Головна>Вступнику > Програми вступних випробувань  
КрНУПрограми вступних випробувань


Магістри

   
0 Єдиний вступний іспит з іноземної мови
0 Іспит з іноземної мови
011 Освітні, педагогічні науки
011 Освітні, педагогічні науки (додатковий іспит)
014 Середня освіта (За предметними спеціалізаціями) (Спеціалізація 014.09 Cередня освіта (Інформатика) (ОПП Інформатика)
014 Середня освіта (За предметними спеціалізаціями) (Спеціалізація 014.09 Cередня освіта (Інформатика) (ОПП Інформатика) (додатковий іспит)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (додатковий іспит)
035 Філологія (Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (ОПП Філологія)
035 Філологія (Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (ОПП Філологія) (додатковий іспит)
035 Філологія (Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (ОПП Філологія) (Іспит з англійської мови)
051 Економіка
051 Економіка (додатковий іспит)
053 Психологія
053 Психологія (додатковий іспит)
061 Журналістика
061 Журналістика (додатковий іспит)
071 Облік і оподаткування
071 Облік і оподаткування (додатковий іспит)
072 Фінанси, банківська справа та страхування
072 Фінанси, банківська справа та страхування (додатковий іспит)
073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)
073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) (додатковий іспит)
073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)
073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю) (додатковий іспит)
075 Маркетинг
075 Маркетинг (додатковий іспит)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка та управління підприємництвом, торгівлею та біржовою діяльністю)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка та управління підприємництвом, торгівлею та біржовою діяльністю)(додатковий іспит)
081 Право
081 Право (додатковий іспит)
101 Екологія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика)
101 Екологія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика) (додатковий іспит)
101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)
101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища) (додатковий іспит)
113 Прикладна математика
113 Прикладна математика (додатковий іспит)
122 Комп’ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології)
122 Комп’ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології) (додатковий іспит)
123 Комп’ютерна інженерія
123 Комп’ютерна інженерія (додатковий іспит)
131 Прикладна механіка (Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування)
131 Прикладна механіка (Технології машинобудування)
131 Прикладна механіка (Технології машинобудування. Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування) (додатковий іспит)
133 Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби)
133 Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) (додатковий іспит)
133 Галузеве машинобудування (Металорізальні верстати та системи)
133 Галузеве машинобудування (Металорізальні верстати та системи) (додатковий іспит)
133 Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)
133 Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання) (додатковий іспит)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електричні машини і апарати)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електричні машини і апарати) (додатковий іспит)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханічні системи автоматизації та електропривод). Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв) (додатковий іспит)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання) (за видами))
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання) (за видами)) (додатковий іспит)
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (Комп'ютеризовані системи управління та автоматика)
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (Комп'ютеризовані системи управління та автоматика) (додатковий іспит)
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва)
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва) (додатковий іспит)
163 Біомедична інженерія
163 Біомедична інженерія (додатковий іспит)
172 Телекомунікації та радіотехніка (Біотехнічні та медичні апарати та системи)
172 Телекомунікації та радіотехніка (Біотехнічні та медичні апарати та системи) (додатковий іспит)
183 Технології захисту навколишнього середовища (Екологічна безпека)
183 Технології захисту навколишнього середовища (Екологічна безпека) (додатковий іспит)
193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр)
193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр) (додатковий іспит)
242 Туризм (Туризмознавство)
242 Туризм (Туризмознавство) (додатковий іспит)
274 Автомобільний транспорт (Автомобілі та автомобільне господарство)
274 Автомобільний транспорт (Автомобілі та автомобільне господарство) (додатковий іспит)
275 Транспортні технології (за видами) (Спеціалізація 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (ОПП Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
275 Транспортні технології (за видами) (Спеціалізація 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (ОПП Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (додатковий іспит)
281 Публічне управління та адміністрування (Бізнес-адміністрування. Муніципальний менеджмент)
281 Публічне управління та адміністрування (Бізнес-адміністрування. Муніципальний менеджмент) (додатковий іспит)

КрНУ