Головна>Факультети, кафедри >Факультет права, гуманітарних і соціальних наук
КрНУ
Факультет права, гуманітарних і соціальних наук


Навчальний корпус №1, ауд.1315, 1315A. Телефон 3-61-64, 068-577-73-53
Адреса: 39614 м.Кременчук Полтавської обл, Першотравнева, 20.
E-mail: dfp@kdu.edu.ua

Декан факультету - Тамара Борисівна Поясок,
доктор педагогічних наук, професор, академік української академії акмеології.

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук налічує в своєму складі шість кафедр:
Кафедра фундаментальних і галузевих юридичних наук.

Завідувач кафедри, Володимир Леонідович Скрипник,
доктор юридичних наук, професор.
Кафедра перекладу.

Артеменко Юлія Олександрівна
в.о. зав. каф., кандидат філологічних наук, доцент
Кафедра психології, педагогіки та філософії.

Завідувач кафедри Руслана Миколаївна Білоус,
кандидат психологічних наук, доцент.
Кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва.

Завідувач кафедри Володимир Іванович Маслак,
доктор історичних наук, доцент.
Кафедра філології та видавничої справи.

Завідувач кафедри Ксенія Леонідівна Сізова,
доктор філологічних наук, професор.Керівництво факультетом здійснює декан - доктор педагогічних наук, професор, академік акмеологічних наук Поясок Тамара Борисівна та заступники декана: заступник з науково-педагогічної та методичної роботи кандидат психологічних наук, доцент Літвінова Ольга Володимирівна і заступник з виховної роботи старший викладач Доценко Людмила Євгенівна.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за наступними освітніми програмами:

1) на першому (бакалаврському) рівні:
- 022 «Дизайн»;
- 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»;
- 035.04 Філологія (спеціалізація 035.041 «Германська мови та літератури» (переклад включно; перша англійська);
- 053 «Психологія»;
- 061 «Журналістика»;
- 081 «Право»;
- 014 «Середня освіта (Українська мова і література), Середня освіта (Мова і література (англійська))»спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями). 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))»;
- 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

2) на другому (магістерському) рівні:
- 053 «Психологія»;
- 061 «Журналістика»;
- 081 «Право»;
- 011 «Освітні, педагогічні науки»;
- 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»;
- 035.04 Філологія (спеціалізація 035.041 «Германська мови та літератури» (переклад включно; перша англійська).

3) на третьому рівні (PhD):
- 015 «Професійна освіта»;
- 035 «Філологія»;
- 032 «Історія та археологія».

На факультеті діє спеціалізована вчена рада К 45.052.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» строком на два роки до грудня 2020 року. Голова Спеціалізованої Вченої раді – д. пед., н., професор, академік Української академії акмеологічних наук Поясок Тамара Борисівна.

На факультеті проходить Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства». Робота конференції проходить за такими напрямами: 1) Проблеми правореалізаційних процесів у зв’язку з інтеграцією України до Європейського союзу; 2) Філологія і соціальні комунікації; 3) Психолого-педагогічні проблеми сучасного суспільства; 4) Культура і мистецтво. У 2019 році учасниками конференції були науковці Польщі, Чехії, Німеччини, Казахстану, Республіки Білорусь та багатьох закладів освіти України.

На факультеті працює «Юридична клініка», до роботи якої залучені студенти-консультанти спеціальностей «Право» і «Психологія», що дозволяє їм розвивати як необхідні професійні компетентності, так і навички softskills. Робота студентів відбувається під керівництвом кураторів – завідувача кафедрою теорії історії держави і права В. Д. Шаповала, завідувача кафедрою психології, педагогіки та філософії Р. М. Білоус та доцента кафедри психології, педагогіки та філософії О. В. Літвінової. Основна мета Юридичної клініки – це надання безоплатної первинної юридичної і психологічної допомоги, що включає: складення заяв, скарг та інших документів правового характеру; консультацію психолога; проведення первинної психологічної діагностики, а також проведення просвітницької діяльності.

Команда Юридичної клініки у 2019 році долучилась до роботи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і результатом став запуск проекту «Толерантне примирення», у рамках якого напрацьовується досвід для системної допомоги відповідній категорії населення. Більше про роботу Юридичної клініки тутhttps://www.facebook.com/legalclinickrnu/

На базі кафедри психології, педагогіки та філософії працює Школа юного психолога, метою якої є проведення психологічне просвітництво, популяризація психологічних знань, а також проведення профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл. Більше про роботу Школи Юного психолога тут http://ppf.kdu.edu.ua/index.php/ru/abiturientu/shkola-yunogo-psikhologa

На факультеті створено Товариство студентів, аспірантів та молодих учених (ТСАМУ), метою якого є сприяння розвитку науки та виникнення інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі факультету; створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, розвиток наукового мислення і навичок дослідницької роботи; популяризація академічної доброчесності та розвиток навичок академічного письма.

Діяльність ТСАМУ включає в себе як окремі факультетські проекти, так і участь у роботі кафедральних ТСАМУ. Відповідно до плану роботи ТСАМУ у першому навчальному півріччі 2019-2020 року було проведено такі заходи:

- 16-17 жовтня 2019 р. – VМіжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства» (на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського);

- 14 листопада 2019 р. – Всеукраїнський науковий семінар «Людина в інформаційному суспільстві»;

- 7 грудня 2019 р. – VМіжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права» (на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського);

- 16 грудня 2019 р. – Науково-практичний семінар «Публікація у виданнях, індексованих у міжнародних науково-метричних базах».

Робота колективу факультету з організації виховної роботи підпорядковується головному завданню – вихованню цілісної особистості майбутнього фахівця, яка б об’єднувала в собі інтелектуальну і професійну культуру, здатність до ефективного вирішення професійних проблем з високою громадянською зрілістю, моральними та естетичними якостями. За виховну роботу на факультеті відповідає заступник декана з виховної роботи Л. Є. Доценко. Основним гаслом даного напряму роботи факультету є слова А. Макаренко «Сутність виховання полягає саме в тому, що старше покоління передає свій досвід, свою пристрасть, свої переконання молодшому поколінню».

Метою виховної роботи є формування гармонійно розвиненої людини, високоосвіченої, соціально-активної і національно свідомої, наділеною громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, патріотичними почуттями.

Організація роботи виховного процесу відбувається за певними напрямами:

- Національно-патріотичне виховання;
- Трудове, професійне виховання;
- Політичне та правове виховання;
- Морально-етичне виховання;
- Екологічне виховання;
- Художньо-естетичне виховання;
- Фізичне виховання.

Виховна робота, що проводиться на факультеті за межами аудиторій забезпечує актуалізацію теоретичних знань, спрямовує їх у практичну площину, формує соціальні зрілість студентів. З цією метою на факультеті проводяться такі заходи:

- Кафедрою ТІДП проводяться екскурсії по історичних місцях становлення української державності (м. Чигирин, хутір Суботів, Холодний Яр, Мотронівський монастир);

- Кафедрою ГЮН щороку до дня працівника освіти та до дня юриста проводиться конкурс творчих робіт «Барви осені», де представники майже всіх академічних груп факультету виготовляють квіткові композиції;

- Кафедра перекладу щороку традиційно організовує святкові концерти до дня Святого Миколая у школі-інтернаті імені А. С. Макаренка;

- Кафедрою ППФ проводяться навчання у школі юного психолога та Тижні до дня психолога;

- Студентами правниками старших курсів надається безкоштовна юридична правова допомога через Юридичну клініку «Правозахист» малозабезпеченим верствам населення, особам пільгових категорій, людям похилого віку;

- Кафедрою ГНКМ організовуються і проводяться заходи до Дня пам`яті жертв Голодомору і політичних репресій в Україні, до роковин Голодомору 1932-1933 років, до Дня української писемності та мови, Дня Свободи, до дня народження Т. Г. Шевченка;

- Кафедрою ФВС проводяться круглі столи на тему: «Сучасна журналістика: проблема фейків» спільно з журналістами громадського телебачення;

Студенти всіх спеціальностей приймають участь у трудовому десанті по благоустрою території університету, проводять зустрічі з представниками підприємств, установ, організацій міста, випускниками університету, які діляться досвідом своєї роботи.

Студенти факультету приймають участь в загально-університетських заходах «Студентська весна», «Королева КрНУ», «Святий Миколай дітям», «Університет шукає таланти».

Основою світогляду і освітнім кредо факультету є гасло «Знання – запорука успіху!».

Нормативна документація

Склад вченої ради ФПГСН

План роботи вченої ради ФПГСН на 2020-2021 навчальний рік

Склад науково-методичної ради ФПГСН

План роботи науково-методичної ради ФПГСН на 2020-2021 навчальний рік

Рейтинг для отримання академічної стипендії студентами ФПГіСН за весняну сесію 2021/2022 навчального року

Графік освітнього процесу на 2021/22 навчальний рік (денна форма навчання)

Графік освітнього процесу на 2021/22 навчальний рік (заочна форма навчання)

Новини

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

28 квітня 2022 року на базі нашого університету відбулася XXIX міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства". Відкриваючи конференцію, ректор М. В. Загірняк наголосив на тому, що наукова діяльність наших студентів в такі важкі для нашої держави часи - це той внесок, який ми можемо зробити заради майбутнього нашої науки. Більше 300 доповідей молодих науковців було подано в цьому році не тільки із закладів вищої освіти України, а й із закладів наших міжнародних партнерів - університетів Китайської Народної Республіки, Словаччини, Польщі, Чехії, Республіки Казахстан.

