Головна>Результати діяльності > Перелік заходів, реалізованих протягом 2015/16 навчального року  
КрНУ

ПЕРЕЛІК

заходів, реалізованих у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського протягом 2015/16 навчального року

№ пор

Основні заходи

Документ, що підтверджує

1.                   

Ліцензовано спеціальності:

- І рівень (бакалаврський) – 028 Менеджмент соціокультурної діяльності;

- ІІ рівень (магістерський) – 061 Журналістика;

- ІІ рівень (магістерський) – 242 Туризм;

- ІІ рівень (магістерський) – 275 Транспортні технології.

Ліцензійне поле університету зросло за денною формою з 2920 до 3045 осіб, за заочною – з 2415  до 2535 осіб

Витяги з протоколів ДАК,

ліцензії

2.                   

Акредитовано спеціальності:

- 5.03050401     Економіка підприємства;

- 5.05050307     Виробництво автомобілів і тракторів;

- 5.05030103 Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв;

- 5.05050205   Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств;

- 5.06010101     Будівництво та експлуатація будівель і споруд;

- 5.07010602     Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів;

- 6.030303         Видавнича справа та редагування;

- 6.140103         Туризм;

- 6.050504         Зварювання;

- 8.18010012     Управління інноваційною діяльністю

Витяги з протоколів ДАК

3.                   

Уперше в історії університету підготовлено і видано всім випускникам 2016 року (бакалаврам, спеціалістам і магістрам) 2076  дипломів про вищу освіту, виготовлені редакційно-видавничим відділом КрНУ в комплекті з двомовним єврододатком

Накази, положення

4.                   

Вченою радою затверджено близько 10 документів з імплементації в університеті норм і положень Закону України «Про вищу освіту»

Накази, протоколи Вченої ради

5.                   

Укладено 584 угод на проведення практичної підготовки студентів на підприємствах, в організаціях та установах міста й регіону. Пройшли практику понад 2600 студентів

Договори

6.                   

Розроблено і затверджено на Вченій раді університету нові навчальні плани  освітніх програм підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальностями  Переліку 2015

Рішення НМК, накази, протоколи Вченої ради

7.                   

Випуск 2016 року – 22076 студентів, у т. ч.:

магістрів – 30;

спеціалістів – 519;

бакалаврів – 1169;

молодших спеціалістів – 358.

Дипломи з відзнакою одержали 3,6 % випускників.

Отримали дипломи про перепідготовку 39 слухачів ННЦПКПА

Накази по структурних підрозділах

8.                   

За угодами з роботодавцями забезпечено місцями працевлаштування 100 % випускників, які навчалися за державним замовленням

Угоди

9.                   

Під час агітаційно-профорієнтаційної роботи розміщено рекламні оголошення щодо навчання в університеті у друкованих ЗМІ Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей; у «Довіднику вищих навчальних закладів України», «Щоденнику абітурієнта 2016 м. Кременчук»; на телебаченні (канали «Візит», «Інтер»); на радіо (м. Кременчук, м. Черкаси)

Друкована продукція

10.               

Прийнято активну участь у масових агітаційних заходах: міжрегіональні виставки «Освіта і кар’єра»; регіональна конференція «Комсомольськ: вчора, сьогодні, завтра»

Диплом учасника, програма конференції

11.               

Організовано та проведено: «День відкритих дверей КрНУ»; V Всеукраїнський науково-методичний семінар «Інформаційні технології в навчальному процесі»; спортивні та культурні заходи серед випускників шкіл (Кубок випускника, «Королева КрНУ») і коледжів (Кубок автомобіліста)

Заходи

12.               

Проведено реєстрацію учасників, пробні випробування та основну сесію ЗНО-2016 на базі КрНУ

Наказ по університету

13.               

Проведено набір на нові напрями підготовки за освітнім рівнем бакалавр: Публічне управління та адміністрування, Прикладна математика, Біомедична інженерія, Технології захисту навколишнього середовища, Цивільна безпека та освітнім рівнем магістр: Публічне управління та адміністрування, Прикладна математика, Біомедична інженерія, Технології захисту навколишнього середовища, Туризм, Журналістика

Накази по університету

14.               

