Головна>Абітурієнту > Програми вступних випробувань  
КрНУ
Програми вступних випробувань


Магістри

   
Іспит з іноземної мови
151 Автоматизація та комп. інтегровані технології (Комп. інтегровані техн. процеси і вир-ва)
151 Автоматизація та комп. інтегровані техн. (Комп. інтегровані техн. процеси і вир-ва) (дод. іспит)
172 Телекомунікації та радіотехніка (Біотехнічні та медичні апарати та системи)
172 Телекомунікації та радіотехніка (Біотехнічні та медичні апарати та системи) (дод. іспит)
183 Технології захисту навколишнього середовища (Екологічна безпека)
183 Технології захисту навколишнього середовища (Екологічна безпека) (дод. іспит)
193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр)
193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр) (дод. іспит)
242 Туризм (Туризмознавство)
242 Туризм (Туризмознавство) (дод. іспит)
274 Автомобільний транспорт (Автомобілі та автомобільне господарство)
274 Автомобільний транспорт (Автомобілі та автомобільне господарство) (дод. іспит)
163 Біомедична інженерія
163 Біомедична інженерія (додатковий іспит)
275.03 Транспортні технології (на автомоб. трансп.) (Організ. перевез. і упр. на трансп. (автомоб.)
275.03 Транспортні технології (на авт. трансп.) (Орг. перев. і упр. на трансп. (автомоб.)(дод.іспит)
281 Публічне управління та адміністрування (Муніципальний менеджмент)
281 Публічне управління та адміністрування (Муніципальний менеджмент) (додатковий іспит)
014.09 Cередня освіта (Інформатика)
014.09 Cередня освіта (Інформатика) (дод. іспит)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (додатковий іспит)
035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))
035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)) (додатковий іспит)
035.04 Іспит з англійської мови
051 Економіка
051 Економіка (додатковий іспит)
053 Психологія
053 Психологія (додатковий іспит)
061 Журналістика
061 Журналістика (додатковий іспит)
071 Облік і оподаткування
071 Облік і оподаткування (додатковий іспит)
072 Фінанси, банківська справа та страхування
072 Фінанси, банківська справа та страхування (додатковий іспит)
073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування, Менеджмент ЗЕД)
073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністр-ння, Менеджмент ЗЕД) (дод. іспит)
073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)
073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю) (додатковий іспит)
075 Маркетинг
075 Маркетинг (додатковий іспит)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (додатковий іспит)
081 Право
081 Право (додатковий іспит)
101 Екологія
101 Екологія (додатковий іспит)
113 Прикладна математика (Програмування та адміністрування)
113 Прикладна математика (Програмування та адміністрування) (дод. іспит)
122 Комп’ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології)
122 Комп’ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології) (дод. іспит)
123 Комп. інженерія (Комп. системи та мережі)
123 Комп. інженерія (Комп. системи та мережі) (додатковий іспит)
131 Прикладна механіка (Металорізальні верстати та системи)
131 Прикладна механіка (Металорізальні верстати та системи) (додатковий іспит)
131 Прикладна механіка (Технології машинобудування)
131 Прикладна механіка (Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування)
131 Прикладна механіка (Тех. маш., Обладн. та техн. пласт. форм. констр-цій машинобуд.) (дод. іспит)
132 Матеріалознавство (Прикладне матеріалознавство)
132 Матеріалознавство (Прикладне матеріалознавство) (дод. іспит)
133 Галузеве машинобудування (Колесні та гусеничні транспортні засоби)
133 Галузеве машинобудування (Колесні та гусеничні транспортні засоби) (додатковий іспит)
133 Галузеве машинобудування (Металорізальні верстати та системи)
133 Галузеве машинобудування (Металорізальні верстати та системи) (додатковий іспит)
133 Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, буд., дор., меліорат. машини і обладнання))
133 Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, буд., дор., меліорат. машини і обл.) (дод. ісп.)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетичний менеджмент)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетичний менеджмент) (дод. іспит)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електричні машини і апарати)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електричні машини і апарати) (дод. іспит)
141 Електроенергетика, ел.-техніка та ел-механіка (Електротехн. сист. електроспожив.) (за видами)
141 Електроенерг., електротехніка та електромеханіка (Електротехн. сист. електроспожив.) (дод. ісп.)
141 Електроенергет., електротехніка та електромеханіка (Електромех.сист. автомат. та електропривод)
141 Електроенерг., електротехн. та електромех. (Електромех.сист. автомат. та електропривод) (дод.)
151 Автоматизація та комп. інтегровані технології (Комп. системи управління та автоматика)
151 Автоматизація та комп. інтегровані технології (Комп. системи управління та автоматика)(дод.ісп.)
162 Біотехнології та біоінженерія
162 Біотехнології та біоінженерія (додатковий іспит)
011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)
011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) (додатковий іспит)

КрНУ