Головна>Факультети, кафедри >Навчальна робота кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
08.04.2013

Кафедра інформаційно-управляючих систем

Навчальна робота

Освітній компонент програми бакалавра призначений для формування цілісного бачення професійної діяльності, широти та фундаментальності освіти, що отримується, наближеність її до сучасного рівня наукових знань у відповідній галузі. Поряд з спеціальними професійними знаннями до освітньої компоненти входить гуманітарна та фундаментальна підготовка.

Науково-дослідна частина програми бакалавра відображена у певних дисциплінах, поєднана з науковою проблематикою кафедри та спрямована на вивчення видів та етапів наукових досліджень, інженерного експерименту, методики і програмного забезпечення, що використовуються при дослідженнях та експериментах, що дозволить в подальшому сформувати навички проведення наукових досліджень в конкретній галузі знань.

Підготовка бакалаврів за напрямом 6.050202 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології" буде проводитися у відповідності до ОКХ, ОПП та навчального плану, складеними і затвердженими в установленому порядку.

Загальний обсяг годин за циклами навчального плану становить – 8640 годин (240 кредитів), у т.ч.:

- нормативні дисципліни – 5895 годин;

- дисципліни самостійного вибору ВНЗ – 1917 годин;

- дисципліни вільного вибору студентів – 828 годин.

Підготовка бакалаврів за напрямом 6.050101 «Комп’ютерні науки» буде проводитися у відповідності до ОКХ, ОПП та навчального плану, складеними і затвердженими в установленому порядку.

Загальний обсяг годин за циклами навчального плану становить – 8640 годин (240 кредитів), у т.ч.:

- нормативні дисципліни – 5832 години;

- дисципліни самостійного вибору ВНЗ – 1512 години;

- дисципліни вільного вибору студентів –648 години.

Також до навчального плану обох напрямів входить виробнича (6 семестр – 2 тижні) та переддипломна (8 семестр — 4 тижні) практики. Проходження практик відбувається переважно на підприємствах Кременчука.

Закінчується підготовка бакалавра захистом випускної кваліфікаційної роботи після засвоєння студентом відповідних блоків змістовних модулів освітньо-професійної програми. Поточна атестація студентів здійснюється на основі модульно-рейтингової системи протягом семестру та екзаменаційної сесії в кінці семестру.