Головна КрНУ> Підрозділи
Навчальний відділ

Дуальна форма здобуття вищої освіти

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти

Алгоритм зарахування (переведення) здобувачів вищої освіти на дуальну форму навчання

Додатки до алгоритму зарахування (переведення) здобувачів вищої освіти на дуальну форму навчання:

      - Бланк тристороннього договору (університет, підприємство, здобувач)

      - Угода між КрНУ та підприємством

      - Зразок заяви здобувача на переведення на дуальну форму

      - Зразок наказу на переведення на дуальну форму

Процедура відбору (набору) здобувачів вищої освіти на дуальну форму навчання