Головна>Абітурієнту > Програми вступних випробувань  
КрНУ
Програми вступних випробувань


Бакалаври зі скороченим терміном навчання

   
014.09 Середня освіта (Інформатика)
022 Дизайн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність)
051 Економіка (Економіка підприємств)
053 Психологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування (облік і аудит)
072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)
073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування, Менеджмент ЗЕД, Управління персоналом)
075 Маркетинг
081 Право (Правознавство)
101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)
113 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство (Інженерне матеріалознавство)
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп. інтегровані технології (Системна інженерія)
151 Автоматизація та комп. інтегровані технології (Комп. інтегровані техн. процеси і вир-ва)
162 Біотехнології та біоінженерія
163 Біомедична інженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка
183 Технології захисту навколишнього середовища
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр)
227 Фізична реабілітація
242 Туризм (Туризмознавство)
263 Цивільна безпека
274 Автомобільний транспорт (Автомобілі та автомобільне господарство)
275.03 Транспортні технології (Організація перевезень і управління на транспорті)
281 Публічне управління і адміністрування

КрНУ