Головна КрНУ>Вступ - 2023 > Програми вступних випробувань

Програми вступних випробувань


Магістри

   
0 ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
0 ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ
0 Іспит з іноземної мови
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (предметна спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика)
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
051 Економіка
053 Психологія
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)
073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)
075 Маркетинг
122 Комп’ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології)
123 Комп’ютерна інженерія
131 Прикладна механіка (Інжиніринг технологічних процесів і систем)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електричні машини і апарати)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханічні системи автоматизації та електропривод)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма: Електромеханічні системи автоматизації та електропривод)
174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» («Промислова автоматизація та системи керування»)
183 Технології захисту навколишнього середовища (Екологічна безпека)
193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр)
263 Цивільна безпека (Цивільна, промислова безпека та охорона праці)
274 Автомобільний транспорт (Автомобілі та автомобільне господарство)
275 Транспортні технології (за видами) (Спеціалізація 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (ОПП Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
081 «Право» («Право»)*