Головна> Структура управління > Вчена рада
КрНУ


Вчена рада

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ІНСТИТУТУ (ФАКУЛЬТЕТУ)Положення про присвоєння вчених звань доцента, професора та старшого дослідника

Положення про конкурсний відбір на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у КрНУ

СКЛАДПЛАН РОБОТИРІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИКОНТАКТИ

КрНУ