Протягом навчального року створено чотири спеціалізовані вчені ради:

– на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у галузі технічних наук Д 45.052.01 за спеціальностями 05.09.01 «Електричні машини і апарати» та 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи»;

– на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у галузі технічних наук Д 45.052.06 за спеціальностями 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» та 05.15.09 «Геотехнічна та гірнича механіка»;

– на здобуття наукового ступеня кандидата наук у галузі технічних наук К 45.052.03 за спеціальностями 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій» та 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»;

– на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук К 45.052.07 за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»

Накази МОН

України

15.               

Ліцензовано 12 спеціальностей за дев’ятьма галузями знань освітньо-наукового рівня вищої освіти − доктора філософії й отримано державне замовлення МОНУ на підготовку п’яти докторів наук за п’ятьма спеціальностями нового переліку

Наказ МОН

України

16.               

К.т.н., доц. каф. «Технологія машинобудування» Симоновій А. А., та к.т.н., доц. каф. «ЕБОП» Харламовій О. В. присуджено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, також її отримує к.е.н., доц. каф. «Фінанси і кредит» Ховрак і. в.

Наказ МОН

України

17.               

Науковий проект колективу молодих учених під керівництвом доц. Мамчура Д. Г. отримав максимальну експертну оцінку у конкурсі МОН України на державне фінансування науково-дослідних робіт.

Наказ МОН

України

18.               

Переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт стали 77 наукових робіт студентів КрНУ (третій показник серед ВНЗ України та перший – на Полтавщині)

Дипломи призерів

19.               

Студенти КрНУ здобули 22 перемоги у Всеукраїнських студентських олімпіадах, що перевищує показник минулого року

Дипломи призерів

20.               

На кафедрах проведено три ІІ тури Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за трьома спеціальностями, у яких узяли участь 400 студентів із 41 ВНЗ України, а також сім ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад за сімома дисциплінами та напрямами, у яких узяли участь 550 студентів із 63 ВНЗ України

Накази МОН України

21.               

За результатами наукових досліджень і розробок кафедр студенти отримали вісім патентів. Створено або модернізовано 32 одиниці лабораторного обладнання, до виконання держбюджетних і госпдоговірних НДР залучено вісім і 16 студентів відповідно

Накази КрНУ

22.               

Протягом року молоді науковці взяли участь у 93 конференціях; студенти опублікували 820 наукових статей і тез доповідей, у тому числі 200 – самостійно

Матеріали конференцій

23.               

Проведено 25 наукових заходів, у т. ч. 15 міжнародних і 10 всеукраїнських науково-технічних і науково-практичних конференцій, а також сім наукових семінарів, у тому числі п’ять – спільно з НАН і НАПН України

Накази КрНУ, реєстрація

в УкрІНТЕІ

24.               

На шпальтах наукової фахової періодики університету «Вісник КрНУ» разом із серіями «Економічні науки» і «Педагогічні науки», «Електромеханічні і енергозберігаючі системи», «Екологічна безпека», «Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва» та «Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах» опубліковано понад 440 наукових статей (21 номер, у т. ч. п’ять англомовних, загальним обсягом близько 300 ум. друк. арк.)

Фахові видання КрНУ

25.               

Електронний науковий журнал «Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах», а також серію «Педагогічні науки» Вісника КрНУ занесено до переліку фахових видань України

Накази МОН

України

26.               

З 2016 року КрНУ став співзасновником англомовного журналу «Environvental Problems» («Екологічні проблеми») разом з національним університетом «Львівська політехніка», Одеським державним екологічним університетом, Івано-франківським національним технічним університетом нафти і газу, Вінницьким національним технічним університетом і Київським національним університетом будівництва і архітектури

Наказ МОН України

27.               

За результатами участі у VІІ Міжнародному форумі-презентації «Інноватика в сучасній освіті» отримано Диплом лауреата конкурсу І ступеня, а також Гран-Прі «Лідер науково-технічної діяльності» та сертифікат «Якість наукових публікацій» за показниками міжнародної наукометричної бази даних Scopus (Індекс Гірше КрНУ − 9) на VІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016»

Диплом

і сертифікат

28.               

