Головна>Новини
КрНУНовини

Звіт про проведення Міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми екологічної безпеки”
17.10.19
Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми екологічної безпеки” згідно Посвідчення № 515 від 18 жовтня 2018 року, виданого Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації, проведена в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського в період з 02 по 04 жовтня 2019 року. Організаторами конференції виступили: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Національний університет «Львівська політехніка», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка, Буковинський державний медичний університет, Національний університет цивільного захисту України, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Дніпровський державний технічний університет, Університет Матея Бела, Банська Бистриця (Словацька Республіка).

На конференції були презентовані доповіді науковців з 5 іноземних країн (Китай, Болгарія, Польща, Грузія, Молдова) та вітчизняних закладів вищої освіти та наукових установ з різних регіонів :
• 8 університетів з Західної України (Національний університет «Львівська політехніка», Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Буковинський медичний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Подільський державний аграрно-технічний університет, Чернігівський національний технологічний університет, Хмельницький національний університет, Національний університет “Чернігівський колегіум ім. Т.Г. Шевченко ”);
• 2 університети з північної частини України (Сумський державний університет, Глухівський національний педагогічний університет імені Довженка);
• 11 університетів з центральної частини України (Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Національна металургійна академія України, Національний транспортний університет, Полтавська державна аграрна академія, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Дніпровський державний технічний університет, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Черкаський державний технологічний університет, Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка);
• 11 зі Східної частини України (Національний технічний університет України "ХПІ", Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Національний університет цивільного захисту України, Донецький національний технічний університет, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, Харківська державна академія фізичної культури, Харківський національний університет внутрішніх справ);
• 5 з півдня України (Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Одеська національна академія харчових технологій, Запорізький національний університет, Одеський національний політехнічний університет, Запорізький металургійний коледж);
• та 8 установ (Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, ООО “НПВП” Феррогідродинаміка (м. Миколаїв), ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”, Інститут технічної теплофізики НАН України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України)

У відкритті конференції брали участь:
– перший проректор КрНУ, д.б.н., проф., Никифоров В. В.;
– зав. кафедри екологічної безпеки та організації природокористування, д.т.н., проф. Шмандій В. М.;
– зав. кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., проф. Мальований М. С.

На робочих засіданнях розглянуті питання розвитку науки за основними напрямками. Із запланованих 73 доповідей заслухано та обговорено 64.

В роботі брали участь:
– докторів наук – 15
– кандитатів наук – 32
– аспірантів – 10
– студентів – 7

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРИЙНЯЛА НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
1. Констатувати вагомість наукових досягнень з наступних проблем екологічної безпеки:
– розвиток теорії проведення екологічного аудиту відповідно міжнародним вимогам;
– екологічний моніторинг та дослідження ризиків;
– розвиток інформаційних технологій у галузі очистки природних вод та охорони атмосферного повітря;
– нормування антропогенного впливу на компоненти довкілля;
– поводження з відходами;

2. Рекомендувати розширити та поглибити дослідження щодо локальних систем очистки питної води.

3. Рекомендувати розширити зв’язки науковців університетів з промисловими підприємствами.

4. Конференція констатує, що сьогодні практично відсутні державні і суспільні формації, які захищають інтереси екологів. У зв’язку з цим конференція доручає Програмному комітету розробити всі необхідні для реєстрації громадської спілки екологів документи.

5. Рекомендувати опублікувати найбільш змістовні матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми екологічної безпеки” у Збірнику матеріалів конференції, рішення конференції опублікувати у Кременчуцькому міському екологічному бюлетені „Світ довкілля”.

КрНУ