Головна> Підрозділи >Навчальний відділ > Супроводження навчального процесу > Нормативно-правова база  
КрНУ
Нормативно-правова база
(вхідні документи, внутрішні документи)

Вхідні документи

Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266

Закон України про вищу освіту.

Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

Рекомендації з навчально-методичного забезпечення

Наказ про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти

Порядок замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту

Порядок організації та проведення вступних випробувань (магістерський рівень)

ПОСТАНОВА № 347 від 10 травня 2018 р. № 347 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

Примірний зразок ОПП

Щодо надання роз'яснень стосовно освітніх програм

Щодо поновлення здобувачів ОКР спеціаліста

Внутрішні документи

Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в КрНУ

Рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт

Порядок обліку та зберігання контрольних та курсових робіт

Рекомендації щодо заповнення додатка до диплома про вищу освіту

Інструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального робочого плану викладача  

Порядок організації освітнього процесу для студентів, які прийняті на навчання на основі ОКР "молодший спеціаліст"

Рекомендаціїї щодо оформлення розділу "Організація освітнього процесу" стенда кафедри, деканату

Норми часу 2019-2020 н.р.

Порядок заповнення навчального плану

Затвердження форм документів

Положення про практику

Порядок ведення індивідуального плану студента

Положення про поточний та семестровий контроль

КрНУ