Головна>Результати діяльності > Перелік заходів, реалізованих протягом 2013/14 навчального року  
КрНУ

ПЕРЕЛІК

заходів, реалізованих у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського протягом 2013/14 навчального року

 

Події, конкретні справи, заходи, інформація

Документ, що підтверджує

1. Ліцензовано: - спеціальність 8.1801001 "Управління інноваційною діяльністю" в галузі знань специфічні категорії; - підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади.

Витяги з протоколів ДАК, ліцензії

2. Акредитовано: - магістерську програму 8.04010603 "Екологічна безпека"; - повторно акредитовано напрям 6.030401 "Правознавство". Витяги з протоколів ДАК

3. Підписано угоду про партнерство і співробітництво з Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області Угода на термін п'ять років

4. Розроблено Стратегічну програму розвитку КрНУ на період до 2021 року

Програма
5. Державна атестація студентів здійснювалась 112 державними екзаменаційними комісіями.
Випускниками університету отримано 2142 дипломів, у тому числі - 117 (4,3%) з відзнакою.
Випущено бакалаврів - 1118, спеціалістів - 769, магістрів -168.
Випускниками коледжу КрНУ отримано 468 дипломів, у тому числі 26 (5,6%) з відзнакою. Отримано дипломи про перепідготовку 50 слухачами ННЦПКПА.

