Головна КрНУ>Вступ - 2023 > Програми вступних випробувань

Програми вступних випробувань


Магістри

   
0 ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
0 ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ
0 Іспит з іноземної мови
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (предметна спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035 Філологія (спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, ОПП: Германські мови та літератури (переклад включно))
051 Економіка
053 Психологія
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)
073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)
075 Маркетинг
101 Екологія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика)
122 Комп’ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології)
123 Комп’ютерна інженерія
131 Прикладна механіка (Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування)
133 Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби)
133 Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електричні машини і апарати)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханічне обладнання енргоємних виробництв)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханічні системи автоматизації та електропривод)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетичний менеджмент)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма: Електромеханічні системи автоматизації та електропривод)
151 Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології (Комп"ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва)
172 Телекомунікації та радіотехніка (Біотехнічні та медичні апарати та системи)
183 Технології захисту навколишнього середовища (Екологічна безпека)
193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр)
263 Цивільна безпека (Цивільна, промислова безпека та охорона праці)
274 Автомобільний транспорт (Автомобілі та автомобільне господарство)
275 Транспортні технології (за видами) (Спеціалізація 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (ОПП Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
281 Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування