Головна>Результати діяльності > Перелік заходів, реалізованих протягом 2014/15 навчального року  
КрНУ

ПЕРЕЛІК

заходів, реалізованих у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського протягом 2014/15 навчального року

Основні заходи

Документ, що підтверджує

1. Ліцензовано:
Напрями підготовки за освітнім ступенем бакалавр:
Дизайн;
Телекомунікації;
Охорона праці.
Спеціальності за освітнім ступенем магістр:
Переклад;
Документознавство та інформаційна діяльність;
Психологія;
Правознавство;
Фінанси і кредит;
Облік і аудит;
Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва;
Педагогіка вищої школи

Витяги з протоколів ДАК, ліцензії

2. Акредитовано:
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст:
Ливарне виробництво чорних і кольорових металів;
Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях;
Зварювальне виробництво.
Освітній ступень бакалавр:
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
Освітній ступень магістр:
Екологія та охорона навколишнього середовища;
Інформаційно-управляючі системи та технології
Витяги з протоколів ДАК

3. Уперше в історії університету підготовлено і видано всім випускникам 2015 року дипломи про вищу освіту, виготовлені редакційно-видавничим відділом КрНУ Накази, положення

4. Вченою радою затверджено близько 20 документів з імплементації в університеті норм і положень Закону України "Про вищу освіту"

Накази, протоколи Вченої ради
5. Отримано право та сертифікат терміном на три роки від Кременчуцької філії державного підприємства "Полтава стандарт метрологія" на проведення обов'язкових електротехнічних вимірів при експлуатації будівель і споруд університету та підприємств міста

