Головна > Наукова діяльність > Наукова діяльність студентів та молодих учених  
КрНУ

Наукова діяльність студентів та молодих учених

Положення про Товариство студентів, аспірантів та молодих учених

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ЗА 2015 РІК

 

Сучасний фахівець є гармонійно розвиненою людиною, яка володіє високими особистісними якостями і при цьому має можливість максимально реалізувати свій науковий та інтелектуальний потенціал. З огляду на це, у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського особлива увага приділяється роботі по залученню до науково-дослідної і науково-практичної роботи обдарованої молоді.

Відповідно до Постанови МОН України та Указу Президента України на базі Наукового товариства студентів університету в 2005 р. створено "Товариство студентів, аспірантів та молодих учених" (ТСАМУ) та його керівний орган - Раду молодих учених.

Основною метою діяльності ТСАМУ є: залучення молодих учених до наукової роботи; організація співробітництва та обмін інформацією з ТСАМУ ВНЗ України та зарубіжжя; допомога в організації науково-технічного співробітництва молодих учених з підприємствами регіону.

Основними формами діяльності ТСАМУ є: проведення наукових тематично-інформаційних семінарів, науково-практичних конференцій, конкурсів наукових робіт, олімпіад тощо.

Щороку збільшується кількість студентів, що залучаються до наукової роботи. У 2014-2015 н. р. до науково-дослідної роботи залучено понад 1880 студентів, аспірантів та молодих учених.

На початку кожного навчального року в університеті проводяться загальні збори ТСАМУ, на яких обирається рада і затверджується план роботи, заходи щодо інтенсифікації науково-дослідної роботи у межах програми "Студентська наука".

Залучати студентів до наукової діяльності ми починаємо на початку 1 курсу. Так, члени Ради ТСАМУ, у вересні виявляють по факультетам студентів, які займалися науковою діяльністю в школі, ведуть пояснювальну роботу серед першокурсників щодо заняття науковою роботою. У жовтні проводиться Форум першокурсників на якому представники наукових шкіл діляться досвідом щодо пріоритетності та перспективності наукової діяльності.

Гідною оцінкою наукової роботи студентів стало визнання на рівні країни, адже молодим ученим кафедри "Процеси і обладнання механічної та фізико-технічної обробки" к.т.н. ДУДЮКУ В. О., к.т.н., доц. МАНІ О. М., асистенту ХОРОЛЬСЬКІЙ М. С., присуджено щорічну премію Президента України для молодих вчених 2014 р. (Указ Президента України № 936/2014 від 17.12.2014).

Нашім молодим науковцям ОГАРЬ В. О., к.т.н., доц. кафедри "Системи автоматичного управління та електропривод" та ХОВРАК І. В., к.е.н., доц. кафедри "Фінансів та кредиту", присуджено стипендію кабінету міністрів України для молодих учених (Указ МОН України № 3/2-116 від 08.10.2014).

Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (Розпорядження президента України № 1039/2014-рп від 24.09 2014 року), для проведення наукового дослідження "Нелокальні задачі у математичних моделях" отримала канд. фіз.-мат. наук., доц. кафедри "Інформатики і вищої математики" КОБИЛЬСЬКА О. Б.

Аспірантка кафедри САУЕ КАРАЙБІДА Т. В. здобула стипендію Кабінету міністрів України (науковий керівник к. т. н., доц. Перекрест А. Л.).

У цьому році вперше наукова робота студентки Хамаршех А. Ш., науковий керівник к.пед.н., доц. Солошич І.О. виборола стипендію Стипендіальної програми "Завтра.UA".

На виконання Указу Президента України, кожного року проводяться конкурс студентських наукових робіт та олімпіади.

Минулий рік показав, що Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського по праву вважається одним з авторитетніших наукових осередків країни, адже у 2014-2015 н.р. за кількістю призових місць у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук університет другий рік поспіль став третім серед усіх вищих навчальних закладів України (наказ МОН № 800 від 07.07.2014 р. - 9 перших, 29 других та 30 третіх місць (загалом 68 призових місць).

Результати студентів КрНУ в другому турі Всеукраїнської студентської олімпіаді теж надають привід для гордості. Серед вищих навчальних закладів, студенти яких брали активну участь і демонстрували високі результати, за даними наказу Міністерства освіти і науки України №735 від 10.07.15 р. відзначено, що наш університет посів третє місце серед класичних університетів та сьоме у загальному рейтингу (загалом 20 призових місць, 2 перших, 6 других та 12 третіх місць).

На базі університету кожний рік проводяться три других тури Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальностями "Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища", "Електричні машини та апарати", "Транспортні технології" та сім других етапів Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін "Педагогіка", "Екологічна безпека", "Теоретична механіка", зі спеціальностей "Металорізальні верстати та системи", "Комп'ютерні системи та мережі", "Електромеханіка для спеціальності Електричні машини та апарати", за напрямом "Електромеханіка".

У конкурсі студентських наукових робіт "Від студентського самоврядування - до самоврядування громад", 3 премію отримала студентка кафедри "Фінанси і кредит" І. А. Перепелиця за наукову роботу "Механізм взаємодії суб'єктів господарювання в процесі формування конкурентоспроможності регіону (на прикладі Полтавського регіону)". Кожний рік у квітні в університеті проходить Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства". У 2015 р. для участі в конференції заявлена 521 доповідь, з 8 країн світу, у тому числі: 72 учасника з 28 ВНЗ України; дійсні члени Полтавської філії МАН України м. Кременчука, Кременчуцького медичного коледжу. За результатами конференції опубліковано збірник наукових праць.

На базі Інституту електромеханіки, енергозбереження та комп'ютерних технологій кожний рік проводиться Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених і спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації".

Наші молоді науковці брали участь у понад 80 конференціях в інших країнах та ВНЗ України. Студенти в співавторстві із ученими університету опублікували 715 наук статей і тез доповідей, 204 - самостійно. За 2014-2015 н. р. 24 студента приймали участь у виконанні госпдоговірних та держбюджетних темах (відповідно 20 та 24). Перемоги та здобуття студентів і молодих науковців стали можливими завдяки наполегливій і копіткій праці, увазі до наукового процесу, системі мотивації та стимулювання - того, що є невід'ємними складовими успіху в науці.

 Керівник науковою діяльністю студентів, аспірантів та молодих учених - Солошич Ірина Олександрівна – к.пед.н., доцент, ауд. 4207, тел. 3-62-17 (роб.)

 Голова Ради молодих учених - Збиранник Оксана Миколаївна – старший викладач, ауд. 5401, тел. 3-71-13 (роб.), e-mail: nauka_kdu@mail.ru

КрНУ