Головна КрНУ> Вступ 2023

ЗАПРОШУЄМО ВАС НА НАВЧАННЯ!

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського єдиний державний вищий навчальний заклад IV (найвищого) рівня акредитації у Кременчуцькому реґіоні.

Стратегічним завданням університету є реалізація принципів та ідей Болонської декларації, вихід на міжнародні стандарти освіти, забезпечення конкурентоспроможності випускників, визнання документів про вищу освіту за кордоном.

Першочергове завдання викладачів нашого університету - підготовка конкурентоспроможного спеціаліста, здатного до успішної боротьби за краще місце в промисловості, науці, техніці, бізнесі не лише в Україні, а й за кордоном. Ми навчаємо майбутніх фахівців за новітніми освітніми технологіями, розробленими відповідно до моделі спеціаліста ХХІ століття, створеної в нашому університеті. Наші студенти одержують математичну, інформаційну, екологічну, гуманітарну підготовку. Викладання дисциплін базується на найновітніших наукових досягненнях наших учених.

Ми готові підтримати талановиту молодь, яка прагне здобувати нові знання, реалізовувати власні ідеї, рухати вперед життя. Адже немає якісної освіти без наукових досліджень - такий принцип навчання в нашому ВНЗ.

Творчий потенціал педагогічного та наукового колективу університету, матеріально-технічна та лабораторна бази, широкі контакти з промисловими підприємствами, традиційні зв'язки з навчальними закладами-партнерами в зарубіжних країнах дозволяють провадити підготовку фахівців на сучасному рівні, згідно з девізом "Urbi et orbi - місту і світові".

Сьогодні навчальний процес у КрНУ забезпечують: два навчально-наукові інститути; два факультети та два коледжі КрНУ. У структурі університету 20 кафедр та понад 30 допоміжних підрозділів. Успішно працює центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації. Діють аспірантура та докторантура, три спеціалізовані учені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за 10 спеціальностями.

Підготовка більш ніж за 40 спеціальностями здійснюється за багатоступеневою системою: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. За денною і заочною формами навчання щорічно здобувають освіту близько 10 тисяч студентів.

Навчальний процес за всіма рівнями підготовки забезпечують майже 600 викладачів, у тому числі 59 докторів наук, професорів; 114 кандидатів наук, доцентів. Серед них - дев'ять академіків, шість членів-кореспондентів галузевих Академій наук України, два заслужених діяча науки і техніки України, чотири заслужених працівника освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

В університеті сконцентровано 95 % науковців Кременчука.
У вересні 2007 р. ректор М. В. Загірняк підписав у Болоньї (Італія) Велику хартію університетів. Стратегічними завданнями університету на сучасному етапі розвитку є реалізація принципів та ідей Болонської декларації, вихід на міжнародні стандарти освіти, забезпечення конкурентоспроможності випускників, визнання документів про вищу освіту за кордоном.
З 2007 року КрНУ є членом Європейської асоціації університетів, Євразійської асоціації університетів,
з 2008 - Мережі університетів країн Чорноморського регіону,
з 2009 - Міжнародної асоціації університетів.
Університет підписав 54 угоди про співпрацю з іноземними навчальними закладами та науковими установами з 21 країни світу
Щороку студенти, аспіранти та викладачі КрНУ мають можливість перейняти передовий міжнародний досвід у галузі освіти й науки завдяки:
- бюджетній програмі "Навчання студентів і стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних навчальних закладах і наукових установах за кордоном" Міністерства освіти і науки України;
- Міжнародному PhD семінару в м. Глівіце та м. Вісла (Польща);
- програмі "Відкритий світ" Американських рад з міжнародної освіти (США);
- магістратурі та аспірантурі в Університеті м. Ланьчжоу (Китай);
- літнім практикам в Університеті Матея Бела (Словаччина);
- програмам культурного обміну Work and Travel USA та Work in Germany.

До послуг студентів 14 навчальних корпусів; 26 сучасних комп'ютерних класів; Інтернет; бібліотека з комп'ютерною залою; 60 спеціалізованих лабораторій; редакційно-видавничий відділ; дві їдальні; студентське кафе; концертна зала; чотири гуртожитки; сучасна спортивна база: спортивний комплекс "Політехнік", до якого входить стадіон з трибунами на 10000 місць; основне і додаткове футбольні поля; дев'ять спортивних майданчиків; критий плавальний комплекс; легкоатлетичний манеж; чотири городкові корти; шість спеціалізованих приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять з тренажерним обладнанням, єдиний в області скеледром.

Реалізувати свої творчі інтереси студенти мають можливість у вокально-інструментальних колективах, клубі аматорської пісні, КВК, студентському театрі-студії "Лілея", танцювальних колективах, вокальній студії, клубі інтелектуальних ігор "Брейн-ринг", "Що? Де? Коли?" тощо. Цікаво проходять щорічний фестиваль студентського аматорського мистецтва "Студентська весна", чемпіонат ліги КВК КрНУ, відкритий чемпіонат КВК на кубок ректора КрНУ, конкурс "Королева університету". Щороку до Міжнародного дня студента підбиваються підсумки конкурсу "Студент року".

К О Н Т А К Т Н А  І Н Ф О Р М А Ц І Я  


Відповідальний секретар приймальної комісії:

РЄЗНІК Дмитро Володимирович

Телефони приймальної комісії: (067) 4000163; (05366) 758696;

E-mail приймальної комісії: pk@kdu.edu.ua

Адреса університету: 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20; корпус 2, аудиторія 2101 .

Сторінка у Facebook - http://www.facebook.com/pk.krnu

Канал у Telegram - https://t.me/KrNU-vstup-official