СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
К 45.052.05

 

К45.052.05 - екологічна безпека

Наприкінці 2011 року в КрНУ відбулась значна подія, вперше в стінах нашого університету, а також і в центральному регіоні України (Полтавська, Черкаська та Кіровоградська області), проведено захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Спеціалізованій вченій раді К 45.052.05 Наказом ВАК України від 02.06.2011 р. № 495 надано право на період від 01 червня 2011 р. до 01 червня 2012 р. проводити захист дисертацій за спеціальністю 21.06.01 – "Екологічна безпека" (технічні науки).

У другій каденції Наказом ВАК України від 26.09.2011 р. № 1049 спеціалізованій вченій раді надано право на період від 26 вересня 2012 р. до 26 вересня 2014 р. проводити захист дисертацій за спеціальністю 21.06.01 – "Екологічна безпека".

У третій каденції Наказом ВАК України від 06.11.2014 р. № 1279 спеціалізованій вченій раді надано право на період від 31 жовтня 2014 р. до 06 листопада 2017 р. проводити захист дисертацій за спеціальністю 21.06.01 – "Екологічна безпека".

Наказом МОН України від 28.12.2017 № 1714 спеціалізованій вченій раді надано право терміном на три роки проводити захист дисертацій за спеціальністю 21.06.01 – "Екологічна безпека" (технічні науки).

Паспорт спеціальності 21.06.01 - екологічна безпека


КОНТАКТИ

Вчений секретар - Бахарєв Володимир Сергійович, к.т.н., доцент, декан факультету природничих наук.

Тел. роб.: +38(0536)74 11 15. Тел. моб.:+380677338626.

E-mail: v.s.baharev@gmail.com, v.s.baharev@ukr.net
 

KrNU © 2018