За даними світового рейтингу міжнародної бази даних Webometrics КрНУ посів 34-те місце серед ВНЗ України, а також бере участь у міжнародних рейтингових проектах компаній Quacquarelli Symonds (рейтинг QS World University Rankings) і Thomson Reuters (рейтинг THE World University Rankings), є одним з університетів України, які входять до проекту Top-28-Universities Ukraine (QS)

Відповідні сайти

29.               

За академічними показниками КрНУ посів 56-те місце у «Топ – 200 Україна» (кафедра ЮНЕСКО НТУ «КПІ»)

Газета «Дзеркало тижня»

30.               

За технічними спеціальностями КрНУ посів 22-ге місце серед ВНЗ України у рейтингу оцінювання випускників потенційними роботодавцями

Журнал «Деньги»

31.               

У рейтингу Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (за даними міжнародної БД Scopus) КрНУ знаходиться на 62-му місці

Сайт НБУ НАНУ

32.               

У консолідованому рейтингу незалежного інтернет-ресурсу OSVITA.UA «ВНЗ України – 2015» КрНУ належить 38-ма позиція, а також пяте місце у ТОП – 10 ВНЗ Центрального регіону України і перше місце – серед ВНЗ Полтави і Полтавської області

Сайт osvita.ua

33.               

Науковцями університету захищено вісім докторських і 26 кандидатських дисертацій; чотирьом докторам наук присуджено вчене звання професора та 11 кандидатам наук – доцента

Дипломи

й атестати

34.               

Отримано 58 охоронних документів (48 патентів на корисну модель і 10 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір)

Патенти, авторські свідоцтва

35.               

Результати дослідної діяльності вчених університету оприлюднено у наукових виданнях України і зарубіжжя (286 і 147 публікацій відповідно), у тому числі 22 – у журналах, що індексуються у БД Scopus

Наукові видання

36.               

Видано три підручники і 18 навчальних посібників з грифом
МОН України, а також дев’ять наукових монографій

Листи МОНУ, протоколи ВР

37.               

Підписано угоди про співпрацю з 14 вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами Китаю, Польщі, Казахстану, Словаччини тощо

Угоди

38.               

67 представників КрНУ (18 викладачів і 49 студентів) стажувалися в провідних навчальних, наукових і професійних установах США, Польщі, Китаю, Німеччини, Чехії

Накази МОН

України

39.               

Викладачі та студенти КрНУ здійснили 96 закордонних відряджень до ВНЗ Польщі, Казахстану, Франції, США, Китаю, Чехії, Словенії, Словаччини, Німеччини, Марокко

Накази КрНУ

40.               

Сьомий рік поспіль співробітники КрНУ проходять стажування у США за програмою «Відкритий світ» за темою «Освіта», яку здійснює центр лідерства «Відкритий Світ» у співробітництві з організацією «Американські ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (American Councils)»

Угода про співпрацю

41.               

Доц. каф. «Галузеві юридичні науки» Горлов Є. В. отримав три стипендій для проходження стажування та підвищення кваліфікації у провідних навчальних установах Польщі (премія ім. Івана Виговського; грант ім. Кшиштофа Скубішевського, а також у Східноєвропейській літній школі Варшавського університету)

Дипломи, свідоцтва

42.               

Сьомий рік поспіль професор кафедри теорії, історії держави та права Капустян Г. Т. отримує грант від фонду Катерини Ковшевич для надання стипендій обдарованим студентам (цього року 13 студентів отримало стипендії)

Свідоцтва

43.               

У рамках Центральноєвропейської програми обміну між суб’єктами  університетської освіти (Central European Exchange Program for University Studies – CEEPUS) аспіранти, студенти і викладачі нашого університету щороку беруть участь у роботі Східноєвропейської літньої школи (м. Глівіце, Польща), а також у Міжнародному PhD Семінарі (м. Вісла, Польща)

Угода про співпрацю

44.               

