Головна> Освітні програми магістрів  
КрНУОсвітні програми магістрів

Галузі знаньСпеціальності
КодНазваКодНазва
Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка : Електричні машини і апарати
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка : Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
14 Електрична інженерія 141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка : Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка : Електротехнічні системи електроспоживання
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка : Енергетичний менеджмент
15 Автоматизація та приладобудування 151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології : Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Факультет економіки і управління
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОП Економіка та управління підприємництвом, торгівлею та біржовою діяльністю
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Програма підготовки: Менеджмент організацій і адміністрування
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Програма підготовки: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
07 07 Управління та адміністрування073 Менеджмент Програма підготовки: Управління інноваційною діяльністю
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Програма підготовки: Туризмознавство
28 Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування ОП Муніципальний менеджмент
28 Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування ОП Бізнесадміністрування
Факультет електроніки та комп'ютерної інженерії
01 Освіта 014,09 Середня освіта (Інформатика) ОП Інформатика
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології ОП Інформаційні управляючі системи та технології
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка ОП Біотехнічні та медичні апарати і системи
Навчально-науковий інститут механіки і транспорту
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Технології машинобудування
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Колесні та гусеничні транспортні засоби
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
27 Транспорт 275,03 Транспортні технології (за видами транспорту) Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)
27 Транспорт 275,03 Транспортні технології (за видами транспорту) Організація митного контролю на транспорті (автомобільному)
Факультет права, гуманітарних і соціальних наук
01 Освіта 011 Освітні, педагогічні науки
02 Культура і мистецтво 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП Документно - інформаційні системи і прикладні соціально- комунікаційні технології"
03 Гуманітарні науки 035,03 Філологія
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
06 Журналістика 061 Журналістика
08 Право 081 Право
Факультет природничих наук
10 Природничі науки 101 Екологія ОП Екологія та охорона навколишнього
10 Природничі науки 101 Екологія ОП Екологічна біотехнологія та біоенергетика
18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища ОП Екологічна безпека
19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій ОП Землеустрій та кадастр
КрНУ