Головна> Структура управління > Студентська рада > Конференція студентів КрНУ  
КрНУ

Студентська рада

 КОНФЕРЕНЦІЯ   СТУДЕНТІВ  КрНУ

 

Організаційний устрій студентського самоврядування у КрНУ

   Конференція студентів КрНУ - вищий орган студентського самоврядування.

 1. Студентська конференція - вищий вибірний орган студентського самоврядування КрНУ, що обирається щорічно на початку навчального року (у вересні - жовтні місяці).

 2. Термін повноважень конференції-один рік (від виборів до виборів).

 3. Склад студенської конференції КрНУ формується (делегати обираються) з числа студентів денної форми навчання, делегованих від кожної академічної групи (1 від групи) а також з аспірантів, делегованих від факультетів (один від факультету). Делегати обираються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні групи шляхом прямогшо відкритого голосування. Академічна група може переобрати свого представника до студенської конференції. Для цього потрібно подати на ім'я голови студенської ради університету відповідну заяву з кількістю підписів не менше, як 2/3 від кількості студентів у групі.

 4. До склвду студенської конференції делегуються також представники (за поданням) органів студенського самоврядування різних рівнів (студрад факультетів, гуртожитків, курсів, тощо), члени студентського профкому університету та студенськмх прохкомів фвкультетів.

 5. На студенськії конференції університету:
  - затверджджузться положення про студентське самоврядування;
  - обирається виконавчий орган студентського самоврядування-студенська рада університету;
  - вимзначається структура студенської ради;
  - обираються члени студенської ради;
  - обирається голова студенської ради та його 2 заступники;
  - заслуоховувуються та затверджуються звіти студенської радиуніверситету;
  - визначається термін повноважень;
  - заслуховується звіт голови та членів студенської ради.

 6. Процедура голосування по всіх персоналіях визначазться установчою конференцією студентів КрНУ. Термін повноважень обраних осіб продовжується до обрання нових осіб на дані посади або до ліквідації цих посад після внесення змін до Положення студентського самоврядування. Рішення про прийняття Пложення студенського самоврядування, внесення змін та до повнень до цього полпження, про реорганізацію або розпуск студенського самоврядування, про переобрання членів Студенської Ради КрНУ приймаютьсяне менше, як 2/3 голосів від числа зареєстрованих депутатів на конференції.Всі інші рішення приймаються ростою більшістю голосів від кількості депутатів на студенській конференції, крім випадків, коли саме Студенська конференція визначить іншу процедуру.

 7. У разі необхідності може збиратися позачергова студенська конференція. Позачергова конференція скикаєтьсяна вимогу голгви студенської ради чи 1/3 депутатів конференції або на вимогу адміністрації університету.

 8. Установчі збори студенської конференції КрНУ є правочинними за наявність не менше? представників від загальної кількості делегатів.

КрНУ