Студенти КрНУ продовжили навчання у магістратурі та аспірантурі Університету шляхів сполучення (м. Ланьчжоу, КНР), делегація молодих науковців університету взяла участь у Східноєвропейській літній школі та міжнародній конференції в Польщі

Угода про співпрацю

45.               

Проведено звітно-виборчу конференцію студентського самоврядування, проходили зустрічі ректора, проректорів зі студентським активом

Протокол конференції

46.               

Колективи художньої самодіяльності інститутів і факультетів узяли участь у фестивалі «Студентська весна – 2016». 

Заключний концерт,

дипломи фестивалю,

сайт університету

47.               

Проведено студентські конкурси: «Університет шукає таланти», «Найкреативніший студент університету», «Королева КрНУ – 2016», а також чемпіонат ліги КВК, чемпіонат ліги інтелектуальних ігор тощо

Фінальний концерт,

заключні ігри,

сайт університету

48.               

Проведено  урочистості з нагоди 95-річчя витоків вищої освіти в м. Кременчуці, конкурси: «Студент року», «Краща академічна група», День університету та Дні інститутів і факультетів

Протоколи конкурсної комісії, сайт університету

49.               

Проведено Спартакіаду інститутів, факультетів, Універсіаду університету з 12 видів спорту. Університет представив команди для участі у дев’яти видах спорту у V Спортивних іграх Полтавщини і завоював: два перших місця, два других, три третіх. Проведені «Веселі старти», «Кубок випускника», «Кубок ректора КрНУ з волейболу», футболу на кубок студентського профкому тощо. Майже 400 студентів узяли участь у різноманітних спортивних змаганнях, чемпіонатах за межами університету. З них стали призерами: обласного рівня – 69, всеукраїнського – 9, міжнародного – 1.

Протоколи змагань,

дипломи

50.               

Проведено зустрічі з воїнами АТО,  благодійні ярмарки, концерти зі збору коштів для воїнів АТО

Фото, сайт університету


ФОРМАТ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПОЛЯ

 

ФОРМАТ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

СТАТИСТИКА ЗА ПОДАНИМИ ЗАЯВАМИ ОС "БАКАЛАВР"

 

КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ

КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ ЗА КОНТРАКТОМ

КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ ЗА ОКР "СПЕЦІАЛІСТ" І ОС "МАГІСТР"

 

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ І СЛУХАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ (бакалавр, спеціаліст, магістр)

ДИНАМІКА ВИПУСКУ


ВИДАННЯ ПІДРУЧНИКІВ, НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, МОНОГРАФІЙ

 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

КОНТИНГЕНТ АСПІРАНТУРИ

 

 

динаміка Захисту дисертацій

 

 


Кількість призових місць у ІІ етапі

всеукраїнських олімпіад та конкурсів ндрс

 

 

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ТИС. ГРН)

 

 

 


Місце КрНУ в міжнародних і національних рейтингах

НАЗВА РЕЙТИНГУ Й ОРГАНІЗАЦІЇ,
ЩО ЙОГО ПРОВОДИТЬ

МІСЦЕ

QS TOP Universities

Worldwide University Ranking, Guides & Events

ТОП 28

університетів України

QS TOP 200 Universities EECA

Emerging Europe and Central Asia

151-200 Overall rank

ТОП 14 університетів України

Round University Ranking

Eurasian University Association

655 серед університетів Світу

7 серед університетів України

Ranking WEB of Universities WEBOMETRICS

34 серед ВНЗ України

РЕЙТИНГ ВНЗ УКРАЇНИ SCIverse

за даними міжнародної наукометричної БД SCOPUS

62 серед ВНЗ України

ТОП 200 Україна

кафедра ЮНЕСКО НТУ «КПІ»

56 серед ВНЗ України

КОНСОЛІДОВАНИЙ РЕЙТИНГ

незалежний інтернет-ресурс OSVITA.UA

38 серед ВНЗ України

5 серед ВНЗ Центрального регіону

1 серед ВНЗ Полтавщини

РЕЙТИНГ ВНЗ УКРАЇНИ

журнал «ДЕНЬГИ» за даними оцінювання випускників потенційними роботодавцями

22 серед ВНЗ України

(за технічними спеціальностями)

 

КрНУ