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук був представлений на факультеті двома секціями - Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов (керівник секції - к. пед. н. Перевознюк В. В.) та Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук (керівник секції - к. психол. н. Літвінова О. В.).

Студенти факультету, під науковим керівництвом викладачів підготували 42 доповіді, які були присвячені актуальним проблемам сьогодення - "Війна як соціальний чинник невротичних розладів особистості", "Психологічні аспекти дослідження професійної діяльності вчителя "Нової української школи", "Аудиовізуальні ресурси в системі роботи музею", "Електронний документообіг у ЗЗСО: сучасні тенденції та перспективи", "До питання захисту права власності та інших речових прав", "Іноземна мова як навчальний предмет у системі освіти", "Інтернет-маркетинг у перекладацькій діяльності" та багато інших наукових доповідей.

Ми пишаємося потужною науковою діяльністю наших здобувачів та бажаємо їм та їхнім керівникам подальших кроків на шляху професійного зростання на благо нашої України!

Психологічні підтримка здобувачів в умовах переживання хронічного стресу

15 квітня 2022 року, за ініціативи кафедри психології, педагогіки та філософії КрНУ було проведено онлайн заняття для здобувачів освіти факультету права, гуманітарних і соціальних наук на тему: "Психологічна підтримка здобувачів освіти в умовах переживання хронічного стресу".

Доцент кафедри Ольга Літвінова, разом із випускницями освітньої програми "Психологія" (магістерського рівня - Т.Зігаренко, Н.Юденко та С.Шпикуляк) розповіли про особливості реагування тіла та мозку на ситуацію загрози життя, на ситуацію, яка виходить за межі звичайного людського досвіду, якою на сьогоднішній день є війна.

На занятті були розглянуті психічні реакції агресії, тривоги, страху, паніки - яким чином вони проявляються, як візуально можна помітити, що людина зараз перебуває в такому стані, як відслідкувати, що такі реакції починають з'являтися у самій людині. Студенти отримали знання та практичні навички надання першої психологічної допомогти собі та близьким в регуляції цих станів. Такі практики, пов'язані із глибоким диханням, стабілізацією та заземленням допоможуть людині опанувати свою "кнопку паніки" та повернутися до власного контролю над ситуацією та продовжити функціонування, наскільки це буде можливим в даних умовах.

Усі ці реакції є нормальними реакціями на ненормальні події!

Також, під час заняття, студенти поділилися тими практиками, які вони застосовують для відновлення свого психічного стану, адже перебування в умовах хронічного стресу вимагає великої кількості енергії, яку потрібно постійно відновлювати. Такими ресурсами для кожного з нас можуть стати як інші люди, присутність яких знижує нашу тривогу та посилює впевненість у безпеці; це можуть бути звичайні рутинні справи, які створюють безперервність нашого життя, як то: чашка кави або запашного чаю, прогулянка, прибирання, читання, обійми. Ресурсом для кожного з нас може бути наш досвід, наші індивідуальні досягнення, властивості та можливість сказати собі: "Я сильний", "Я - зможу", "Я - не один", "Я вірю в краще!"

Ми готові й надалі проводити такі заняття для психологічної підтримки наших студентів задля збереження психічного здоров'я кожного з нас.


Випуск магістрів-2022 відбувся!

На протязі лютого на факультеті відбувалися урочисті заходи щодо вручення дипломів студентам, які завершили навчання за освітньо-професійними програмами другого (магістерського) рівня. Вісімдесят сім студентів цього року отримали дипломи магістрів зі спеціальностей "Право", "Освітні педагогічні науки", "Психологія", "Філологія", "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". В цьому році п'ятнадцять випускників отримали дипломи з відзнакою, шість з яких - випускники освітньої програми "Психологія".

Ми пишаємося нашими випускниками, бажаємо усім подальшого кар'єрного зростання, роботи за професією та завжди будемо раді зустрічам!

"Джейм Мейс - Людина і Вчений: факти і цінності"

23 лютого студенти факультету права, гуманітарних і соціальних наук відвідали захід, присвячений Джеймсу Мейсу - людині, яка вивчала і зберегла історію про трагедію українського народу 1932-1933 років.

Джеймс Мейс - американський історик, голова Комісії Конгресу США зі збору свідчень очевидців голоду, автор безлічі публікацій про Голодомор.

Відоме висловлювання Джеймса Мейса про українське суспільство: "Це глибоко травматизований, зранений організм, який щосили намагається забути про жахи минулого...".

Саме Джейс Мейс започаткував акцію "Запали свічку", в пам'ять про геноцид українського народу 1932-1933 років.

Захід був підготовлений студентами спеціальностей "Журналістика", "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", які є стипендіатами фонду Катерини Ковшевич, під керівництвом доктора історичних наук, професора Ганни Капустян.

Сьогодні, як ніколи, нам потрібно пам'ятати про історію нашого народу!

Акція "16 днів проти гендерно зумовленого насильства" - "Не мовчи"

Голови профбюро та студради факультету права, гуманітарних і соціальних наук зняли соціальний відеоролик. Ролик нагадує які види насильства існують і як з цим боротися.

Дивитись відеороликДеканат Факультету права, гуманітарних і соціальних наук вітає усіх студентів років минулих та сьогодення, з Міжнародним днем студента!

Бажаємо щодня ставати на крок ближче до мрії, мати багато добрих друзів та безліч можливостей для створення власного щастя! Хай студентські роки назавжди залишаться найціннішими у житті!

Урочисте засідання Вченої ради факультету права, гуманітарних і соціальних наук, присвячене сторіччю витоків університету

21 жовтня 2021 року в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулось урочисте засідання Вченої ради факультету права, гуманітарних і соціальних наук, присвячене сторіччю витоків університету, на якому були присутні як викладачі, так і студенство факультету. Розпочалась ВР привітальними словами першого проректора, доктора біологічних наук, професора Володимира Валентиновича Никифорова та декана факультету права, гуманітарних і соціальних наук, доктора педагогічних наук, професорки Тамари Борисівни Поясок.


В порядку денному було представлено:

- цікаві факти історичної довідки, підготовлені кандидатом з мистецтвознавства, доцентом Аллою Миколаївною Лушаковою;

- доповідь кандидата психологічних наук, доцента Ольги Володимирівни Літвінової про результати наукової діяльності викладацького складу та наукові досягнення студентів;

- фотозвіт студентів спеціальності "Дизайн" про проведення виставки своїх творчих робіт на честь 100-річного ювілею.


За свою плідну працю, наукові здобутки та творчий підхід найкращі викладачі та студенти факультету були відзначені грамотами та подяками.
Студентська Рада та Профком підготували творчий подарунок на честь свята.

В залі панувала така тепла та дружня атмосфера, яка ще раз підтвердила що факультет - це справжня родина, яка прагне розбудовувати своє щасливе майбутнє в турботі про себе та в злагоді з іншими.

VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ONLINE-КОНФЕРЕНЦІЯ "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ, ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА"

20-21 жовтня 2021 р. пройшла VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ONLINE-КОНФЕРЕНЦІЯ "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ, ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА" присвячена 100-річному ювілею витоків Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, організаторами якої виступили Факультет права, гуманітарних і соціальних наук та кафедра перекладу.


Участь у пленарному засіданні та роботі секцій взяли фахівці з у сфері теоретичної та практичної юриспруденції, педагогіки, психології, філології, інших гуманітарних і соціальних наук, культури та мистецтв, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, аспіранти, магістранти та студенти провідних вишів України. Звичайно, серед учасників були представники й інших держав, серед яких Польща, Італія, Франція, Білорусія, Чехія, Австрія та Казахстан.


Метою науково-практичного заходу було обговорення актуальних правових, соціально-культурних та психолого-педагогічних проблем розвитку суспільства.


Дякуємо всім учасникам за плідну дискусію, обмін науковими здобутками та досвідом!

Вітаємо шановну Тамару Борисівну з нагородою!

Вітаємо декана факультету права, гуманітарних і соціальних наук, доктора педагогічних наук, професора, академіка Академії Акмеології, члена Асоціації міжнародного та наукового співробітництва Поясок Тамару Борисівну, із нагородженням медаллю Академії педагогічних наук України ім К. Ушинського за значні досягнення у галузі педагогічної і психологічної науки, особистий внесок у розбудову української освіти, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм. Бажаємо міцного здоров'я, нових відкриттів та перемог.Успішна акредитація освітньо-професійних програм

Протягом весняного семестру на факультеті проходили акредитаційні експертизи трьох освітньо-професійних програм за спеціальностями:

- 061 Журналістика (бакалаврський рівень вищої освіти) - гарант професор Сізова Ксенія Леонідівна;

- 028 Менеджмент соціокультурної діяльності (бакалаврський рівень вищої освіти) - гарант доцент Бутко Лариса Валентинівна;

- 035 Філологія "Германські мови та літератури" (переклад включно) (бакалаврський рівень вищої освіти) - гарант доцент Чрділелі Тетяна Василівна.

Вітаємо гарантів освітніх програм, завідувачів кафедр, здобувачів та усіх тих, завдяки кому відбувся весь процес акредитації та її успішне завершення! Бажаємо нових здобутків!

