Головна> Освітні програми магістрів  
КрНУ
Освітні програми магістрів

Галузі знань Спеціальності
Код Назва Код Назва
Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка : Електричні машини і апарати
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка : Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка : Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка : Електротехнічні системи електроспоживання
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка : Енергетичний менеджмент
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології : Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Факультет економіки і управління
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка (2017)
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Програма підготовки: Економіка (2019)
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОП Економіка та управління підприємництвом, торгівлею та біржовою діяльністю
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг (2017)
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг (2019)
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування (2017)
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування (2019)
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування (2017)
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування (2019)
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Програма підготовки: Менеджмент організацій і адміністрування
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Програма підготовки: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
07 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Програма підготовки: Управління інноваційною діяльністю (2017)
07 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Програма підготовки: Управління інноваційною діяльністю (2019)
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Програма підготовки: Туризмознавство
28 Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування ОП Муніципальний менеджмент
28 Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування ОП Бізнесадміністрування
Факультет електроніки та комп'ютерної інженерії
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Інформатика) ОПП Середня освіта (Інформатика)
01 Освіта 014,09 Середня освіта (Інформатика) ОП Інформатика
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки. Освітньо-наукова програма. Інформаційні управляючі системи та технології.
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки. Освітньо-професійна програма. Інформаційні управляючі системи та технології.
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Освітньо-професійна програма "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва".
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Освітньо-наукова програма "Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва"
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка ОП Біотехнічні та медичні апарати і системи
Навчально-науковий інститут механіки і транспорту
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Технології машинобудування
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Колесні та гусеничні транспортні засоби
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
27 Транспорт 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті )
Факультет права, гуманітарних і соціальних наук
01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
03 Гуманітарні науки 035.041 Філологія: германські мови та літуратури (переклад включно), перша - англійська.
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
06 Журналістика 061 Журналістика
08 Право 081 Право
Факультет природничих наук
10 Природничі науки 101 Екологія ОП Екологія та охорона навколишнього
10 Природничі науки 101 Екологія ОП Екологічна біотехнологія та біоенергетика
18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища ОП Екологічна безпека
19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій ОП Землеустрій та кадастр
КрНУ