Головна> Підрозділи >Навчальний відділ > Супроводження навчального процесу > Нормативно-правова база  
КрНУ

Нормативно-правова база
(вхідні документи, внутрішні документи)

Вхідні документи

Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266

Внутрішні документи

Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в КрНУ

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт

Порядок обліку та зберігання контрольних та курсових робіт

Рекомендації щодо заповнення додатка до диплома про вищу освіту

Інструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального робочого плану викладача  

Порядок організації освітнього процесу для студентів, які прийняті на навчання на основі ОКР "молодший спеціаліст"

Рекомендаціїї щодо оформлення розділу "Організація освітнього процесу" стенда кафедри, деканату

Норми часу 2018-2019 н.р.

Порядок заповнення навчального плану

Затвердження форм документів

КрНУ