Сертифікат про акредитацію освітньої програми "Журналістика"

Сертифікат про акредитацію освітньої програми "Менеджмент соціокультурної діяльності"

Сертифікат про акредитацію освітньої програми "Германські мови та літератури" (переклад включно)Робота студентського самоврядування в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

3 червня 2021 року студентка факультету права, гуманітарних і соціальний наук, група СОУ-19-1 Єва Вельтер взяла участь у програмі "Студія дня" телевізійного каналу "Кременчук". Передача була присвячена розвитку студентського самоврядування у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.

Єва Вельтер очолює студентську раду університету, тому добре знається на питаннях студентського самоврядування. Під час програми було висвітлено різноманітні складові студентського життя: навчання, наука, громадська і суспільна діяльність, культура, дозвілля, спорт тощо.

Переглянути запис виступу можна за посиланням http://inmov.kdu.edu.ua/?p=4557

ВІТАЄМО ТАЛАНОВИТИХ СТУДЕНТІВ

5-8 квітня 2021 року відбувся І етап Обласного міжвузівського мистецького фестивалю-конкурсу "Студентська весна-21", присвячений 100-річчю вищої освіти у Кременчуці.

Студентський актив ФПГіСН зібрав найталановитіших:

Макаренко Поліна ЖУР-19-1
Синьова Катерина ЖУР-19-1
Жилова-Вельтер Єва СОУ-19-1
Пашаєва Анастасія СОУ-20-1
Зуєв Віктор СОУ-20-1
Кардаш Марія ФІЛ-20-1(2)
Житна Анастасія ФІЛ-19-1(1)
Фесенко Валентина БІС-18-1
Разно Катерина БІС-20-1
Півняк Наталія МСД-20-1с
Коруц Артем ПЗ-20-1м
Єгоров Микита ПЗ-20-1

та створив чудову програму виступу, отримавши кращі результати в 7 номінаціях:
1. "Кращий сценарій",
2. "Краща Ведуча",
3. "Краще поєднання виконання "живий звук": вокал + акустична гітара",
4. "Кращий вокальний дует",
5. "Краща авторська реп-композиція"
6. "Краща театральна мініатюра",
7. "Краща операторська робота".

НАЖАЛЬ через епідемію глядачі не змогли насолодитись виступом "в живу" та підтримати творчу команду, але всім варто перейти за посиланням та переглянути запис виступу:
https://www.youtube.com/watch?v=lybSmWdw83g&list=PLb5X0bM8bI8J3ctYMCdfCz7P0aL122iBe&index=1&t=39s

Співпраця з юридичною клінікою

02 грудня 2020 року проведено засідання "круглого столу" на базі Юридичної клініки Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського.

Учасники зустрічі: керівник юридичної клініки доцент, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри "Теорія, історія держави та права" Валерій Шаповал, в.о. директора Кременчуцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Пушкаревська, голова громадської організації "Спілка Ветеранів Добровольців України" Юрій Крамаренко, представник громадської організації учасник АТО Артем Безверхий обговорили основні напрямки діяльності організацій, затребуваність правових послуг населенням, перспективи та розвиток подальшої співпраці.

Керівник юридичної клініки Валерій Шаповал окремо зазначив також і про можливість отримання психологічної допомоги, особливості роботи з внутрішньо переміщеними особами та та комбатантами.

Очільниця Кременчуцького місцевого центру з надання БВПД Ірина Пушкаревська зазначила перспективність співпраці з юридичною клінікою оскільки поєднання теоретичних знань та формування практичних навичок у процесі навчання слугує суттєвому покращенню якості підготовки юридичних кадрів. Також учасників зустрічі було поінформовано про порядок перенаправлення клієнтів, які не є суб'єктами центру, для надання правової допомоги студентами юридичної клініки, можливість проходження практики на базі центру та забезпечення партнерів інформаційно-методичними матеріалами системи безоплатної правової допомоги.

Про діяльність громадських організацій, важливість правової підтримки учасників бойових дій та позитивними напрацюваннями щодо захисту їх прав розповіли керівник громадської організації Юрій Крамаренко та Артем Безверхий.

Підсумовуючи роботу учасники зустрічі окреслили подальші шляхи розвитку, підвищення доступу та якості надання правової допомоги, професійного зросту майбутніх юристів, які обрали професійних шлях - працювати на захист прав громадян.

СТАВЛЕННЯ МОЛОДІ ДО ПРОБЛЕМИ НАСИЛЛЯ
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Напередодні Всесвітньої акції "16 днів боротьби з насиллям" студенти спеціальності "Психологія" Бучак Жан і Гірчук Ілона, під керівництвом доцента кафедри психології, педагогіки та філософії, к. психол. н. Літвінової Ольги Володимирівни, провели анкетування серед студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського щодо виявлення їхнього ставлення до проблеми насилля як соціально-психологічного феномену. Вибірку склали 430 студентів (77,5 % дівчат та 22,5 % чоловіків), які пройшли анкетування анонімно, онлайн, за допомогою Google-формі. Анонімне опитування, на нашу думку, дало можливість більш щиро висловити своє бачення проблеми насилля.

В сучасному українському суспільстві молодь - це одна з найбільш вразливих у соціальному відношенні група, чия система цінностей піддається масованому деформуючому впливу. Нестабільність, невизначеність, складність та різноманітність є характерними ознаками сучасного життя. Для сучасного українського суспільства характерним є процес розбалансованості нормативної системи, що призводить до деструктивних форм поведінки, таких як агресія та насилля.

Головним інститутом соціалізації для кожного виступає сім'я, тому ми намагалися дослідити, в яких саме сім'ях виховувались респонденти і чи виступала для них сім'я джерелом насилля. 73,1 % учасників анкетування виховувались в повній сім'ї, 27,9 % - в неповній. Неповна сім'я представляє один з видів дисфункціональних сімей, в яких порушується процес гармонійного формування особистості дитини. Але відповідь на запитання "Чи стикалися Ви в своєму житті з насиллям?" - 51,1 5 відповіли "Так", з яких 62,9 % - це молодь з неповних сімей і 53,4 % - з повних. Незначні відмінності показників говорять про те, що в будь-якій сім'ї можливі прояви насилля і повна сім'я також не може бути цілком безпечним середовищем для дитини. Дійсно що таке пряме запитання могла дати не зовсім валідні відповіді, адже могли спрацювати так звані "захисні механізми" та соціальні упередження, адже проблема насилля - це дуже інтимна справа і визнати свою позицію "жертви" не кожен може, адже це викликає почуття сорому, провини, низьку самооцінку.

На запитання "Що для Вас насилля?" відповіді розподілилися наступним чином: побиття - 91,4 %, ігнорування - 24,7 %, образи - 58,6 %, примус - 76 %, погрози - 76,3 %, позбавлення грошей - 26 %. Молодь повязує насилля, в основному з використанням фізичної агресії, але розуміє, що ігнорування, погрози, образи також є проявами насилля, саме психологічного, морального тиску, яке за ступенем свого впливу на дитину мають навіть більш травматичні наслідки.

На думку респондентів жертвами насилля в сучасному суспільстві можуть стати жінки (78,1 %), діти (48 %), люди з іншою сексуальною орієнтацією (14,7 %), люди з іншими поглядами (14 %), люди з обмеженими фізичними можливостями (6,3 %), люди похилого віку (5 %), молодь (3 %). Такі відповіді дають підстави вважати, що жінки та діти є найбільш вразливою категорією. Сучасні дослідники говорять про те, що в Україні кожна п'ята жінка піддається насиллю, а кожен третій чоловік бачив насилля по відношенню до своєї мами і тому недарма саме 25 листопада відмічають як Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. Але потрібно зауважити, що насилля над чоловіками також складає проблему сьогодення - армія, військова служба, зайва агресивність чоловіків, їхня більш виражена готовність до ризику можуть стати чинниками, які перетворять чоловіка на "жертву".

На запитання "З боку кого Ви найчастіше відчували прояви насилля?" маємо такі відповіді: 17 % - від батька, 13 % - від мами, 4,2 % - від брата/сестри, 1,6 % - від вітчима, 1,6 % - від родичів, 17 % - від друзів, 4,9 % - від однокласників. Отже, насилля запускає найближче оточення людини, люди, які повинні бути джерелом підтримки, турботи, прийняття, які повинні задовольняти базову потребу в любові.

Зарубіжні дослідники виділяють два рівні наслідків для тих, хто пережив насилля в сім'ї - короткочасні та довгочасні. Короткочасні наслідки пов'язані із безпосередньою шкодою для здоров'я та безпосередніми емоційними реакціями на пережите та побачене насилля. Довгочасні наслідки відображають ті зміни, які відбуваються у свідомості жертви щодо життя та оточуючого світу та змінюють його життєві орієнтації та цінності. Внаслідок того, що насилля в сім'ї заважає задоволенню основних потреб людини, результатом загальної незадоволеності може стати розвиток агресивності та жорстокості у відповідь на несправедливість оточуючого світу. Домашнє насилля виступає як складний соціально-психологічний та соціальний феномен, що заважає гармонійному процесу самореалізації людини та спрямовує його в бік розвитку девіантних засобів задоволення власних потреб.

