Головна>Факультети, кафедри >Навчальна робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
15.01.2013

Кафедра електронних апаратів

Навчальна робота

Навчальний процес здійснюється згідно «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2.06.1993 р. № 161, а також у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту».
Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» забезпечується вивченням 61 навчальної дисципліни, здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» забезпечується вивченням 14 навчальних дисциплін, здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» забезпечується вивченням 17 навчальних дисциплін.