Головна>Факультети, кафедри >Контрольні питання  
Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
22.12.2018

Кафедра менеджменту

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

НАЗВА ДИСЦИПЛІНА ФОРМА НАВЧАННЯ ФАЙЛ
Відгук керівника дипломного проекту (роботи): форма та рекомендації щодо його змісту ОКР "спеціаліст", "магістр" денна, заочна
Державний (за фахом) екзамен (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"), 2014 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоеконом.діяльності” денна, заочна
Державний (за фахом) екзамен (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"), 2014 8.03060101 “Менеджмент організацій і адмініструв.” денна, заочна
Державний (за фахом) екзамен (освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"), 2014 7.03060101 "Менеджмент організацій і адмініструв." денна, заочна
Державний (за фахом) екзамен (освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"), 2014 7.03060104 "Менеджмент зовнішньоеконом.діяльності" денна, заочна
Державний екзамен зі спеціальності 073 - "Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" освітній ступінь "магістр", 2016 р. денна, заочна
Державний екзамен зі спеціальності 073 -"Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" Освітній рівень "Магістр", 2016 денна, заочна
Державний екзамен зі спеціальності 074 "Публічне управління та адміністрування" (освітня програма "Муніципальний менеджмент" освітний рівень "магістр" денна, заочна
Дипломний проект (робота): лист завдання - форма № Н-9.01 ОКР "магістр" денна, заочна
Дипломний проект (робота): пояснювальна записка - форма № Н-9.02 ОКР "магістр" денна, заочна
Дипломний проект (робота): приклад автореферату магістерської роботи Освітній рівень "Магістр" денна, заочна
Дипломний проект (робота): приклад анотації магістерської роботи ОКР "магістр" денна, заочна
Дипломний проект (робота): приклад оформлення бібліографічного опису використаних джерел, і списку опублікованих робіт - форма № 23 ОКР "спеціаліст", "магістр" денна, заочна
Дипломний проект (робота): приклад оформлення реферату ОКР "спеціаліст" денна, заочна
Дипломний проект (робота): приклад оформлення титульної сторінки ілюстративного матеріалу ОКР "спеціаліст", "магістр" денна, заочна
До виконання розділу дипломного проекту (роботи) Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях денна, заочна
До виконання розділу дипломного проекту (роботи) спец.7.03060104, 8.03060104 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; 7.03060101, 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування», 2014 Економіко-математ.прогр.та персон.комп’ют.техніка денна, заочна
Комплексний державний екзамен (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"), 2014 р. Напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент" денна, заочна
Курсовий проект (робота): завдання - форма № Н-6.02 згідно навчального плану денна, заочна
Курсовий проект (робота): титул - форма № Н-6.01 згідно навчального плану денна, заочна
Питання до іспиту з навчальної дисципліни для студентів спец. 073 - "Менеджмент" ОПП "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" ОС "магістр" (к.т.н., доц. Сухомлин Л.В.) Проектування логістичних систем денна, заочна
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 – «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 – «МЕНЕДЖМЕНТ» ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ОС «МАГІСТР» Проектування логістичних систем денна, заочна