На запитання "Яким саме був прояв насилля щодо Вас?" учасники анкетування відповіли наступним чином: 53,7 % - крик, 43,7 % - образи, , 35,6 % - приниження, 25,3 % - побиття, 9,1 % - позбавлення свободи, 4,9 % - позбавлення грошей і тільки 12 % відповіли, що не відчували на собі насилля. Можна помітити, що такі результати зовсім не поєднуються з відповідями на перше запитання, на яке 48,5 % відповіли, що не відчували на собі насилля. Цей факт дає підстави стверджувати, що насилля є латентним феноменом, про який дуже важно говорити відверто, це викликає сором та образу саме на себе, тому що визнати факт насилля - це проявити силу та мужність. Цікавим є той факт, що молодь визнає існування економічного насилля, як факту позбавлення грошей, контролю над витратами, що також має на меті психологічний тиск на людину.

Насилля може породжувати насилля, і людина, яка відчувала його на собі або сама стане на позицію "агресора", щоб витіснити свої негативні переживання, або активно протистояти таку явищу. На запитання "Якщо Ви бачите, що по відношенню до когось здійснюється насилля, то Ви…?" отримали такі відповіді: 69 % намагаються активно втрутитися, 16 % проявляють мовчазний протест, 6,6 % - залежить від ситуації, 4,7 % - ігнорують насилля, 4 % - їх це не чіпає. Можна сказати, що більшість студентів мають проактивну позицію, здатні протистояти насиллю та активно його припинити. Але відповіді інших студентів викликають занепокоєння, адже така пасивна позиція для молоді не є нормальною. Дійсно, завжди необхідно думати про небезпеку для власного здоров'я та життя, але байдужість не може бути ознакою соціально зрілої особистості.

В анкетуванні нас цікавило, хто виступає для студентства довіреною особою, до кого вони звертаються або могли б звернутися по допомогу в ситуації насилля і отримали такі відповіді: більш довіреними особами залишаються батьки (52 %), далі йдуть друзі та кожана людина (32 % та 41 % відповідно). Молодь має довіру і до державних органів, маючи довіру до поліції (52,8 %) та до державних органів захисту (33,7 %). 31,4 % респондентів звернулися в ситуації насилля до психолога та 7,4 % до реабілітаційного центру.

Потрібно зазначити, що 78 % респондентів за питання "Чи стикалися Ви з проявами насилля у закладі освіти" відповіли "Ні", а 22 % тих, хто відповіли "Так" відмічали, що такі ситуації мали місце в шкільному середовищі. Але при цьому, 77 % студентів зазначили на необхідності створення на базі закладу освіти, в якому вони навчаються Центру психологічної підтримки для тих, хто став жертвою насилля.

Насилля, нажаль, є частиною нашого життя, але завдання постає сформувати "нульову толерантність" до насилля через актуалізацію даної проблеми на різноманітних заходах, проводячи просвітницьку діяльність, залучаючи студентів до дискусій, вебінарів і формуючи у кожного з нас активну позицію щодо подолання такого негативного соціально-психологічного явища, як насилля.

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК ВІТАЄ СВОЇХ ПЕРШОКУРСНИКІВ

14 вересня на факультетів права, гуманітарних і соціальних наук відбулася урочиста зустріч із студентами-першокурсниками, які поповнили склад нашої великої факультетської родини. Більше ніж 120 нових здобувачів вищої освіти вступили на освітні програми першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей "Дизайн", "Філологія", "Журналістика", "Право", "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" і "Психологія". Найбільший конкурс ми мали на спеціальність "Дизайн", куди для вступу необхідно було окрім сертифікатів ЗНО пройти ще й творчі конкурси. Самі креативні, творчі та цілеспрямовані абітурієнти здолали усі випробування і стали студентами кращого на Полтавщині закладу вищої освіти - Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

З вітальним словом до студентів звернулася декан факультету доктор педагогічних наук, професор Поясок Тамара Борисівна, яка окреслила основні напрями роботи факультету, звернула увагу на організацію навчального процесу в умовах адаптивного карантину, пов'язаного із пандемією COVID-19 та познайомила студентів з їхніми кураторами та завідувачами випускових кафедр.

Привітати першокурсників прийшли й активісти студентського самоврядування, які розповіли про цікаві події, заходи, які очікують студентів і в яких вони можуть брати активну участь.

До студентів звернулися заступники декана факультету - Літвінова Ольга Володимирівна і Кожемяченко Наталія Василівна, які пообіцяли підтримку кожному студенту в процесі адаптації до умов навчання в університеті та побажали цікавого студентського життя.

Заходи до Дня Науки ФПГіСН

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ФПГІСН В УМОВАХ КАРАНТИНУ

У складний для всіх час карантину члени вченої ради ФПГіСН 21.04.2010 р. провели засідання онлайн у Skype, на якому обговорили важливі питання діяльності факультету.


Першим у порядку денному було питання про проблеми, з якими стикаються викладачі і студенти під час дистанційного навчання. Декан факультету Поясок Т. Б. рекомендувала переглянути й оптимізувати види робіт для студентів: заохочувати студентів до дискусій та роботи в університетській онлайн системі навчання, не переобтяжуючи їх самостійним вивченням підручників або механічним конспектуванням.


Заступник декана з науково-педагогічної та методичної роботи Літвінова О. В. розповіла про роботу аспірантури, а також наукові публікації викладачів кафедр у виданнях Scopus та WoS (за останні 3 роки).


Літвінова О. В. також довела до відома членів вченої ради інформацію про стан підготовки методичного забезпечення та тестів для системи онлайн навчання викладачами ФПГіСН в умовах дистанційного навчання.

Про участь студентів факультету у II етапі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт доповіла голова Товариства молодих вчених факультету Латишева В. В. Вона вказала про значні досягнення студентів та їхніх наукових керівників.


Латишева В. В. доповіла і про підготовку до участі у ХХVІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ імені Михайла Остроградського «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (секція ХІІ Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук). Незважаючи на карантин, секція нашого факультету є лідером по кількості поданих тез доповідей (зареєстровано 28 учасників).

З питанням про стан виховної роботи зі студентами та роботу кураторів академічних груп факультету (в умовах дистанційного навчання) виступила заступник декана з виховної роботи Даценко Л. Є. Члени вченої ради жваво обговорювали проблеми, з якими стикаються мешканці гуртожитків.

Крім інших, до порядку денного входило питання про вимоги до наукових здобутків студентів для отримання дипломів з відзнакою.
Засідання показало, що й в умовах дистанційної освіти є можливість ефективно організовувати навчання і допомагати студентам якісно здобувати знання.

Нарада з деканом під час карантину

14 квітня відбувалась нарада декана ФПГіСН професора Т. Б. Поясок із завідувачами кафедр та заступниками декана. Було розглянуто важливі питання, які стоять перед науково-педагогічним складом факультету під час роботи в режимі дистанційного навчання під час карантину. Т. Б. Поясок довела до завідувачів кафедр основі завдання, які стоять перед колективом в цей момент - це організація роботи викладачів в системі онлайн навчання КрНУ, наповнення системи необхідним методичним матеріалом та тестами для поточного, модульного та підсумкового контролів, наявність яких матеріалів допоможе студентам під час дистанційного навчання. Важливим було обговорення питання щодо порядку проведення літньої екзаменаційної сесії 2019/2020 навчального року під час карантину з використанням дистанційних технологій на денній та заочній формах навчання на основі наказу ректора.

Під час наради обговорювалися питання щодо активізації роботи із студентами, як з приводу навчальної активності, так і з приводу необхідності роботи з боржниками по оплаті.

Важливим питанням стало знаходження можливостей для проведення профорієнтаційної роботи під час карантину, актуальним може стати розміщення рекламних буклетів на сторінках кафедр, викладачів на сторінках в соціальних мережах.

Такі зустрічі дозволяють мати зв'язок завідувачів кафедр з керівництвом, вчасно реагувати на нові виклики і ставити завдання на майбутнє.


Особливості процесу навчання в період карантину
з елементами дистанційних методів навчання на ФПГіСН

В умовах карантину і вимушеного переходу студентів на дистанційне навчання, викладачі адаптували свої навчальні матеріали та методики викладання використовуючи такі засоби як: Skype, Zoom, Viber, Telegram, Google-disk, власно розроблені сайти, інтерактивні підручники (з прив'язкою до Youtube-каналу), електронну пошту, онлайн навчання в системі krnu.ogr тощо. Після трьохтижневого навчання в умовах карантину було проведено опитування студентів ФПГіСН щодо їх задоволеності запропонованими методами. Аналіз результатів дає можливість констатувати наступне:

1. 35% студентів вважають читання лекцій, консультації, проведення практичних занять через системи Skype, Zoom продуктивним, адже вони можуть отримати пояснення до основних тем курсу, отримати рекомендації щодо використання необхідних літературних джерел. Однак, 65 % студентів висловлюють побажання щодо зменшення тривалості он-лайн занять та врахування того факту, що в них не завжди може бути доступ до інтернету саме під час занять.

2. Консультування щодо роботи над курсовими та дипломними проектами студенти отримують шляхом використання: телефонного зв'язку, Viber, Telegram, e-mail інколи Skype, Zoom.

