СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
К 45.052.02

 

Відомості

про членів спеціалізованої вченої ради К 45.052.02

для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями:

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика,
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

у Кременчуцькому національному університеті
імені Михайла Остроградського
Міністерства освіти і науки України

39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, телефон (05366) 3-60-70


Прізвище,
ім`я,
по батькові

Рік наро-джен-ння

Місце основної роботи, підпоряд- кування, посада Науковий ступінь, шифр спеціальності, за якою захищена дисертація, із зазначенням шифру спеціальності, в яку вона трансформована, рік присудження Учене звання (за спеціальністю, кафедрою), рік присвоєння Шифр спеціаль-ності в раді Членство в інших спецрадах (шифр ради, установа, у якій створена рада)

1.

Почтовюк Андрій Борисович (голова) 1966 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, декан факультету економіки і управління, професор кафедри менеджменту Доктор економічних наук, 08.00.07 демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 2015 р. Професор по кафедрі менеджменту, 2015 р. 08.00.07 -

2.

Кратт Олег Адольфович (заступник голови) 1960 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри маркетингу Доктор економічних наук, 08.09.01/08.00.07 демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 2005 р. Професор по кафедрі економіки і маркетингу 2013 р. 08.00.07 Д.11.052.57 у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України

3.

Мороз Олена Василівна (вчений секретар) 1978 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри маркетингу Кандидат економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2012 р. Доцент по кафедрі маркетингу, 2013 р. 08.00.04

4.

Лопушняк Галина Степанівна 1970 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Міністерство освіти і науки України, професор кафедри управління персоналом та економіки праці Доктор економічних наук, 08.00.07 демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 2012 р. Професор по кафедрі управління персоналом та економіки праці, 2014 р. 08.00.07 -

5.

Захарова Оксана Володимирівна 1976 Черкаський державний технологічний університет, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування Доктор економічних наук, 08.00.07 демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 2011 р. Професор кафедри менеджменту та господарського права, 2013р. 08.00.07 Д 11.052.07, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», МОН України

6.

Труніна Ірина Михайлівна 1969 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри туризму Доктор економічних наук, 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2014 р. Професор по кафедрі економіки 2015 р. 08.00.04 Д 29.051.01 Cхідноукраїн-ський національний університет імені Володимира Даля, МОН України

7.

Хоменко Микола Макарович 1944 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту Доктор економічних наук, 08.00.21 - економіка, планування і організація управління промисловістю та її галузями; 1988 р., «Проблеми вдосконалення організації, управління та економічного прогнозування виробничих процесів на металургійних підприємствах Професор по кафедрі економіки і організації промислового виробництва, 1990 р. 08.00.04 -

8.

Сущенко Олена Анатоліївна 1976 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри туризму Доктор економічних наук, 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічноїдіяльності), 2014 р. Доцент по кафедрі міжнародної економіки ДЦ № 010689- 21.04.2005 р. 08.00.04 Д 29.051.01 Cхідноукраїн-ський національний університет імені Володимира Даля, МОН України

9.

Клюс Юлія Ігорівна 1981 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля науки Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри обліку і оподаткування Доктор економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2017 р. Доцент кафедри обліку і аудиту, 2014 р. 08.00.04 -

10.

Дружиніна Вікторія Валеріївна 1975 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри туризму Доктор економічних наук, 08.00.07 демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 2015 р. Доцент по кафедрі менеджменту, 2011 р. 08.00.07 -

11.

Москалик Геннадій Федорович 1975 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри психології, педагогіки та філософії Доктор філософських наук, 09.00.10 – філософія освіти, 2016 р., «Філософські засади модернізації освіти в умовах сучасного інформаційного простору» Доцент по кафедрі гуманітарних та соціально-політичних наук, 2011 р. 08.00.07 К 45.052.07 Кременчуць-кий національний університет імені Михайла Остроградсь-кого, МОН України

12.

Бабіченко Віктор Володимирович 1966 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри фінансів і кредиту Доктор економічних наук, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, 2016 р. 08.00.04 -

13.

Дідур Сергій Володимирович 1971 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри фінансів і кредиту Доктор економічних наук 08.02.03 організація, управління, планування і регулювання економікою, 2006 р. Професор по кафедрі фінансів і кредиту, 2011 р. 08.00.04

14.

Панкова Людмила Іллівна 1982 Черкаський державний технологічний університет, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри менеджменту та бізнес адміністрування Кандидат економічних наук, 08.00.07 демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 2012 р. Доцент по кафедрі менеджменту 2014 р. 08.00.07 -

15.

Загірняк Денис Михайлович 1973 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри фінансів і кредиту Кандидат економічних наук, 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2003 р. Доцент по кафедрі фінансів, 2005 р. 08.00.07

16.

Ховрак Інна Вікторівна 1984 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри фінансів і кредиту Кандидат економічних наук, 08.00.03 економіка та управління національним господарством, 2012 р. Доцент по кафедрі фінансів і кредиту 2013 р. 08.00.07


 

KrNU © 2018