Науково-методична робота

Науково-дослідна робота кафедри зосереджена на базі навчально- методичної лабораторії «Технічні засоби навчання руховим діям» і зосереджена на таких напрямках:

•  науково-дослідна робота зі збірною командою України з легкої атлетики (визначення параметрів рухової діяльності членів збірної команди та її корекція в ході підготовки до Олімпійських ігор 2008 та 2012 років;

•  тестування фізичної підготовленості футболістів ФК «Кремінь», координаційних можливостей та корегування тренувальних планів і комплектації команди за ігровим амплуа;

•  тестування фізичної підготовленості, визначення фізичного розвитку і функціональної підготовленості школярів ЗОШ №№ 9, 12, 23 та спеціалізованої школи №7 з поглибленим вивченням фізичної культури та основ здоров'я.

Науковий потенціал кафедри

                        

Бізін Віктор Петрович професор, д.пед.н., академік Української Академії Педагогічних Наук, Заслужений працівник фізичної культури

Кудряшова Тетяна Іванівна доцент, к.н.ф.с., завідувач кафедри

Лошицька Тамара Іванівна доцент, к.н.ф.с.

09 15х21_1          14 15х21_1

 

Ціпов ' яз Анатолій Тимофійович доцент, к.пед.н.

Севрюк Микола Петрович доцент, Заслужений тренер України

 

 Здобутки кафедри

Севрюк М.П., Ціпов ' яз А.Т. Городковий спорт: від початківця до зрілого майстра: Навчально-методичний посібник. – Кременчук: ПП Щербатих, 2006. – 148 с.

Рекомендовано Міністерством освітиі науки України в якості навчального посібника для студентіввищих навчальних закладів (лист № 14/18.2 – 326 від 13.02.2006 р.)

Ціпов ' яз А.Т. Колове тренування: Монографія. – Кременчук: ПП Щербатих, 2009. – 118 с.

А.Т. Ціпов ' яз, І.В. Сердюк, Н.В. Десятнікова, С.О. Сорокіна Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання: Навчальний посібник. – Кременчук: ПП Щербатих, 2009. – 188с.

Севрюк М.П., Ціпов ' яз А.Т., Євтушенко В.Г. Городковий спорт: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл: Навчально-методичний посібник. – Кременчук: ПП Щербатих, 2010. – 168 с.

Рекомендовано Міністерством України у справах сім ' ї, молоді та спорту як навчально-методичнний посібник для студентів вищих навчальних закладівфізичного виховання і спорту та викладачів-тренерів ДЮСШ (лист від 19 травня 2010 р.)

З 2008 року започатковано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та валеології».

Конференція стала відомою в Україні та за її межами. Щороку за матеріалами конферецій видаються збірки наукових праць.

З 2007 року започатковано спільний проект з Академією внутрішніх військ МВС України – проведення щорічних Міжнародних науково-методичних інтернет-конференцій «Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології»

Публікації кафедри

За кількістю опублікованих наукових праць кафедра посіла перше місце в університеті.

Якісний аналіз публікацій останнього навчального року представлено на діаграмі.

За останні три роки були захищені дві дисертаційні роботи на здобуття вченого ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту:

•  Лошицька Т.І., 2007 р. «Модельно-цільові характеристики фізичної підготовленості юнаків призовного віку в системі фізичного виховання»;

•  Кудряшова Т.І., 2008 р. «Комплексний контроль підготовки юних штовхальників ядра на етапі початкової спортивної спеціалізації».

Готуються до захисту

             

Гуменний Віктор Степанович , старший викладач

Ригас Тетяна Євгеніївна, викладач

Сорокіна Світлана Олександрівна, викладач

Біліченко Олена Олександрівна, старший викладач