3. Студенти схвалюють наявність сайтів, використання Google-disk у викладачів, на яких вони можуть знайти як наявні матеріали для вивчення теми, так додаткові матеріали (презентації, схеми-пояснення та ін.), завдання для самостійних опрацювань так і матеріалів для контролю знань тощо.

4. Частину студентів влаштовує отримання навчальних матеріалів від викладача з відправкою йому контрольних завдань електронною поштою і надсилання на адресу викладача виконаних завдань.

5. В умовах карантину, студенти звертаються до викладачів щодо зменшення обсягу завдань, передбачених методичними вказівками до семінарських (практичних) занять та самостійної роботи, анулювати жорсткі дедлайни (до цього закликають рекомендації МОН України та провідні психологи).


Святкування дня народження Тараса Шевченка

206 років від дня народження Тараса Шевченка. 9 березня 1814 року - дата, яку пам'ятають усі українці. Бо саме в цей день народився Тарас Григорович Шевченко - найвідоміший український поет, національний герой і символ України та її боротьби.

Здавалося б, минуло понад два сторіччя, та речі, про які він писав, актуальні й досі. Його твори, пройняті демократичними ідеями, набули популярності серед широких народних мас. Його заклик до братерства й любові, до правди й справедливості, а над усе - до волі має всесвітнє значення. Пророк наголошував на зрадництві провідної верстви, у т. ч. через нехтування власною мовою. Можливо, у цьому велич і загадка єдиного й унікального поета, генія. Не одне покоління осмислює, оцінює цю знакову постать свого народу з позицій власного сьогодення, з потреби визначення векторів руху в майбутнє, з метою зрозуміти власну ідентичність.

6.03.2020 року в аудиторїї імені Вернадського КрНУ відбувся захід вшанування пам'яті видатного українського поета Т.ШЕВЧЕНКА, захід організували та провели стипендіати благодійного фонду Катерини Ковшевич. Ця урочиста подія була наповнена не лише словами вдячності геніальному митцю за такий неоціненний спадок,а й сценками з віршів ,які декламували студенти.
З 11 по 13 грудня 2019 року доцент кафедри галузевих юридичних наук Алєся Митник прийняла участь у Сілезькому симпозіумі криміналістики та кримінології, що відбувся в Інституті правових наук і безпеки Вищої школи управління охороною праці у м. Катовіце.

Під час симпозіуму відвідали професійну кімнату для допитів, що обладнана венеціанським дзеркалом, реєстратором зображень і звуків (одна камера записує обличчя і жести на 360 градусів, інша прихована камера знімає усю кімнату), лабораторію симуляції місця подій, лабораторію безпеки дорожнього руху та лабораторію слідчої інформатики. Даний симпозіум розпочався з доповідей науковців з криміналістики, продовжився практичними заняттями у криміналістичних лабораторіях та закінчився екскурсією "Краків криміналістичний". Також була можливість поспілкуватися з представниками поліції, прокуратури, суду, служб в'язниці, які із задоволенням поділилися своїм практичним досвідом.ПОСТІЙНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАШИХ ВИКЛАДАЧІВ

Доцент кафедри галузевих юридичних наук, к. ю. н. Латишева Вікторія Володимирівна 28.09.2019 р. відвідала тренінг "Агробізнес сьогодні: алгоритм захисту", який відбувся в рамках III Харківського міжнародного юридичного форуму в Харківському національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Спікери розповіли про алгоритми захисту від рейдерства, про те, як пройти податкову перевірку, про особливості функціонування товариства з обмеженою відповідальністю в агробізнесі, тому що ця організаційно-правова форма є найпоширенішою в цій сфері. Крім того, спікером тренінгу став суддя Верховного Суду Віталій Уркевич, який розповів про судову практику у сфері агробізнесу.ДАРУЄМО РАДІСТЬ ДІТЯМ

27 вересня 2019 року, в переддень дошкільного працівника, студенти першого курсу спеціальності "Психологія" та магістри п'ятого курсу спеціальності "Освітні педагогічні науки" під керівництвом к.пед.н., доц. Беспарточної Олени Іванівни розпочали волонтерський проект у Кременчуцькому обласному спеціалізованому БУДИНКУ ДИТИНИ. Велика вдячність директору Будинку Дитини Наталії Петрівні та вихователям Ларисі Сергіївні, Аллі Василівні за можливість, хоч не надовго, зробити життя маленьких діточок дещо щасливішим.

Щира вдячність усім студентам за не байдужість, доброту, чутливість.

Просимо усіх приєднуватися до нашого проекту.

Ділитися душевним теплом це дуже просто.


 

 

 

 


International conference «Modern electrical and energy systems»

Leading educators of the Department of Psychology, Pedagogy and Philosophy actively participated in the International Conference "Modern Electrical and Energy Systems" on September 23-25, 2019 at the Kremenchuk National University named after Mikhail Ostrogradsky.

The following digests in English were presented by the scientists for discussion:

- Tamara Poyasok, Olena Bespartochna: "Formation of scientific and research competency of future electrical engineers";

- Larisa Herasimenko: "Diditalization electrical engineering education and automatic assessment of study results";

- Svitlana Soshenko: "Implementation of dual education elements into electrical engineers training".

The speeches at the plenary were exciting and interesting: Mykhaylo Zagirnyak, Greeting to the Conference participants, Andrzej Krawczyk, 5G Technology as a Successful Stage in the History of Wireless Telecommunication, Andrii Gladyr, dComFra: Erasmus + KA2 project. KrNU`s experience ".

The posters presented by the authors were impressing with the innovations.

We sincerely thank the organizers for their invaluable experience and opportunity to participate in an extraordinary scientific event.

НАШІ ПЕРШІ БАКАЛАВРИ-ДИЗАЙНЕРИ! ВІТАЄМО!

На кафедрі гуманітарних наук культури і мистецтва Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського вперше відбулись захисти випускних бакалаврських робіт за напрямом 6.020207 "Дизайн".

Захист цьогорічних дипломів залишив після себе серію чудових робіт та проектів, які вже зараз можуть створити потужний концепт для виставки, а також відчуття свята від творів талановитих та перспективних випускників.

Всі роботи, що були представлені до захисту отримали оцінки "добре" та "відмінно", четверо бакалаврських проектів отримали похвалу від членів екзаменаційної комісії.

Щиро вітаємо дипломантів з успішним захистом і бажаємо творчої наснаги та подальших успіхів!

Вітаємо нові наукові кадри!

31 травня 2019 року в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського на засідання спеціалізованої вченої ради К 45.052.05 відбувся захист Олексієнко Лариси Анатоліївни на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук. Тема дисертаційного дослідження "Професійна підготовка майбутніх перекладачів в університетах Австрії". Робота була виконана у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Поясок Тамари Борисівни.

Обрана Олексієнко Ларисою Анатоліївною тема є дійсно актуальною в умовах глобалізації та інтеграції світової економіки, в ситуації мобільності людських та інтелектуальних ресурсів, в умовах розширення міжнародних контактів і співробітництва українських закладів освіти з європейськими університетами.

Офіційні опоненти - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро) Павленко Олена Олександрівна та кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання Державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" Мархева Оксана Євгенівна відмітили високу науково-методологічну спрямованість роботи, її теоретичне та практичне значення.

Усі члени ради протягом дискусії відмічали науковий стиль мислення здобувачки, гарну структурованість роботи, її гарну презентацію на захисті.

Вітаємо, шановну Ларису Анатоліївну та її наукового керівника з прекрасним захистом і бажаємо якомога швидкого проходження усіх необхідних процедур і отримання диплому кандидата педагогічних наук!

Міжнародна конференція "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи" відбулася в стінах нашого університету

14-15 травня 2019 року в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулась міжнародна конференція "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи". Представники восьми країн, учасниць конференції, обговорювали проблеми, що стоять перед вищою освітою, враховуючи соціально-політичні, економічні, психолого-педагогічні виклики сьогодення. В роботі конференції взяли участь представники Карагандинського державного індустріального університету (м. Теміртау, Казахстан), Університет Ханянг (м. Сеул, Республіка Корея), Університет Саффолк (м. Бостон, Сполучені штати Америки), Економічний Університет (м. Бигдощ, Польща), Університет Евора (м. Лісабон, Португалія), Університет Матея Бела (м. Банська Бистриця, Словаччина), Університет прикладних наук (VIKO) (м. Вільнюс, Литва).

Наша країна була представлена провідними університетами наступних міст: Києва, Харкова, Вінниці, Дніпра, Кропивницького, Кременчука, Полтави, Тернополя, Кривого Рога.

Відкрила конференцію співголова організаційного комітету, д.пед.н., професор, академік Української академії акмеології, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Поясок Тамара Борисівна, яка представила міжнародний почесний комітет і програмний комітет конференції, побажала всім учасникам наукових відкриттів, творчої наснаги та гарних вражень від перебування в стінах нашого університету і місті.

З вітальним словом виступив ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, д.т.н., професор Загірняк Михайло Васильович. Він висловив слова вдячності нашим міжнародним колегам, які завітали на конференцію, які постійно підтримують зв'язки з українськими науковцями, діляться власним досвідом щодо процесу організації навчального процесу у вищій школі, щодо швидкого реагування на сучасні виклики, щодо впровадження нових форм та методів діяльності науково-педагогічних кадрів. Особливу подяку ректор висловив Хядловському Владіміру, ректору Університету Матея Бела, професору та Садаускісу Андреюсу, проректору з економічних питань Університету прикладних наук м. Вільнюс, професору, які завітали на конференцію і у своїх виступах підкреслили необхідність міжнародної співпраці закладів вищої освіти своїх країн у закладами вищої освіти України, відмітили науковий потенціал нашого університету.

