Головна>Вступнику > Програми вступних випробувань  
КрНУПрограми вступних випробувань


Бакалаври зі скороченим терміном навчання

   
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) (Спеціалізація 014.09 Середня освіта (Інформатика)
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) (Спеціалізація 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
022 Дизайн
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
051 Економіка
053 Психологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
081 Право
101 Екологія
113 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (Системна інженерія)
162 Біотехнології та біоінженерія
163 Біомедична інженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка
183 Технології захисту навколишнього середовища
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
227 Фізична терапія, ерготерапія
242 Туризм
263 Цивільна безпека
274 Автомобільний транспорт (Автомобілі та автомобільне господарство)
275 Транспортні технології (за видами) (Спеціалізація 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
281 Публічне управління і адміністрування

КрНУ