Головна>Факультети, кафедри >Навчальна робота кафедри  Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
16.03.2020

Кафедра Галузевих юридичних наук

Навчальна робота

Робоча програма з дисципліни “Цивільний процес” – розрахована для вивчення на ДФН в 5 і 6 семестрах, загальний обсяг 216 годин в т. ч.: аудиторні заняття – 108 г., з них: лекцій – 54; практичних – 28; семінарських – 28. На самостійну роботу заплановано – 108 годин. Форма контролю за 5 семестр – залік. За 6 семестр – іспит.
На ЗФН в 6 і 7 семестрах, загальним обсягом – 216 год., в т. ч. аудиторні заняття – 30 год, з них: лекцій – 16 год.; практичних – 6 год; семінарських – 8 год. Форма контролю в 6 семестрі – іспит, в 7 семестрі – контрольна робота, іспит.
Дисципліни “Аграрне право України” розрахована для вивченя на ДФН в 3 семестрі, загальний обсяг – 120 год, в т. ч. аудиторних занять – 60 год., з них: лекцій – 30, семінарських – 30. На самостійну роботу заплановано – 60 год. Форма контролю – іспит.
На ЗФН в 5 семестрі, загальний обсяг – 120 год., в т. ч. аудиторні заняття – 20 год., з них: лекцій –12; семінарських – 8 год. На самостійну роботу відведено – 100 год. Форма контролю – іспит.