Слова привітання на адресу учасників конференції висловив міський голова Малецький В. О., який в минулому був студентом нашого університету. Він поділився враженнями від свого навчання, наголосив на тому, що міська влада і надалі буде підтримувати університет у його наукових пошуках, що спрямовані на покращення функціонування міста Кременчук, побажав плідної праці та наснаги.

На пленарному засіданні виступили: Луговий В. І. - д. пед. н., професор, академік, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України з доповіддю: Сучасна і надсучасна вища освіта: акредитаційні та рейтингові механізми реалізації; Буряковський С.Г. - д. т. н., професор, директор Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту "Молнія" з доповіддю: Шлях від абітурієнта до науково-педагогічного працівника; Славко Г.В. - к. т. н., доцент кафедри інформатики та вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з доповіддю на тему: Досвід упровадження та інтеграції системи онлайн-навчання на платформі Moodle в освітній простір університету; Чрділелі Т.В. - к.філол.н., доцент, зав. кафедрою перекладу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з доповіддю: Teachingmethodsinprofessionallanguageacquisition.

Надалі робота конференції продовжила свою роботу по секціях, яких в цьому році було чотири:
1) Упровадження нових форм і методів організації навчально-виховного процесу у ЗВО: історія і сучасність (керівник - д. пед. н., доцент КрНУ Герасименко Лариса Віталіївна);
2) Сучасні тенденції розвитку професійної освіти (керівник - д. пед. н., професор КрНУ Поясок Тамара Борисівна);
3) Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі (керівник - к. т. н., доцент КрНУ Огарь Віта Олександрівна);
4) Психологічні проблеми сучасної освіти (керівник - к. психол. н., доцент КрНУ Білоус Руслана Миколаївна).

Нові ідей, нові знайомства, домовленості про співпрацю, дискусії з приводу реалій, проблем і перспектив сучасної вищої освіти в процесі глобалізації - такі результати роботи двох днів міжнародної конференції.


Національний конкурс "Шлях становлення української державності".

Інститут політико-правових та релігійних досліджень до Дня Незалежності України проводить Національний конкурс творчих робіт (есе) «Шлях становлення української державності» Національний конкурс творчих робіт (есе) «Шлях становлення української державності» до Дня Незалежності України проводиться Інститутом політико-правових та релігійних досліджень за підтримки Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.

Метою Конкурсу є підтримка обдарованої молоді; підвищення рівня обізнаності молоді про історію становлення України, як незалежної європейської держави, створення умов для творчого зростання обдарованої молоді.

Пріоритетні напрямки Конкурсу:

- історія становлення України;
- європейська ідентичність України;
- економічна незалежність;
- міжнародна політика країни;
- соціальна політика країни;
- культура;
- церква;
- інша тематика, виходячи з пріоритетних напрямків.

До участі у Конкурсі запрошуються: учні, члени Малої академії наук України, студенти заклади вищої освіти, аспіранти закладів вищої освіти та наукових установ України.

Конкурс проходить з 08.04.2019 по 24.08.2019.

Прийом конкурсних робіт забезпечується з 08.04.2019 по 31.07.2019.

Оцінювання конкурсних робіт експертною радою - до 20.08.2019.

Оголошення переможців – 23 серпня 2019 року.

Конкурсні роботи разом з заявкою направляються на е-адресу Інституту політико-правових та релігійних досліджень (e-mail: institute2014@ukr.net), вказавши у темі повідомлення «На Конкурс».
З положенням про Конкурс можна ознайомитись за посиланням:

https://kyivcity.gov.ua/…/pro_nats…/polozhennya_pro_konkurs/

Додаткова інформація:

www.facebook.com/institute2015

Оргкомітет:
Герасименко Олександр Олександрович, організатор.

E-mail: institute2014@ukr.net

ФАКУЛЬТЕТ РОЗПОЧИНАЄ ЗАХОДИ ДО ДНЯ НАУКИ!

25 квітня 2019 року студенти та викладачі спеціальності 061 "Журналістика" КрНУ взяли скайп-участь у конференції "Регіональні ЗМІ України: історія, сучасний стан та перспективи розвитку", яка проходила на базі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ). Темою обговорення був проект популяризації книги, читання і розвитку читацької культури студентської молоді "Книга у віртуальному просторі".

26 квітня 2019 р. студенти спеціальності 061 "Журналістика" стали учасниками тренінгу для журналістів м. Кременчука, який проводила відомий український журналіст Ірина Федорович. Тема тренінгу "Повага до різноманіття. Мова ворожнечі. Робота ЗМІ та комунікаційних спеціалістів поліції".

25 квітня 2019 року на кафедрі філології та видавничої справи відбувся науково-практичний семінар "Епістолярна спадщина Кобзаря". Володимир Нечипоренко, відомий дослідник творчості Тараса Шевченка, розповів студентам про невідомий лист поета та перспективи його введення у науковий обіг.
В здоровому тілі - здоровий дух!

В здоровому тілі - здоровий дух! А кращий відпочинок - це зміна наукової діяльності на фізичну. 22 квітня 2019 року викладачі кафедри взяли участь в університетських змаганнях по городках, де здобули почесне 3-тє місце. Дякуємо всім учасникам і бажаємо подальших перемог!

Вітаємо переможця студентської олімпіади!

Вітаємо Похилу Валерію Віталіївну, студентку 3-го курсу, групи ПЗ-16-1 та її наукового керівника к. ю. н., доцента Мазепу Світлану Олегівну з перемогою у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», який відбувся 18 квітня 2019 року на базі Національного університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь). Бажаємо молодому досліднику та її науковому керівнику творчих успіхів та нових перемог!ПИШАЄМОСЯ НАШИМИ ПЕРЕМОГАМИ!

28-29 березня 2019 року на базі Херсонського державного університету, факультету психології, історії та соціології відбулась підсумкова науково-практична конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі "Загальна та соціальна психологія".

Студентка V курсу, спеціальності "Психологія" Милованова Альона Русланівна гідно представила кафедру та університет, отримавши диплом І ступеню! Тема наукового дослідження - "Вплив родинних традицій та формування сімейних цінностей студентів", виконана під керівництвом доцента кафедри, кандидата психологічних наук Літвінової Ольги Володимирівни.

На засідання Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 18 квітня, Милованова Альона отримала подяку і привітання від ректора університету, Загірняка Михайла Васильовича.

Вітаємо і бажаємо нових перемог, нових досягнень і нових вражень!
Вітаємо переможця студентської олімпіади!

Вітаємо Матвієць Вікторію, студентку 2-го року навчання спеціальності "Право"та її наукового керівника к. ю. н., доцента Латишеву Вікторію Володимирівнуза зайняте 3 місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право", який відбувся у Запорізькому національному університеті.


Урочисте вручення дипломів випускникам-магістрам денної та заочної форми навчання факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

04 лютого 2019 року на факультеті права, гуманітарних і соціальних наук відбулись святкові урочистості з нагоди випуску магістрів денної та заочної форми навчання.

Щирі та теплі вітання в цей день випускники отримали від заступника декана з виховної роботи Даценко Людмили Євгеніївни та завідувача кафедри галузевих юридичних наук кандидата юридичних наук, доцента Скрипника Володимира Леонідовича.

А також із словами вдячності до своїх друзів магістрів та викладацького колективу звернулись кращі випускники факультетів: Мележик Валентина - ПЗ-17-1м, Михайлик Юлія - ПЗ-17-1зм.

У кожного свята є свої традиції, про них не забули і в цей день. Магістри одягнувши мантії та головні убори - конфедератки дружно підкидали їх догори в знак єдності і радості, а також привітання один одного із закінченням закладу вищої освіти завершення навчання та отримання дипломів.

Хочеться вірити в те, що отримані дипломи магістра стануть не просто документом про вищу освіту, а ключиком, що відчинятиме будь-які двері на шляху до професійної мети кожного юриста і творитимуть нашу державу правовою, а всі набуті знання в університеті обов'язково стануть в нагоді в подальшому житті кожного випускника.

У КрНУ відбулась акредитація освітньо-професійної програми "Право" зі спеціальності 081 "Право" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Згідно наказу МОН України № 3086-л від «21» грудня 2018 р. з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Кременчуцькому національному університеті працювала експертна комісія у складі:

Голова експертної комісії:
Сотула Олександр Сергійович – професор кафедри галузевого права Херсонського державного університету, доктор юридичних наук, доцент.
Член експертної комісії:
Апаров Андрій Миколайович – професор кафедри права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету А. С. Макаренка, доктор юридичних наук, професор.

Експертна комісія розглянула подану Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності навчального закладу державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» з 16 січня по 18 січня 2019 року включно.

На підставі поданих на первинну акредитацію матеріалів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та перевірки безпосередньо в закладі вищої освіти експертна комісія дійшла висновку, що кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освіти.

За результатами акредитаційної експертизи експертна комісія рекомендувала акредитувати у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського освітньо-професійну програму «Право» зі спеціальності 081 «Право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти з ліцензованим обсягом 30 осіб денної та заочної форм навчання.

