Головна> Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії  
КрНУ
Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії

Галузі знань Спеціальності
Код Назва Код Назва
Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління
14 Електрична енженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет економіки і управління
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
Факультет електроніки та комп'ютерної інженерії
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка
Навчально-науковий інститут механіки і транспорту
27 Транспорт 275 Транспортні технології (за видами транспорту)
Факультет права, гуманітарних і соціальних наук
01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
Факультет природничих наук
10 Природничі науки 101 Екологія
КрНУ