Головна КрНУ > Наукова діяльність > Наукові видання > Науковий журнал “Екологічна безпека”
Головна Тематичні рубрики Архів номерів Редакційна рада Правила і умови публікації Контакти

Науковий журнал “Екологічна безпека”

Науковий журнал “Екологічна безпека” видається в КрНУ з 2008 року.

Сайт журналу: “Екологічна безпека”

Виходить два рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 18237-7037ПР від 05.09.2011 р.

Журнал внесено до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (екологічна безпека).

Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, електронна версія журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, індексується у загальнодержавній базі даних "Україніка наукова" (реферативний журнал "Джерело"), а також у міжнародних наукометричних базах даних "Ulrich's Web Global Serials Directory", "eLIBRARY", "Index Copernicus", "Infobase Index", "Open Academic Journals Index", "Google Scholar", "CiteFactor".

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Журнал публікує після рецензування та редагування статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі екологічної безпеки.

Ознайомитися зі статтями, які опубліковані на сторінках журналу можна також на цьому сайті у розділі “Архів номерів”. Статті розміщені в pdf- форматі.

Автори представляють статті згідно встановленого стандарту, який публікується в кожному номері збірника у розділі „Правила оформлення статей до журналу "Екологічна безпека" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського".

Мови публікації: українська, російська, англійська.

Більш детально про умови і правила публікації подано у розділi цього сайту “Правила і умови публікації”

Консультації за телефоном: (536) 74-11-15; (067) 733-86-26 .

або на e-mail: ecosafety@kdu.edu.ua,v.s.baharev@yandex.ua

Електронну версію випусків журналу можна переглянути на Веб-сайтах:

www.kdu.edu.ua, www.nbuv.gov.ua