Колектив кафедри галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського висловлює глибоку подяку членам експертної комісії за плідну співпрацю, бажає їм подальших успіхів в роботі.


Робота експертної комісії з проведення Акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Освітні, педагогічні науки" зі спеціальності 011 "Освітні педагогічні науки" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на кафедрі психології, педагогіки та філософії

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 2608-л від 6 грудня 2018 р. на кафедрі психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету мені Михайла Остроградського 12 грудня 2018 року розпочала свою роботу експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Освітні, педагогічні науки" зі спеціальності 011 "Освітні педагогічні науки" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

У період з 12 по 14 грудня 2018 року включно комісія перевіряла первинні документи і фактичні данні, які засвідчують відомості про Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського як заклад освіти, його кадрове, матеріально-технічне, наукове та інформаційне забезпечення підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою, що акредитується.

12-14 грудня у ході перевірки члени експертної комісії (д. пед. н., проф. Савченко Н. С., к. пед. н., доц. Квасник О. В.) відбулися робочі зустрічі з першим проректором Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктором біологічних наук, професором Никифоровим В. В.; деканом факультету права, гуманітарних і соціальних наук, доктором педагогічних наук, професором Поясок Т. Б.; завідувачем кафедри психології, педагогіки та філософії, кандидатом психологічних наук, доцентом Білоус Р. М. та науково-педагогічними працівниками кафедри і студентами спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки". Комісією було проаналізовано загальні дані про Університет, формування контингенту студентів, кадрове та організаційне забезпечення освітнього процесу та якісні характеристики підготовки фахівців.

   
   
   

Робота експертної комісії з проведення Акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Психологія" зі спеціальності 053 "Психологія" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на кафедрі психології, педагогіки та філософії

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 2794-л від 7 грудня 2018 р. на кафедрі психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету мені Михайла Остроградського 17 грудня 2018 року розпочала свою роботу експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Психологія" зі спеціальності 053 "Психологія" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

У період з 17 по 19 грудня 2018 року включно комісія перевіряла первинні документи і фактичні данні, які засвідчують відомості про Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського як заклад освіти, його кадрове, матеріально-технічне, наукове та інформаційне забезпечення підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою, що акредитується.

17-19 грудня у ході перевірки члени експертної комісії (д. психол. н., проф. Яценко Т. С., д. психол. н., проф. Плохіх В. В.) відбулися робочі зустрічі з ректором Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктором технічних наук, професором Загірняком М. В.; деканом факультету права, гуманітарних і соціальних наук, доктором педагогічних наук, професором Поясок Т. Б.; завідувачем кафедри психології, педагогіки та філософії, кандидатом психологічних наук, доцентом Білоус Р. М. та науково-педагогічними працівниками кафедри і студентами спеціальності 053 "Психологія", були присутні на захисті випускних магістерських робіт студентів групи ПС-17-1м. Комісією було проаналізовано загальні дані про Університет, формування контингенту студентів, кадрове та організаційне забезпечення освітнього процесу та якісні характеристики підготовки фахівців.

   
   
 

ДО РІЧНИЦІ ПОДІЙ НА МАЙДАНІ

14 листопада на факультеті права, гуманітарних і соціальних наук відбулась зустріч студентів з тими, хто приймав участь у Революції гідності на Майдані, а потім став учасником АТО, відстоюючи територіальну цілісність нашої держави. Зустріч була присвячена 5-річчю тих страшних, і водночас дуже важливих для розвитку нашої держави подій, коли мільйони людей із усіх куточків України приїхали на Майдан відстояти прагнення українців на власне волевиявлення та європейські цінності.
Серед гостей були Іван Балацький - учасник революції гідності, поранений, Махорків Володимир - учасник бойових дій в Іловайську, Безверхий Артем - учасник бойових дій, захисних донецького аеропорту, Опря Сергій - учасник бойових дій, 36 батальйон морської піхоти і Крамаренко Юрій - учасник революції гідності, добровольчій підрозділ ОУН. Вони ділились із студентами своїми мотивами щодо участі у тих подіях, своїх страхах і мріях, пригадували ті часи, цікаві і складні моменти протистояння.
Студенти активно задавали питання, подарували свої пісні, висловили вдячність за те, що зараз ми можемо жити без вибухів та снарядів, працювати і мандрувати Європою. Але є ще багато незавершених дій, головне - це закінчення війни та повернення територій.
Пам'ятаємо подвиги наших героїв!

ІV Міжнародна конференція "Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства"

19-20 квітня 2018 р. у КрНУ ім. М. Остроградського на кафедрі психології, педагогіки та філософії відбулася ІV Міжнародна конференція "Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства", присвячена Всеукраїнському дню психолога за підтримки МОН України, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. У конференції взяли участь 188 осіб у т. ч. й зарубіжних країн (Польщі, Німеччини, Португалії, Казахстану, Китаю).

У межах конференції проводилися майстер-класи:
1) для учасників юридичної клініки - "Продуктивні форми взаємодії з клієнтами";
2) для шкільних психологів - "Використання арт-технік у роботі практичного психолога з профілактики професійного вигорання педагогів";
3) з визначення цілісної особистості та способів збереження себе в ситуаціях життєвих змін;
4) з подолання стресу, напруги і втоми - Профілактика та подолання емоційного вигорання шляхом застосування методу "Ключ" Х. Алієва"" та даоської практики "Цигун";
5) "Психотехніка допомоги в екзистенційних виборах особистості: стилю, справи та супутника життя";
6) на основі транзактного аналізу розгляд стадій розвитку дитини - "Концепція вікових стадій розвитку Памели Левін".
Також відбувся практичний семінар, присвячений критичному осмисленню вчителем викликів епохи інформатизації у світлі вітчизняної освітньої реформи - "Критичне мислення вчителя як запорука його ефективної діяльності в умовах реформування освіти".

   
   
   
   
   

Переможці конкурсів студентських наукових робіт з психології

Студенти кафедри психології, педагогіки та філософії прийняли активу участь у конкурсах студентських наукових робіт і здобули перемоги.

Вітаємо Карпіченко Ольгу, магістра 1-го року навчання спеціальності "Психологія" за зайняте 3 місце в конкурсі студентських наукових робіт із загальної та соціальної психології, який проводився вперше з цього напрямку і був організований Херсонським державним університетом. Із 86 робіт, що були надіслані для участі в конкурсі було обрано 22 і робота Ольги, науковим керівником якої була доцент кафедри, к. психол. н. Літвінова О. В. набрала достойну кількість балів і за заочним рецензування і за очним захистом!

Вітаємо з призовим, першим місцем в конкурсі студентських наукових робіт із педагогічної та вікової психології магістра 1-го року навчання спеціальності "Психологія" Вікторію Долженко (Стельмах) і її наукового керівника д. пед. н., доц. Герасименко Л. В. Конкурс проводиться вже традиційно в Одесі, у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського і студенти кафедри кожного року приймають участь в ньому, отримуючи призові місця, але перше місце - вперше, тому це наша гордість та натхнення на майбутнє.

Ми гідно представили наш університет і кафедру, вітаючи усіх із Всеукраїнським Днем Психолога!
   
   
   ПЛАН-ГРАФІК
заходів, присвячених 100-річчю НАН України
та 155-річчю з дня народження академіка В. І. Вернадського


Вітаємо переможця студентської олімпіади!

10-11 квітня у місті Харків студентка V курсу спеціальності «Психологія» Витришко І. С. приймала участь Всеукраїнській студентській олімпіаді за спеціальністю «Професійна освіта».

Олімпіада складалася з двох турів: 1) теоретичного, (вирішення тестових завдань), 2) практичного туру (вирішення педагогічних задач, а також презентація фрагменту дидактичного проекту). Ірина та її науковий керівник Беспарточна О. І. обрали тему «Пісочна терапія як інноваційний метод навчання». Головна мета проекту полягала у розвитку тактильних відчуттів, вмінню презентувати себе. Також у дидактичному проекті розроблено ряд практичних вправ, які дозволяють дитині у ігровій формі навчитися писати окремі літери та не боятися помилок.

Серед учасників із різних міст України Ірина посіла друге місце.

Вітаємо Витришко Ірину та її наукового керівника доцента Беспарточну Олену Іванівну і бажаємо наступних звершень!


Новий випуск дипломованих магістрів

На початку весни факультет традиційно випускає дипломованих магістрів - нових фахівців, науково обізнаних, готових до здійснення своєї професійної діяльності.

В цьому році факультет випускає 98 магістрів, з яких 67 навчались за денною формою навчання і 31 - за заочною формою навчання. Це потужний випуск фахівців з психології, права, наук про освіту, філології, журналістики, бібліотечної і архівної справи.Серед 98 випускників 15 отримали дипломи з відзнакою (14 за денною формою навчання та один за заочною).

Ми пишаємося нашими випускниками, які, незважаючи на складні соціально-економічні умови життя нашої держави, змогли пройти цей шлях навчання, отримали диплом і, сподіваємось, будуть працювати на благо себе та нашої держави.