Накази по структурним підрозділам

6. За угодами з роботодавцями місцями працевлаштування забезпечено 100 % випускників, які навчались за державним замовленням Угоди з підприємствами, установами тощо
7. Зараховано на навчання: на денну форму 843 абітурієнти, у т. ч. на навчання за скороченими програмами - 275; на заочну форму 368 абітурієнтів, у т. ч. на навчання за скороченими програмами - 273 Накази по університету
8. Молодим ученим Калінову А.П., Огарь В.О., Ромашихіну Ю.В., Мамчуру Д.Г. присуджено щорічну премію Президента України для молодих вчених Наказ МОН України
9. Науковий журнал "Вісник КрНУ" внесено до переліку фахових видань у галузі економічних наук Наказ МОН України
10. Науковцями університету захищено чотири докторські та 28 кандидатських дисертацій, троє докторів наук отримали вчене звання професора та вісім кандидатів наук - доцента Відповідні дипломи й атестати
11. Отримано 70 охоронних документів (59 патентів на корисну модель, один патент на винахід і 10 свідоцтв про реєстрацію авторського права) Патенти, авторські свідоцтва
12. Проведено 28 наукових заходів, у т.ч. 13 міжнародних і вісім всеукраїнських науково-технічних та науково-практичних конференцій, а також сім наукових семінарів, у тому числі чотири - спільно з НАН України Накази по університету, реєстрація в УкрІНТЕІ
13. Результати дослідницької діяльності вчених університету оприлюднено у наукових виданнях України і зарубіжжя (1176 і 205 публікацій, відповідно). У тому числі 108 - у журналах, що індексуються в БД Scopus Наукові видання
14. На шпальтах наукової фахової періодики університету "Вісник КрНУ", "Електромеханічні і енергозберігаючі системи", "Екологічна безпека", "Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва" та "Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп'ютерних системах" опубліковано понад 500 наукових статей (16 номерів загальним обсягом близько 200 ум. друк. арк.) Фахові видання КрНУ
15. Видано три підручники і вісім навчальних посібників з грифом МОН України, а також 15 наукових монографій Листи МОНУ, протоколи вчених рад
16. Університет виборов Гран-прі "Лідер міжнародної діяльності" у V Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти - 2014" і отримав Сертифікат у номінації "Якість наукових публікацій" (індекс Гірша - 7) Диплом, сертифікат
17. Університет увійшов до ТОП 25 ВНЗ Україні за даними престижного міжнародного рейтингу QS TOP Universities Worldwide University Ranking, Guides & Events Офіційний сайт
18. Університет посів 48 місце та увійшов до ТОП 10 університетів Центрального регіону України за даними консолідованого рейтингу незалежного інтернет-ресурсу OSVITA.UA Офіційний сайт
19. Університет посів 56 місце у рейтингу "ТОП 200 Україна" кафедри ЮНЕСКО НТУ "КПІ" Офіційний сайт
20. Університет посів 57 місце у рейтингу університетів SCIverse за показниками міжнародної наукометричної БД Scopus Офіційний сайт
21. Університет посів 57 місце у міжнародному рейтингу університетів Ranking WEB of Universities WEBOMETRICS Офіційний сайт
22. Студентами університету отримано 78 призових місць за результатами 2-го туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт і 15 призових місць на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади Нагороди переможців, накази МОНУ
23. В університеті проведено другій тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальностями "Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища", "Електричні машини та апарати", "Транспортні технології", в яких прийняло участь 300 студентів з 39 ВНЗ України та РФ Наказ МОН України
24. В університеті проведено другий етап олімпіад з дисциплін "Педагогіка", "Екологічна безпека", "Електромеханіка для спеціальності Електричні машини та апарати", за напрямом "Електромеханіка", в яких прийняло участь понад 350 студентів з 41 вузів України Наказ МОН України
25. Студентами у співавторстві з викладачами підготовлено та опубліковано 710 наукових статей і тез доповідей, у тому числі 261 - самостійно Наукові видання
26. Підписано угоди про співпрацю з 10 вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами КНР, Болгарії, Білорусі та РФ Угоди
27. Семеро співробітників КрНУ (троє викладачів, два аспіранти і один студент) отримали можливість пройти стажування у провідних навчальних та наукових закладах Німеччини і Бельгії у рамках бюджетної програми 2201250 "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном" Накази МОН України
28. Викладачі КрНУ здійснили 41 закордонне відрядження Накази по університету
29. Семеро молодих вчених університету вп'яте взяли участь у роботі Східноєвропейської літньої школи (в рамках гранту від Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща), а також у роботі літньої школи у рамках Центральноєвропейської Програми обміну для Університетської освіти Свідоцтва
30. Шестеро студентів КрНУ отримали стипендії Китайського Уряду на навчання у Ланьчжоуському університеті шляхів сполучення (КНР) Свідоцтва
31. Шостий рік поспіль співробітники КрНУ пройшли стажування у США за програмою "Відкритий світ" з теми "Освіта", яку здійснює центр лідерства "Відкритий Світ" у співробітництві з організацією Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (American Councils) Свідоцтва
32. Проведено звітно-виборчу конференцію студентського самоврядування, регулярно проходили зустрічі ректора. проректорів зі студентським активом Протокол конференції
33. Проведена низка заходів з нагоди 200-річчя з дні народження Т.Г. Шевченка Заходи
34. Колективи художньої самодіяльності інститутів і факультетів взяли участь у фестивалі "Студентська весна - 2014". Студенти і художні колективи університету завоювали десять дипломів першого ступеню і п'ять - другого в другому - обласному турі фестивалю Заключний концерт Фестивалю Дипломи фестивалю.
35. Проведено студентський конкурс "Королева КрНУ-2014", а також чемпіонат ліги КВК, чемпіонат на кубок ректора, чемпіонат ліги інтелектуальних ігор Фінальний концерт, Заключні ігри
36. Проведено конкурс "Студент року", "Краща академічна группа", День університету та Дні інститутів і факультетів Протоколи конкурсної комісії
37. Проведено спартакіаду інститутів, факультетів, університету з 12 видів спорту. Університет представив команди для участі у дев'яти видах спорту універсіади Полтавщини і завоював: два перших місця, чотири ? других, три ? третіх. Проведені: "Веселі старти", "Кубок випускника", чемпіонати з волейболу, футболу на кубок студентського профкому тощо. Більше 400 студентів студентів узяли участь в різноманітних спортивних змаганнях, чемпіонатах за межами університету. З них стали призерами: обласного рівня - 62, всеукраїнського - 16 , міжнародного - 6 Протоколи змагань, Дипломи

ФОРМАТ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПОЛЯ

ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

ОБСЯГИ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПОЛЯ ЗА ФОРМАМИ НАВЧАННЯ

 

 

 

 

СЕРЕДНІЙ КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ І СЛУХАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ ЗА ОКР «СПЕЦІАЛІСТ» І «МАГІСТР»

 


 

 

КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ ЗА КОНТРАКТОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ДИНАМІКА ВИПУСКУ

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ВИПУСКУ 2014

 

 


ДИНАМІКА ЗАХИСТІВ ДИСЕРТАЦІЙ

 

 

 

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

тис. грн

 


 

КІЛЬКІСТЬ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 

 

 

 

 

 

КІЛЬКІСТЬ ПРИЗОВИХ МІСЦЬ НА ІІ ЕТАПІ

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ОЛІМПІАД ТА КОНКУРСІВ НДР СТУДЕНТІВ

 

 


ВИДАННЯ ПІДРУЧНИКІВ, НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ

ТА МОНОГРАФІЙ

 

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

(КІЛЬКІСТЬ НАЙМЕНУВАНЬ, ЩО ВИДАНО)

 

 

 

КрНУ