СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
К 45.052.07

 

Наказ про утворення спеціалізованої вченої ради


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

1. Положення про спеціалізовану вчену раду
2. Паспорт спеціальності
3. Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня
Фахові видання:
1. Перелік
- Додаток 11 до наказу Міністерства освіти і науки України 07.10.2015 № 1021
- Додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України 21.12.2015 № 1328


СКЛАД РАДИ

№ з/п Прізвище, ім`я, по батькові Місце основної роботи, підпорядкування, посада Науковий ступінь, шифр спеціальності, за якою захищена дисертація, із зазначенням шифру спеціа-льності, в яку вона трансформована, рік присудження Учене звання (за спеціальністю, кафедрою), рік присвоєння Шифр спеціальності в раді Членство в інших спецрадах (шифр ради, установа, у якій створена рада)
1. Поясок Тамара Борисівна (голова ради) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри психології, педагогіки та філософії доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 26.05.2010 р., ДД № 00835 (Україна) професор кафедри соціально-політичних наук; 10.11.2011 р. 12ПР №007271 (Україна) 03.00.04 1.Спеціалізо-вана вчена рада Д 29.053.01 в Луганському національному університеті імені Т. Шевченка
2. Герасименко Лариса Віталіївна (заступник голови ради) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри психології, педагогіки та філософії доктор педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 22.12. 2014 р., ДД №003946 (Україна) доцент кафедри соціально-політичних наук, 17.06.2004 р., 02ДЦ 001666 (Україна) 13.00.04
3. Сошенко Світлана Михайлівна (вчений секретар ради) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри психології, педагогіки та філософії кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти 10.11.2011 р. ДК № 000501. (Україна) доцент кафедри психології, педагогіки та філософії 04.07. 2013 р. 12ДЦ №035834 (Україна) 13.00.04
4. Беспарточна Олена Іванівна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри психології, педагогіки та філософії кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти 3.04. 2014 р. ДК № 021128 (Україна) доцент кафедри психології, педагогіки та філософії 30.06. 2015 р. 12ДЦ №043323 (Україна) 13.00.04
5. Бізін Віктор Петрович Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри біотехнології і здоров’я людини доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 11.05.1995 р., ДН №001931 (Україна) професор кафедри біотехнології та здоров’я людини, 24.12.1998 р., АР №001813 (Україна); академік УАН, 15.05.2004 р., № Д-362 13.00.04
6. Губачов Олександр Ілліч Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри безпеки життєдіяльності кандидат педагогічних наук, 13.00.09 – теорія навчання, 08.07.2009 р., ДК №053698 (Україна) доцент кафедри екології, 14.04. 2011 р., 12 ДЦ №027668 (Україна) 13.00.04
7. Дернова Майя Григорівна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри філології та видавничої справи кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти 08.07.2009 р., ДК №053685 (Україна) доцент кафедри іноземних мов, 09.09.2010 р., прот. №3/60-Д (Україна) 13.00.04
8. Загірняк Михайло Васильович Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, ректор університету доктор технічних наук, 05.09.08 – електричні машини і апарати, 22.05.1996 р. ДН №002637 (Україна) професор кафедри електромеханіки, 2.06.1993 р., (Україна) Пр №000414, член-кореспондент НАПН України, 19.11.2010 р., К №109 13.00.04 Спеціалізована вчена рада Д 45.052.01 в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
9. Мартиненко Марина Юріївна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, старший викладач кафедри філології та видавничої справи кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти наказ МОН від 25.02.2016 р., №161 (Україна) 13.00.04
10. Кристопчук Тетяна Євгенівна Рівненський державний гуманітарний університет, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри теорії і методики виховання доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 04.11.2014р., ДД 003937 (Україна) доцент кафедри теорії і методики виховання наказ МОН України № 160 від 25.02.2016 (Україна) 13.00.04
11. Маслак Володимир Іванович Міністерство освіти і науки, України, завідувач кафедри українознавства Міністерство освіти і науки, України, завідувач кафедри українознавства доктор історичних наук, 07.00.06 – історіографія, джерелознав-ство та спеціальні історичні дисципліни, ДД № 004956 від 15.12.2015 (Україна) доцент кафедри українознавства, 23.10.2003 р. ДЦ 008741 (Україна) 13.00.04
12. Москалик Геннадій Федорович Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, професор кафедри психології, педагогіки та філософії доктор філософських наук, 09.00.10 – філософія освіти, довідка № 07-10/2840 від 07.12.2015 р. (Україна) доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук 01.07.2011 р., 12ДЦ №025653 (Україна) 13.00.04
13. Почтовюк Світлана Іванівна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри інформатики і вищої математики кандидат педагогічних наук, 13.00.02 –теорія і методика навчання (інформатика), 04.07.2013 р. ДК № 015587 (Україна) 13.00.04
14. Сас Наталія Миколаївна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Королека, доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна доктор педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, 30.06.2015 ДД 004476 (Україна) доцент кафедри соціальної роботи, 19.04.2007р., 12ДЦ №016636 (Україна) 13.00.04 Спеціалізо-вана вчена рада Д 44.053.01 у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Королека
15. Солошич Ірина Олександрівна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України, доцент кафедри екологічної безпеки та організації природокористування кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні науки), 12.10.2006 р. ДК № 036298 (Україна) доцент кафедри екології 21.06.2007 р., 12ДЦ №017625 (Україна) 13.00.04


 

KrNU © 2018