Головна>Факультети, кафедри >Навчальна робота кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
15.01.2013

Кафедра охорони праці, цивільної та промислової безпеки

Навчальна робота

Головною метою кафедри є забезпечення високого рівня вивчення студентами дисциплін, закріплених за кафедрою.

В рамках навчальної роботи кафедра проводить передбачені навчальним планом заняття з усіх форм навчання (денної, заочної); розробляє робочі навчальні програми закріплених дисциплін; проводить методичну роботу, включаючи написання сучасних підручників та навчально-методичної літератури; втілює нові форми та методи навчання.

У сфері навчальної роботи кафедра: розробляє тематику та програми курсів та семінарів; установлює всі форми проведення занять, співвідношення між лекційними, лабораторними та практичними заняттями згідно навчального плану; здійснює контроль за навчальною роботою студентів і аспірантів, використовуючи різні його форми – усні та письмові заліки та екзамени, кредитно-модульну систему поточного контролю, тестування.