Головна> Економічна інформація
КрНУ


Планова діяльність

Звіти про виконання кошторису (загальний і спеціальний фонди) згідно із затвердженими Міністерством освіти і науки України планами асигнувань і використань бюджетних коштів

Кошторис КрНУ

Штатний розпис КрНУ

Фінансові звіти

Баланс (форма №1-дс)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д)

Звіт про фінансові результати (Форма №2-дс)

Звіт про рух грошових коштів (Форма №3-дс)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д)

Звіт пронадходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету (форма N 4-4д)

Звіт про власний капітал (форма №4-дс)

Примітки до річної фінансової звітності (форма №5-дс)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)

Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма №7д.1 )

Перелік договорів оренди


Матеріально-технічне забезпечення

Інформація про матеріально-технічне забезпечення

Копії документів, що підтверджують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Відповідно до ст. 32 Конституції України, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

При цьому Конституційний Суд України рішенням № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року офіційно дав тлумачення, що до конфіденційної інформації про особу відносяться окрім іншого будь-які відомості та/або дані про відносини майнового характеру.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована є персональними даними, що обробляються, використовуються та поширюється виключно за згодою фізичної особи, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка цих даних.

Отже, відомості про заробітну плату працівників є персональними даними, відносяться до конфіденційної інформації і можуть бути поширені тільки за згодою самих працівників.

Як виняток, відповідно до п.6 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI, до інформації з обмеженим доступом не належать декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які:

1) претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади;
2) обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії.

Жодна посада в університеті не належить до цього переліку, а також до переліку осіб, зазначених в п.1 ч.1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI, для яких передбачено доступ до інформації щодо розмірів, видів оплати праці, а також одержаних цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, дарунків (пожертв).

КрНУ