічну премію Президента України для молодих учених 2018 р. за роботу "Автоматизація процесів управління ресурсомістких виробництв збагачення залізної руди" (Указ президента України №419/2018 від 07.12.2018 р.);

- молодим ученим доц. доц. Маляковій М. С. (Постанова президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 23.05.2018 № 3), Ченчевому В. В., й Шлику С. В. присуджено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених (Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 05 листопада 2018 року №7).

Щорічну Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік (Постанова Верховної Ради України № 9410 від 15.01.2019) присуджено доц. Ховрак І. В., Ліхоносовій Г. С., старш. викл. Перевознюк В. В.

За 2018-2019 н. р. в нашому університеті було проведено 20 Міжнародних та Всеукраїнських заходів для студентів, аспіратів та молодих учених.

На виконання Указу Президента України щороку проводяться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (ВКСНР) і Всеукраїнські студентські олімпіади (ВСО). 2019 р. засвідчив, що наш університет дійсно вважається одним з авторитетніших наукових осередків країни, адже 2019 р. переможцями ІІ туру ВКСНР стали 52 наукові роботи студентів, 56 студентів, а також маємо 22 перемоги студентів КрНу у ІІ турі ВСО.

У 2019 р. на базі КрНУ проведено ІІ тур ВКСНР за спеціальностями "Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища", "Електричні машини та апарати", "Транспортні технології", ІІ тур Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів зі спеціальності "Управління інноваційною діяльністю" в яких взяли участь понад 500 студентів з 46 ВНЗ України.

Також відбувся ІІ етап ВСО зі спеціальностей "Електричні машини та апарати", "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод", "Комп'ютерні системи та мережі", "Металорізальні верстати та системи", з навчальних дисциплін "Екологічна безпека", "Теоретична механіка", в яких взяли участь 600 студентів з 62 вузів України.

Другого червня на базі КрНУ, за підтримки МОН України, втретє відбувся Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальностей "Професійна освіта (за спеціалізацією)", "Економіка", "Менеджмент", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Екологія", "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", "Автомобільний транспорт" і "Транспортні технології".

До організації змагання долучились престижні закордонні навчальні заклади: Університет Матея Бела (Словаччина), Інститут технологій і бізнесу (Чехія), Вища школа європейських і регіональних досліджень (Чехія), Барановицький державний університет (Білорусь), Євразійський університет імені Л.Н. Гумільова (Казахстан), Карагандинський державний індустріальний університет (Казахстан), Вища школа менеджменту інформаційних систем ISMA (Латвія), Алітус Коледж Університету прикладних наук (Литва), Люблінська політехніка (Польща), Вроцлавський економічний університет (Польща).

Конкурсною комісією розглянуто понад 500 студентських наукових робіт, із 230 ЗВО із 16 країн світу. За результатами захисту робіт визначено переможців за кожною галуззю знань. Дипломи І-ІІІ ступенів нагороджено 110 студентів із 89 ЗВО України та зарубіжжя.

Інформацію про конкурс було розміщено на сайтах ІМІЗО та МОН України.

У конкурсі студентських наукових робіт "Від студентського самоврядування - до самоврядування громад", другу премію отримала студентка Ксенія Скребкова (керівник Збиранник Оксана Миколаївна, старш. викл. кафедри маркетингу), третю премію отримала Карина Тукало (керівник Семеніхіна Вікторія Вікторівна, старш. викл. кафедри менеджменту) та Катерина Біленька - (керівник Шаповал Валерій Дмитрович, зав. кафедрою "Теорія, історія держави та права", доц., к. юр. н.).

Традиційно у квітні щороку в університеті проходить Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства". Для участі в конференції заявлено 390 доповідей, у тому числі 86 доповідей із 49 закладів вищої освіти (установ) зарубіжжя (Канада, Чехія, Китай, Словаччина, Казахстану, Польщі, США та ін.) та України. Конференція пройшла в атмосфері плідної співпраці. За результатами конференції опубліковано збірник наукових праць.

У березні 2019 року відбулась XVІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання і оптимізації". За результатами конференції опубліковано збірник наукових праць.

Загалом наші молоді науковці взяли участь у 99 конференціях. Студенти в співавторстві ученими університету протягом навчального року підготували й опублікували 600 наукових статей і тез доповідей, у тому числі понад 180 - самостійно.

Усі заходи постійно висвітлюються на сайті університету та у засобах масової інформації.

Університет співпрацює з Управлінням освіти м. Кременчук. На базі університету щороку проходять міські засідання Малої академії наук і Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА, міський етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з "Основ економіки".

 Керівник науковою діяльністю студентів, аспірантів та молодих учених - Солошич Ірина Олександрівна – к.пед.н., доцент, ауд. 4207, тел. 3-62-17 (роб.)

 Голова Ради молодих учених - Збиранник Оксана Миколаївна – старший викладач, ауд. 5401, e-mail: zbyrannykoksana@gmail.com

КрНУ