Головна> Структура управління > Вчена рада  
КрНУ


Вчена рада

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ІНСТИТУТУ (ФАКУЛЬТЕТУ)Положення про присвоєння вчених звань доцента, професора та старшого дослідника

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

КРИТЕРІЇ ТА ВИМОГИ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

СКЛАДПЛАН РОБОТИРІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИКОНТАКТИ

КрНУ