Сертифікат

6. Укладено 675 угод на проведення практичної підготовки студентів на підприємствах, в організаціях та установах міста й регіону. Пройшли практику понад 3000 студентів Договори
7. У рамках співпраці з Кременчуцьким центром зайнятості надано значний обсяг освітніх послуг за рахунок ваучерів для верств населення віком понад 45 років (випуск сектору перепідготовки спеціалістів - 35 осіб, підвищення кваліфікації - 130 осіб) Накази
8. Університет внесено до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, отримано дозвіл Державного комітету телебачення і радіомовлення України на надання університетом зазначених послуг Свідоцтво
9. Розроблено і затверджено на Вченій раді університету нові навчальні плани за всіма спеціальностями освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та магістра Рішення НМК, накази, протоколи Вченої ради
10. Випуск 2015 року - 2443 особи, у т. ч. :
магістрів - 203;
спеціалістів - 684;
бакалаврів - 1039;
молодших спеціалістів - 426.
Дипломи з відзнакою одержали 4,9 % випускників.
Отримали дипломи про перепідготовку 91 слухач ННЦПКПА
Накази по структурних підрозділах
11. За угодами з роботодавцями забезпечено місцями працевлаштування 100 % випускників, які навчались за державним замовленням Угоди
12. Під час агітаційно-профорієнтаційної роботи розміщено рекламні оголошення щодо навчання в університеті у друкованих ЗМІ Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей; у "Довіднику вищих навчальних закладів України", "Щоденнику абітурієнта 2015 м. Кременчук"; на телебаченні (канали "Візит", "Інтер"); на радіо (м. Кременчук, м. Черкаси) Друкована продукція
13. Прийнято активну участь у масових агітаційних заходах: міжрегіональні виставки "Освіта і кар'єра"; регіональна конференція "Комсомольськ: вчора, сьогодні, завтра" Диплом учасника, програма конференції
14. Організовано та проведено: "День відкритих дверей КрНУ"; ІV Всеукраїнський науково-методичний семінар "Інформаційні технології в навчальному процесі"; спортивні та культурні заходи серед випускників шкіл (Кубок випускника, "Королева КрНУ") та коледжів (Кубок автомобіліста) Заходи
15. Проведено ЗНО-2015 на базі КрНУ Наказ по університету
16. Проведено набір на нові напрями підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр: Телекомунікації; Дизайн та освітньо-кваліфікаційним рівнем магістер: Правознавство; Психологія; Філологія; Документознавство та інформаційна діяльність; Педагогіка вищої школи; Облік і аудит; Фінанси і кредит Накази по університету
17. К.т.н., доц. Дудюку В.О., к.т.н., доц. Мані О.М. і асист. Хорольській М.С. каф. "Процеси і обладнання механічної та фізико-технічної обробки" присуджено щорічну Премію Президента України для молодих учених Наказ Президента України
18. К.т.н., доц. каф. "Системи автоматичного управління та електропривода Огарь В.О. і к.е.н., доц. каф. "Фінанси і кредит" Ховрак І.В. присуджено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених Наказ МОН України
19. К.ф-м. н., доц. каф. "Інформатика і вища математика" Кобильська О.Б. здобула ґрант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених Розпорядження Президента України
20. Студент каф. "Процеси і обладнання механічної та фізико-технічної обробки" Король С. (наук. кер. к.т.н., доц. Федотьєв А.М.) здобув перемогу в конкурсі студентських наукових робіт Британської компанії Delcam Диплом призера
21. Студенти КрНУ продовжили навчання у магістратурі та аспірантурі Університету шляхів сполучення (м. Ланьчжоу, КНР); делегація молодих науковців університету взяла участь у Східноєвропейській літній школі та міжнародній конференції в Польщі Угода про співпрацю
22. Переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт стали 55 наукових робіт 73 студентів КрНУ (третій показник серед ВНЗ України та перший - на Полтавщині) Дипломи призерів
23. Студенти КрНУ здобули 21 перемогу у Всеукраїнських студентських олімпіадах, що вдвічі перевищує показник порівняно з минулим роком Дипломи призерів
24. На кафедрах проведено ІІ тури Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за трьома спеціальностями, у яких узяли участь 300 студентів із 39 ВНЗ України, а також ІІ етап Всеукраїнських олімпіад за сімома дисциплінами та напрямами, у яких узяли участь 650 студентів із 72 ВНЗ України Накази МОН України
25. За результатами наукових досліджень і розробок кафедр студентами отримано 10 патентів, створено або модернізовано 34 одиниці лабораторного обладнання, до виконання держбюджетних і госпдоговірних НДР залучено сім і 12 студентів відповідно Накази КрНУ
26. Протягом року молоді науковці взяли участь у 82 конференціях; студенти опублікували 715 наукових статей і тез доповідей, у тому числі 204 - самостійно Матеріали конференцій
27. КрНУ відзначено найвищою нагородою VI Міжнародного форуму-презентації досягнень ВНЗ "Інноватика в сучасній освіті" - Дипломом лауреата конкурсу І ступеня Диплом лауреата
28. Університет отримав Гран-прі "Лідер наукової та науково-технічної діяльності" VI Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти - 2015" і Сертифікат "Якість наукових публікацій" за показниками міжнародної науково-метричної бази даних Scopus Диплом і сертифікат
29. За даними світового рейтингу міжнародної бази даних Webometrics КрНУ посів 47-ме місце серед ВНЗ України, а також бере участь у міжнародних рейтингових проектах компаній Quacquarelli Symonds (рейтинг QS World University Rankings) і Thomson Reuters (рейтинг THE World University Rankings), є одним з університетів України, які входять до проекту Top-25-Universities Ukraine (QS) Відповідні сайти
