СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
К 45.052.02

 

№ п/п

ПІБ З добувача/дата захисту

Тема

Керівник, опоненти

9

Таловер Володимир Адиславович

29 грудня 2016р.

«Формування інвестиційної політики України»

Науковий керівник – д.е.н., професор Маслак Ольга Іванівна, завідувач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти :

1. Манойленко Олександр Володимирович, доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, професор, завідувач кафедри економічного аналізу та обліку, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків).

2. Гальцова Ольга Леонідівна, доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством,професор, дозавідувач кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки, Класичний Приватний університет (м. Запоріжжя).

8

Гаврикова Аліна Олегівна

29 червня 2016р.

«Організаційно-економічний механізм розвитку ринку електричної енергії в Україні»

Науковий керівник – д.е.н., професор Кузьминчук Наталія Валеріївна, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти :

1. Шапошников Костянтин Сергійович, доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, професор, директор інституту, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій (м. Одеса).

2. Завербний Андрій Степанович, кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів).

7

Безручко Ольга Олександрівна

19 лютого 2016р.

«Управління економічним потенціалом промислового підприємства на різних стадіях життєвого циклу»

Науковий керівник – д.е.н., професор Маслак Ольга Іванівна, завідувач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти :

1. Краснокутська Наталія Станіславівна, доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами,професор, завідувач кафедри менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків).

2. Тарасова Ганна Олександрівна, кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, доцент кафедри менеджменту, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» (м. Київ).

6

Ніколаєнко Дмитро Володимирович

1 грудня 2015р.

«Стратегія комплементарного розвитку металургійної галузі України»

Науковий керівник – д.е.н., професор Зборовська Ольга Михайлівна, завідувач кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу, Приватний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти :

1. Горошкова Лідія Анатоліївна, доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, доцент кафедри менеджменту організацій та логістики, Державний вищий начальний заклад «Запорізький національний університет» (м. Запоріжжя).

2. Антоненко Сергій Вікторович, кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, науковий співробітник відділу інноваційного розвитку та конкурентоспроможності Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України ( м. Харків).

5

Дробишева Олена Олегівна

23 січня 2015р.

«Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах»

Науковий керівник – д.е.н., професор Коваленко Олена Валеріївна, завідувач кафедри економіки підприємства Запорізької державної інженерної академії Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

1. Бондарчук Марія Костянтинівна, доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), доцент, професор кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»;

2. Товажнянський Вячеслав Леонідович, кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), доцент кафедри організації виробництва та управління персоналом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

4

Строков Євген Михайлович

27 грудня 2014 р.

«Формування інноваційної політики підприємств машинобудування»

Науковий керівник – д.е.н., професор Манойленко Олександр Володимирович, завідувач кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Ковальчук Світлана Володимирівна, доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, доцент, завідувач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету;

Шипуліна Юлія Сергіївна, кандидат економічних наук за спеціальністю 08.02.02 - економіка та управління науково-технічним прогресом, доцент кафедри доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету.

3

Федоренко Ольга Володимирівна

10 жовтня 2013 р.

«Формування цільового потенціалу підприємств машинобудівної промисловості»

Науковий керівник – д.т.н., професор Хомяков Володимир Іванович, декан факультету економіки та управління, завідувач кафедри економіки та управління Черкаського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Перерва Петро Григорович, доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – економіка і управління народним господарством, професор, декан економічного факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Коверга Сергій В’ячеславович, кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва, доцент кафедри менеджменту організацій Автомобільно-дорожнього інституту Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет».

2

Гришко Наталія Євгеніївна

10 жовтня 2013

«Управління економічною безпекою машинобудівного підприємства»

Науковий керівник – д.е.н., професор Маслак Ольга Іванівна, завідуюча кафедрою економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Козаченко Ганна Володимирівна, доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), професор, завідуюча кафедрою менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського Національного університету імені Володимира Даля;

Ареф’єв Сергій Олегович, кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04– економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), докторант кафедри фінансів, обліку і аудиту Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету.

1

Романчик Тетяна Володимирівна

3 липня 2013 р.

«Розвиток методичного інструментарію управління конкурентоспроможністю продукції промислового підприємства»

Науковий керівник – д.е.н., професор Перерва Петро Григорович, декан економічного факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України.

Офіційні опоненти:

Орлов Петро Аркадійович, доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), професор, завідувач кафедри економіки та маркетингу Харківського Національного економічного університету Міністерства освіти і науки України.

Квятковська Любов Абрамівна, кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), доцент, доцент кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України.

 

KrNU © 2018