Головна>Факультети, кафедри >Навчальна робота кафедри  Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
05.04.2020

Кафедра менеджменту

Навчальна робота

Підготовка фахівців за напрямом 030601 «Менеджмент» забезпечується кафедрою «Менеджмент», яку очолює професор, доктор економічних наук Хоменко Микола Макарович.

Колектив кафедри менеджменту веде підготовку за багатоступеневою системою бакалавр-спеціаліст-магістр денної та заочної форм навчання, за держзамовленням та на комерційній основі:

бакалаврів за напрямом 6.030601 – «Менеджмент» (професійне спрямуванням «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр з менеджменту», «Менеджер-адміністратор»;

спеціалістів зі спеціальностей:

7.050201 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» з присвоєнням кваліфікації менеджер-економіст, менеджер підприємницької діяльності;

7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з присвоєнням кваліфікації менеджер-економіст, менеджер зовнішньоекономічної діяльності;

магістрів зі спеціальностей 8.050201 «Менеджмент організацій» (з 2004 р.), 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» і, відповідно до обраної спеціальності, присвоєння кваліфікації «магістр з менеджменту організацій» або «магістр зовнішньоекономічної діяльності».

Термін навчання на кафедрі менеджменту:

бакалаврів: 4 роки;
за скороченими програмами підготовки: 2 роки;
спеціалістів, магістрів: 1 рік;
друга вища освіта: денна форма – 1,5 року, заочна форма – 2 роки.
На скорочений термін навчання приймаються особи, які закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації (коледжі, технікуми) за вибраною спеціальністю. Форма вступного випробування – фахова співбесіда.

Переваги навчання на кафедрі менеджменту:

• можливість отримання безоплатної освіти за кошти державного бюджету;
• отримання стипендії;
• можливість проживання у гуртожитку;
• розвинена матеріальна база;
• сучасний бібліотечний фонд;
• висококваліфіковані викладачі;
• сучасні освітні технології відповідно до вимог Болонського процесу;
• навчання за скороченими та індивідуальними програмами;
• можливість переведення з інших ВНЗ;
• навчання за кордоном;
• участь студентів у наукових дослідженнях;
• аспірантура та докторантура;
• соціальний захист студентів;
• цікаве дозвілля;
• студентське самоврядування.