30. За академічними показниками КрНУ посів 55-те місце у "Топ - 200 Україна" (кафедра ЮНЕСКО НТУ "КПІ") Газета "Дзеркало тижня"
31. За технічними спеціальностями КрНУ посів 19-те місце серед ВНЗ України у рейтингу оцінки випускників потенційними роботодавцями Журнал "Деньги"
32. У рейтингу Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (за даними міжнародної БД Scopus) КрНУ знаходиться на 62 місці Сайт НБУ НАНУ
33. У консолідованому рейтингу незалежного інтернет-ресурсу OSVITA.UA "ВНЗ України - 2015" КрНУ належить 43-тя позиція, а також сьоме місце у ТОП - 10 ВНЗ Центрального регіону України і перше місце - серед ВНЗ Полтави і Полтавської області Сайт osvita.ua
34. Науковцями університету захищено п'ять докторських і 20 кандидатських дисертацій; одному докторові наук присуджено вчене звання професора та 18 кандидатам наук - доцента Відповідні дипломи й атестати
35. Отримано 76 охоронних документів (63 патенти на корисну модель, один патент на винахід і 12 свідоцтв про реєстрацію авторського права) Патенти, авторські свідоцтва
36. Проведено 24 наукові заходи, у т. ч. 12 міжнародних і вісім всеукраїнських науково-технічних і науково-практичних конференцій, а також сім наукових семінарів, у тому числі чотири - спільно з НАН України Накази по університету, реєстрація в УкрІНТЕІ
37. Результати дослідної діяльності вчених університету оприлюднено у наукових виданнях України і зарубіжжя (1342 і 215 публікацій відповідно), у тому числі 131 - у журналах, що індексуються у БД Scopus Наукові видання
38. На шпальтах наукової фахової періодики університету "Вісник КрНУ", "Електромеханічні і енергозберігаючі системи", "Екологічна безпека", "Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва" та "Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп'ютерних системах" опубліковано понад 400 наукових статей (19 номерів загальним обсягом близько 200 ум. друк. арк.) Фахові видання КрНУ
39. Видано три підручники і сім навчальних посібників з грифом МОН України, а також 18 наукових монографій Листи МОН України, протоколи ВР
40. Підписано угоди про співпрацю із 13 вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами Китаю, Польщі, Білорусі, Казахстану, Туреччини, Словаччини, Іспанії Угоди
41. 43 представники КрНУ (10 викладачів та 33 студенти) пройшли стажування у провідних навчальних, наукових і професійних установах США, Польщі, Китаю, Німеччини Накази МОН України
42. Викладачі та студенти КрНУ здійснили 57 закордонних відряджень до ВНЗ Польщі, Казахстану, Франції, США, Китаю, Чехії, Словенії, Словаччини, Німеччини, Єгипту Накази по університету
43. Сьомий рік поспіль співробітники КрНУ проходять стажування у США за програмою "Відкритий світ" з теми "Освіта", яку здійснює Американська рада з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (American Councils) Свідоцтва
44. Шестеро студентів факультету права, гуманітарних і соціальних наук узяли участь у міжнародному студентському фестивалі, організованому Ягеллонським університетом у м. Краків Свідоцтва
45. Доцент кафедри галузевих юридичних наук Горлов Є.В. отримав три стипендії для проходження стажування та підвищення кваліфікації у провідних навчальних установах Польщі Свідоцтва
46. Сьомий рік поспіль професор кафедри теорії, історії держави та права Капустян Г.Т. отримує грант від фонду Катерини Ковшевич для надання стипендій обдарованим студентам (цього року 13 студентів отримало стипендії) Свідоцтва
47. У рамках співпраці між ICAM (Франція) та КрНУ відбувся візит делегації університету до м. Нант Свідоцтво
48. Проведено звітно-виборчу конференцію студентського самоврядування, студентської профспілки, регулярно проходили зустрічі ректора, проректорів зі студентським активом Протокол конференції
49. Колективи художньої самодіяльності інститутів і факультетів узяли участь у фестивалі "Студентська весна - 2015". Три художні колективи підтвердили звання народних, вокальна студія "Квінт-есенція" отримала таке звання вперше Заключний концерт, дипломи фестивалю, сайт університету
50. Проведено студентські конкурси: "Університет шукає таланти", "Найкреативніший студент університету", "Королева КрНУ-2015", а також чемпіонат ліги КВК, чемпіонат ліги інтелектуальних ігор, Новорічний маскарад тощо Фінальний концерт, заключні ігри, сайт університету
51. Проведено конкурси: "Студент року", "Краща академічна група", День університету та Дні інститутів і факультетів Протоколи конкурсної комісії, сайт університету
52. Проведено Спартакіаду інститутів, факультетів, університету з 12 видів спорту. Університет представив команди для участі у дев'яти видах спорту Універсіади Полтавщини і завоював: два перших місця, чотири - других, три - третіх. Проведені "Веселі старти", "Кубок випускника", чемпіонати з волейболу, футболу на кубок студентського профкому тощо. Майже 400 студентів узяли участь у різноманітних спортивних змаганнях, чемпіонатах за межами університету. З них стали призерами: обласного рівня - 62, всеукраїнського - 16, міжнародного - 6 Протоколи змагань, дипломи
53. Проведено зустрічі з воїнами АТО, благодійні ярмарки, концерти зі збору коштів для воїнів АТО Фото, сайт університету
54. Проведено круглі столи, наукові семінари: "Унітарність і децентралізація влади як альтернатива штучній федералізації в сучасній Україні", "Конституційне право громадян та правова допомога в його забезпеченні в Україні", "Друга світова війна в контексті української історії", "Російські міфи як засіб ідеологічної війни" Програми, сайт університету

