СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
К 45.052.04

 

Звіт про роботу
спеціалізованої вченої ради К 45.052.04

у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла
Остроградського, кафедра інформаційно-управляючих систем

у 2016 році


1. Наказом МОН України від 17.01.2014 № 41 спеціалізованій вченій ради надано право на період до 17 січня 2017 р. проводити захисти дисертацій за спеціальностями:
05.13.06 – інформаційні технології
05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки.

2. За звітній період (2017 рік) було 3 захисти дисертацій.

3. 13 грудня 2016 р наказом МОН № 1604 створено нову спеціалізовану вчену раду К 45.052.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.13.06 «Інформаційні технології» та 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки» строком на три роки.


Голова ради _________________ Оксанич А.П.

Учений секретар _____________ Притчин С.Е.

 

KrNU © 2018