Головна > Наукова діяльність > Наукова діяльність студентів та молодих учених
КрНУ


Наукова діяльність студентів, аспірантів та молодих учених

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих учених

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ЗА 2019-2020 н.р.

 

Відповідно до Постанови МОН України від 05.06.97 № 1/9 - 216 "Про заходи щодо покращення наукової роботи студентів як невід'ємної складової частини освітньої діяльності, поліпшення роботи з талановитою науковою молоддю" та Указу Президента України від 09.04.02 № 315 "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" на базі Наукового товариства студентів університету 2005 р. створено "Наукове Товариство студентів, аспірантів та молодих учених" (НТСАМУ) та його керівний орган - раду молодих учених.

Основною метою діяльності НТСАМУ є: залучення молодих учених до наукової роботи; організація співробітництва та обмін інформацією із НТСАМУ ЗВО України та зарубіжжя; допомога в організації науково-технічного співробітництва молодих учених із підприємствами регіону. Основні форми діяльності: проведення наукових тематично-інформаційних семінарів, науково-практичних конференцій, конкурсів наукових робіт, олімпіад тощо.

На початку кожного навчального року в КрНУ проводяться загальні збори НТСАМУ, на яких обирається рада молодих учених і затверджується план роботи, а також заходи щодо інтенсифікації науково-дослідної роботи у межах програми "Студентська наука". У жовтні місяці проводиться форум першокурсників, на якому представники наукових шкіл діляться досвідом щодо пріоритетності та перспективності наукової діяльності.

Минулий рік показав, що наш університет по праву вважається одним з авторитетніших наукових осередків країни, адже к.т.н., доц. Когдасю М. Г. та Найді В. В. присуджено щорічну премію Президента України для молодих учених (Указ Президента України №595/2020 від 13.12.2020) за наукову працю "Сенсори газу на основі напівпровідникових поруватих шарів".

Призначено стипендію Кабінету Міністрів України молодим ученим к.т.н., доц. Ченчевому В. В., к.т.н., доц. Шлику С. В. (Додаток 2 до Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 05 листопада 2018 року №7) та к.е.н., доц. Пряхіній К. А., к.т.н., доц. Коваль С. С. (Постанова президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 06.11.2020 № 6).

Активну участь у науковій роботі беруть студенти університету. Підтвердженням цього є 79 призових місць (14 перших, 23 других і 42 третіх місць) за результатами II туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів, завдяки чому КрНУ посів третє місце серед ЗВО України.

10 кращих студентів КрНУ за успіхи у навчанні та активну участь у розбудові громадянського суспільства в Україні отримали від американського фонду Катерини Ковшевич стипендію загальною сумою понад 80 тис грн.

За 2019-2020 н. р. в нашому університеті було проведено понад 17 Міжнародних та Всеукраїнських заходів для студентів, аспіратів та молодих учених.

У 2020 р. на базі КрНУ проведено ІІ тур ВКСНР за спеціальностями "Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища", "Електричні машини та апарати", "Транспортні технології", ІІ тур Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів зі спеціальності "Управління інноваційною діяльністю" в яких взяли участь понад 500 студентів з 46 ЗВО України.

Шостий рік на базі КрНУ проводиться Міжнародний конкурс студентських наукових робіт, у якому прийняли участь понад 600 наукових робіт студентів зі спеціальностей 073 "Менеджмент"; 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"; 051 "Економіка"; 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"; 101 "Екологія"; 274 "Автомобільний транспорт"; 275 "Транспортні технології"; 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)"; 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"; 035 "Філологія"; 263 "Цивільна безпека" із 330 університетів 19 країн світу. Дипломами І-ІІІ ступенів нагороджено 33 студенти КрНУ.

До організації змагання долучились престижні закордонні навчальні заклади: Університет Матея Бела (Словаччина), Інститут технологій і бізнесу (Чехія), Вища школа європейських і регіональних досліджень (Чехія), Барановицький державний університет (Білорусь), Євразійський університет імені Л.Н. Гумільова (Казахстан), Карагандинський державний індустріальний університет (Казахстан), Вища школа менеджменту інформаційних систем ISMA (Латвія), Алітус Коледж Університету прикладних наук (Литва), Люблінська політехніка (Польща), Вроцлавський економічний університет (Польща).

Інформацію про конкурс було розміщено на сайтах ІМІЗО та МОН України.

У конкурсі студентських наукових робіт "Від студентського самоврядування - до самоврядування громад", другу премію отримала студентка Ксенія Скребкова (керівник Збиранник Оксана Миколаївна, старш. викл. кафедри маркетингу), третю премію отримала Карина Тукало (керівник Семеніхіна Вікторія Вікторівна, старш. викл. кафедри менеджменту) та Катерина Біленька - (керівник Шаповал Валерій Дмитрович, зав. кафедрою "Теорія, історія держави та права", доц., к. юр. н.).

Традиційно у квітні щороку в університеті проходить Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства". Для участі в конференції заявлено 390 доповідей, у тому числі 86 доповідей із 49 закладів вищої освіти (установ) зарубіжжя (Канада, Чехія, Китай, Словаччина, Казахстану, Польщі, США та ін.) та України. Конференція пройшла в атмосфері плідної співпраці. За результатами конференції опубліковано збірник наукових праць.

У березні 2020 року відбулась XVІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання і оптимізації". За результатами конференції опубліковано збірник наукових праць.

Загалом наші молоді науковці взяли участь у 99 конференціях. Студенти в співавторстві ученими університету протягом навчального року підготували й опублікували 600 наукових статей і тез доповідей, у тому числі понад 180 - самостійно.

Усі заходи постійно висвітлюються на сайті університету та у засобах масової інформації.

Університет співпрацює з Управлінням освіти м. Кременчук. На базі університету щороку проходять міські засідання Малої академії наук і Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА, міський етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з "Основ економіки".

 Керівник науковою діяльністю студентів, аспірантів та молодих учених - Солошич Ірина Олександрівна – к.пед.н., доцент, ауд. 4207, тел. 3-62-17 (роб.)

 Голова Ради молодих учених - Збиранник Оксана Миколаївна – старший викладач, ауд. 5401, тел. 3-71-13 (роб.)

КрНУ