ФОРМАТ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПОЛЯ

(кількість напрямів, програм і загальний обсяг студентів)

 

Денна форма

Заочна форма

 

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ І СЛУХАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ

(бакалавр, спеціаліст, магістр)

 

Кількість зарахованих за ОКР «Спеціаліст» і ОС «Магістр»

 

Статистика за поданими заявами ОС «бакалавр»

Денна форма

Заочна форма

Кількість зарахованих за держзамовленням

Денна форма

Заочна форма

Кількість зарахованих за контрактом

Денна форма

Заочна форма

Динаміка випуску

 

 

Структура випуску 2015

 


Видання підручників, навчальних посібників, монографій

 

 

Кількість наукових публікацій

 

контингент аспірантури

 

Подпись: Кількість аспірантів

 

динаміка Захисту дисертацій

 

Подпись: Кількість захистів

 

 


Кількість призових місць у ІІ етапі

всеукраїнських олімпіад та конкурсів ндр студентів

 

 

Кількість охоронних документів

 

 

 

Науково-педагогічні праціники КрНУ

Показники

Роки

2010

2011

2012

2013

2014

Чисельність НПП

518

459

428

411

396

кандидатів наук

159

164

173

179

180

докторів наук

46

51

49

48

53

% кадрів вищої кваліфікації

39,6

46,8

51,9

55,2

58,8

Захищено дисертацій

 

 

 

 

 

кандидатських

13

27

14

41

23

докторських

2

2

4

2

5


Місце КрНУ в міжнародних і національних рейтингах

№ пор.

Назва рейтингу й організації, що його проводить

Місце

1

Ranking WEB of Universities

WEBOMETRICS

47

2

ТОП – 200 Україна

Кафедра ЮНЕСКО НТУ «КПІ»

55

3

РЕЙТИНГ УНІВЕРСИТЕТІВ SCIVERSE

За показниками міжнародної науко метричної бази даних SCOPUS

62

4

РЕЙТИНГ ВНЗ УКРАЇНИ

За даними оцінки випускників потенційними роботодавцями журнал «Деньги»

19

5

КОНСОЛІДОВАНИЙ РЕЙТИНГ ВНЗ УКРАЇНИ

За даними оцінки незалежного інтернет-ресурсу OSVITA.UA

43

6

КОНСОЛІДОВАНИЙ РЕЙТИНГ ВНЗ УКРАЇНИ

«Кращі навчальні заклади в центральному регіоні»

За даними оцінки незалежного інтернет-ресурсу OSVITA.UA

7

7

КОНСОЛІДОВАНИЙ РЕЙТИНГ ВНЗ УКРАЇНИ

«Рейтинг ВНЗ Полтави і Полтавської області»

За даними оцінки незалежного інтернет-ресурсу OSVITA.UA

1

 

КрНУ