Головна > Наукова діяльність > Наукова діяльність студентів та молодих учених
КрНУ


Наукова діяльність студентів, аспірантів та молодих учених

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ (оновлене)

Положення про інноваційний ХАБ студентів, аспірантів та молодих учених КрНУНОВИНИ


21.12.2021
Троє молодих вчених КрНУ отримали премію Президента України
15.11.2021
Визначено переможців конкурсу студентських робіт Полтавської облради "Від студентського самоврядування до самоврядування громад"
12.11.2021
Молоді вчені КрНУ отримали премії Верховної Ради України
08.11.2021
У КрНУ пройшов перший етап конкурсного відбору проєктів молодих учених
20.10.2021
Збори наукового Товариства студентів, аспірантів та молодих учених
04.10.2021
12 студентам КрНУ призначені стипендії Кременчуцької міської ради
27.09.2021
Викладачі та студенти КрНУ сходили на "Науковий пікнік"


ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ЗА 2020-2021 н.р.

 

Відповідно до Постанови МОН України від 05.06.97 № 1/9 - 216 "Про заходи щодо покращення наукової роботи студентів як невід'ємної складової частини освітньої діяльності, поліпшення роботи з талановитою науковою молоддю" та Указу Президента України від 09.04.02 № 315 "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" на базі Наукового товариства студентів університету 2005 р. створено "Наукове Товариство студентів, аспірантів та молодих учених" (НТСАМУ) та його керівний орган - раду молодих учених.

Основною метою діяльності НТСАМУ є: залучення молодих учених до наукової роботи; організація співробітництва та обмін інформацією із НТСАМУ ЗВО України та зарубіжжя; допомога в організації науково-технічного співробітництва молодих учених із підприємствами регіону. Основні форми діяльності: проведення наукових тематично-інформаційних семінарів, науково-практичних конференцій, конкурсів наукових робіт, олімпіад тощо.

На початку кожного навчального року в КрНУ проводяться загальні збори НТСАМУ, на яких обирається рада молодих учених і затверджується план роботи, а також заходи щодо інтенсифікації науково-дослідної роботи у межах програми "Студентська наука". У жовтні місяці проводиться форум першокурсників, на якому представники наукових шкіл діляться досвідом щодо пріоритетності та перспективності наукової діяльності.

За звітний період щорічну премію Президента України для молодих учених отримали доц. Когдась М. Г., к.т.н., доц. Найда В. В. за наукову роботу "Сенсори газу на основі напівпровідникових поруватих шарів" (Указ президента України №595/2020 від 13.12.2020 р.).

Минулий рік показав, що наш університет по праву вважається одним з авторитетніших наукових осередків країни, адже: молодим ученим к.т.н., доц. Коваль С. С., к.е.н., доц. Пряхіній К. присуджено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених (Додаток 2 до Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 06 листопада 2020 р. №6).

За 2020-2021 н. р. в нашому університеті було проведено 16 Міжнародних та Всеукраїнських заходів для студентів, аспіратів та молодих учених.

На виконання Указу Президента України щороку проводяться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (ВКСНР). 2021 р. засвідчив, що наш університет дійсно вважається одним з авторитетніших наукових осередків країни, адже переможцями ІІ туру ВКСНР стали 76 наукових робіт студентів, 83 студенти.

У 2021 р. на базі КрНУ проведено ІІ тур ВКСНР за спеціальностями "Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища", "Електричні машини та апарати", "Транспортні технології", в яких взяли участь понад 580 студентів з 44 ЗВО України.

У червні, протягом трьох років, на базі КрНУ за підтримки МОН України, проходить Міжнародний конкурс студентських наукових робіт з 11 спеціальностей: 051 "Економіка", 073 "Менеджмент", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 101 "Екологія", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", "Автомобільний транспорт", 275 "Транспортні технології", 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 035 "Філологія", 263 "Цивільна безпека".

До організації змагання долучились престижні закордонні навчальні заклади: Університет Матея Бела (Словаччина), Інститут технологій і бізнесу (Чехія), Вища школа європейських і регіональних досліджень (Чехія), Барановицький державний університет (Білорусь), Євразійський університет імені Л.Н. Гумільова (Казахстан), Карагандинський державний індустріальний університет (Казахстан), Вища школа менеджменту інформаційних систем ISMA (Латвія), Алітус Коледж Університету прикладних наук (Литва), Люблінська політехніка (Польща), Вроцлавський економічний університет (Польща).

Конкурсна комісія розглянула 469 робіт із 239 закладів вищої освіти, серед яких: Mount royal university, Bissett school of business (Alberta Canada); University of West London (Англія); Lanzhou Jiaotong University (Китай); University of Lodz (Польща); University of Wroclaw (Польща); Вища школа фінансів і права (м. Бєльсько-Бяла, Польща); Берлінський міжнародний університет; Університеті бізнес-інкубаторів ISMA (м. Рига, Латвія); Ризький технічний університет; Вища школа економічних і комерційних наук, Сержи (Франція); Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща); Технологічний інститут Нью-Джерсі (США); Islamic Azad University (Tehran, Iran); The state university of New York at Buffalo (USA); Warsaw Management University Collegium Humanum (Poland); University Bayreutth (Germany), UMB v Banskej Bystrici Ekonomick? fakulta (Словаччина), Академія економічних досліджень Молдови, Academy "Bolashag" (Karaganda, Republic of Kazakhstan), Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu (Польща); Czech technical university in Prague; Slovak University of technology in Bratislava.

Інформацію про конкурс було розміщено на сайті Інституту модернізації змісту освіти України.

Традиційно у 26-27 квітня 2021 року в університеті проходила ХХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства" (Посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію № 693 від 06.11.2020 р.). Для участі в конференції заявлено 256 доповідей, у тому числі 76 доповідей з 31 закладу вищої освіти зарубіжжя (Канада, Чехія, Китай, Словаччина, Казахстану, Польщі, США та ін.) та України. На пленарному засіданні конференції зареєстровано 268 учасників. За результатами конференції опубліковано збірник наукових праць.

Загалом наші молоді науковці взяли участь у 99 конференціях. Студенти в співавторстві з ученими університету протягом навчального року підготували й опублікували 500 наукових статей і тез доповідей, у тому числі понад 120 - самостійно.

Усі заходи постійно висвітлюються на сайті університету та у засобах масової інформації.

Університет співпрацює з Управлінням освіти м. Кременчук. На базі університету щороку проходять міські засідання Малої академії наук і Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА.

 Керівник науковою діяльністю студентів, аспірантів та молодих учених - Солошич Ірина Олександрівна – к.пед.н., доцент, ауд. 4207, тел. 3-62-17 (роб.)

 Голова Ради молодих учених - Збиранник Оксана Миколаївна – старший викладач, ауд. 5401, тел. 3-71-13 (роб.)

КрНУ