Головна>Факультети, кафедри >Навчальна робота кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
08.05.2013

Кафедра землевпорядкування і кадастру

Навчальна робота

Навчальний процес здійснюється згідно «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2.06.1993 р. № 161, а також у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту».

Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» забезпечується вивченням 48 навчальних дисциплін, здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» забезпечується вивченням 10 навчальних дисциплін, здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» забезпечується вивченням 15 навчальних дисциплін.

Навчальним планом передбачається виконання студентами курсових робіт та проектів з низки дисциплін:
Геодезія (Проект планово-висотної основи для топографічного знімання масштабу 1:5000
Земельне право (Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки)
Комплексна оцінка землі та нерухомості (Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту)
Планування та забудова поселень (Планування та забудова населеного пункту)
Інженерне обладнання територій (Проектування дощової мережі населеного пункту та користування окремими його спорудами)
Вулично-дорожня мережа поселень (Проект вулично-дорожньої мережі поселення)
Землевпорядне проектування (Проект землеустрою адміністративно-територіальної одиниці)
Землевпорядне проектування (Роздержавлення земель і приватизація сільськогосподарських підприємств)
Містобудівельна оцінка міських територій (Містобудівельна оцінка міських територій)
Автоматизовані банки геоінформації (Розробка просторового банку даних)

Під час формування тематики курсових проектів кафедра намагається врахувати проблемні питання, мають виробничу спрямованість або носять характер науково-дослідних робіт, пов’язаних з навчальним процесом, а також з науковою тематикою, що затверджена на кафедрі. При цьому, незалежно від тематичної спрямованості інтегрованого проекту, обов’язковою умовою є опрацювання у відповідному курсовому проекті питань, що визначають його суть.

Концепція практичної підготовки студентів відповідає основним принципам "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України". Основні положення концепції узагальнені у наскрізній програмі, яка регламентує практичну підготовку всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів ("бакалавр", "спеціаліст", "магістр") і визначає організаційні відносини, методи та форми проведення практик. На основі наскрізної програми практики розроблені робочі програми навчальних і виробничої практик, кожна з яких є логічним продовженням попередньої, що підтримує цілісний характер практичної підготовки майбутнього фахівця та принцип наступності.

Прийнята на кафедрі система організації навчальної та виробничої практики дозволяє студентам на момент закінчення курсу навчання придбати не тільки теоретичні знання, а й практичні навички. Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів і проводиться на випусковій кафедрі та сучасних підприємствах і організаціях.