Бажаємо нашим дипломованим магістрам досягати всіх поставлених цілей, завжди пам'ятати про своїх викладачів і рідний університет, а головне - бути щасливими!
Збори викладачів, студентів, випускників Факультету права, гуманітарних і соціальних наук, присвячені 20 річниці утворення в університеті кафедри "Правознавства"

15 грудня 2017 року відбулися урочисті збори викладачів, студентів, випускників Факультету права, гуманітарних і соціальних наук, присвячені 20 річниці утворення в університеті кафедри "Правознавства" і початку підготовки студентів-юристів у Кременчуці.

В урочистостях взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті Сергієнко С.А., декан факультету Поясок Т.Б., ветерани кафедри "Правознавства" Гайкова Т.В., Мінько Т.О., Хмарук Ю.С., адвокат Ульянов Р.А., колишні студенти-юристи першого набору 1998 року, представники міських органів внутрішніх справ, викладачі різних кафедр факультету, студенти.

До присутніх з привітальним словом звернувся проректор Сергієнко С.А., який за дорученням ректорату нагородив медалями університету та почесними грамотами колишніх та діючих працівників кафедр Галузевих юридичних наук та Теорії, історії держави та права, що безпосередньобрали участь у становленні та розвитку юридичного напряму підготовки.

Зі спогадами про перші кроки нового напряму виступили Литвиненко Д.А., Гайкова Т.В., Ульянов Р.А., Хмарук Ю.С., представник першого набору студентів адвокат Дерев'ягіна Є.

Привітали колег і викладачі інших кафедр факультету. Зокрема дуже щирим і зворушливим було привітання викладачів кафедри Педагогіки, психології і філософії.

За період, який пройшов від першого набору, Кременчуцьким національним університетом випущено майже 2000 юристів. Багато з них працюють юристами в нашому місті на підприємствах, в установах, органах державної влади, правоохоронних органах.

Тільки серед тих, хто першими одержали дипломи юристів у нашому університеті в 2001 році: суддя Фадєєва С., адвокати Дерев'ягіна Є., Пузь Ю., Потиляк Є, Гонтар В.,Булитко А., Шмельов М., Покотило Ю., Юхно К., нотаріуси Дощенко О., Проботюк Ю., помічники нотаріуса Ведула Л., Качан Л., працюють у прокуратурі Варава А., Руднєва Я., в поліції - Волощук А., в ОРАЦС - Коваль М., Лазоренко Н., Державній виконавчий службі - Дусмурадова Л., юрисконсультами працюють Лободенко С., Полоненко О., Лисова О., Білаш Е, Кулик А., Сумцова Е, Лазоренко А., Мандригеля Р., Захарченко Р., Артюх Ю., Куринна А., директорами підприємств стали Пащенко О., Коваль Л. Серед наших перших випускників був і суддя Лободенко А., який трагічно загинув у 2014 році.

З 2001 року в нашому університеті було розпочато прийом студентів-правознавців також і за освітнім рівнем "бакалавр", а з 2015 - і за рівнем "магістр".

Переважна більшість студентів вже сьогодні заявляє про свою активну життєву позицію. Високий рівень знань виявляють студенти Авдєєв Ярослав, Яровий Кирило, Савічева Марія, Степаненко Ростислав, Біленька Катерина, Ляшко Валерія та інші.

Юридичний напрямі зараз має перспективу. Про його визнання свідчить проходження університетом акредитації на підготовку правознавців-магістрів, бажання студентів і викладачів підвищувати свій професійний рівень.

З привітаннями на заході виступили і нинішні студенти-юристи. Зокрема продемонструвавши використання набутих практичних знань та навичок у відтвореній сцені судового розгляду корупційної справи.


Підтримуємо захист прав людини!

Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться Всеукраїнська акція "16 днів проти насильства", яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою. Протягом всієї цієї кампанії охоплює такі важливі дати, як:
25 листопада - Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок.
1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
2 грудня - Міжнародний день боротьби з рабством.
3 грудня - Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями.
5 грудня - Міжнародний день волонтера.
6 грудня - Вшанування пам'яті студенток, розстріляних у Монреалі.
9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією.
10 грудня - Міжнародний день прав людини.

В цьому році студенти кафедри психології, педагогіки та філософії, як завжди, не залишились осторонь цієї акції і прийняли участь в заходах, присвячених до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями, Міжнародного дня боротьби з корупцією тощо.

Спільно з Кременчуцьким міським центром для сім'ї, дітей та молоді студенти-психологи першого курсу провели цікавий, насичений позитивними емоціями і психологічними вправами захід для дітей з обмеженими можливостями на базі спілки людей з інвалідністю та на базі Кременчуцького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Всі отримали позитивні враження: студенти від досвіду роботи із специфічною категорією дітей, а діти - від уваги, від активних ігор, від малювання, від побажань, які підготували для них Рибнікова Даша, Агєєва Настя, Букіна Вікторія, Іванченко Станіслава, Титар Аня, Чирва Даша, Яремка Оля. Велика вдячність дівчатам від дітей та їхніх батьків, від працівників, які наприкінці заходу сказали: "Дівчата обрали правильну професію, це діло - яке їм дійсно до душі!". І справді - дівчата ретельно готувались, віддавали свою енергію на самому заході, адже робота з такою категорією дітей дуже важка. Віримо, що таких акцій ще буде багато в студентському житті майбутніх психологів!

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом наші першокурсники також підготувались - самі пройшли інформаційний тренінг щодо розуміння причин виникнення даного захворювання, засобів запобігання та профілактики, а потім, доносили свої знання до студентів нашого університету - роздавали інформаційні бюлетені, агітували пройти експрес-аналіз крові та ін. Дякуємо Мирошнику Єгору, Огановій Анікі, Рудич Марині, Сорока Владу, Шаповалу Максиму та Миловановій Альоні.

Попереду що багато цікавого чекає на студентське життя! Приєнуйтесь!
Пам'ятаємо про трагедію українського народу…..

23 листопада 2017 року студенти факультету права, гуманітарних і соціальних наук прийняли участь у меморіальних заходах із вшанування пам'яті жертв геноциду українського народу - Голодомору 1932-1933 років в Україні. Свою книгу "Пам'ять 33-го кличе молодих", видану вдруге з доповненням, презентувала професор кафедри теорії, історії держави і права, доктор історичних наук Капустян Ганна Тимофіївна. Студенти факультету Кравченко Єлизавета (гр. ВС-15-1) та Гладкий Владислав (гр. ЖУР-16-1) зачитували сповіді свідків тих подій. Присутні на заході переглянули ролик, який підготував майбутній журналіст студент Владислав Гладкий. Історія Голодомору - це трагедія, але історія України - не трагедія. Незважаючи на мільйони вбитих під час війни Сталіна проти України, а це майже 4 млн. людей, наша країна є на мапі світу.
Як контролювати владу та боротися з корупцією за допомогою відкритих даних-

Про це 25.10.2017 р. активісти "Кременчуцького антикорупційного центру" говорили зі студентами - майбутніми психологами і юристами Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. В презентації, розглянутій на тренінгу, використовувалися матеріали інформаційного проекту "Твоя Справа", який створено в межах проекту "Більше фактів для діалогу" за підтримки Інституту висвітлення війни та миру (IWPR), Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів, Центру локального самоврядування та Школи журналістики УКУ. В якості тренерів виступали: Гуйда Оксана Анатоліївна - голова ГО "Кременчуцький антикорупційний центр"; Калініченко Лариса Анатоліївна - виконавчий директор ГО "Кременчуцький антикорупційний центр"; Марискіна Олена Олександрівна - юрист ГО "Кременчуцький антикорупційний центр"; Сінельніков Данило Олегович - журналіст-розслідувач ГО "Кременчуцький антикорупційний центр".

Детальніше - http://rkr.in.ua/7360-studentv-navchali-vplivati-na-vladu-z-dopomogoyu-vdkritih-danih.html

ІІ Міжнародна конференція
Сучасна освіта: реалії, проблеми, перспективи

12 жовтня відкрила свою роботу ІІ Міжнародна конференція "Сучасна освіта: реалії, проблеми, перспективи". Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Полтавська обласна державна адміністрація. Конференція була проведена у плідній співпраці з Університетом Матея Бела у Банській Бистриці (Словацька республіка), Вищою школою Європейських і регіональних студій (Чеська республіка), Карагандинським державним індустріальним університетом (Теміртау, Казахстан), Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Управлінням освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Українською інженерно-педагогічною академією, Вінницьким національним технічним університетом, Українською академією аксіології, Дніпропетровським університетом імені Альфреда Нобеля.

Почесним головою конференції було обрано Кременя Василя Григоровича - президента Національної академії педагогічних наук України, д. філос. н., професора, академіка.

Основними тематичними напрямами роботи конференції стали:
- сучасні тенденції розвитку професійної освіти:
- впровадження нових форм і методів організації навчально-виховного процесу у ВНЗ: історія і сучасність;
- інновації у використанні інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі;
- психологічні проблеми сучасної освіти.

Відкрив конференцію проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій Сергієнко Сергій Анатолійович, який наголосив на актуальності та важливості проведення такого заходу в умовах нестабільності сучасного українського суспільства, невизначеності нашого життя і необхідності знаходження нових форм і методів навчання і виховання молодого покоління під час навчання у вищих закладах освіти.

З вітальним словом до учасників конференції звернулась декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук професор, д. пед. н. Поясок Тамара Борисівна, яка зазначила, що в цьому році науковці, аспіранти, студенти виявили надзвичайний інтерес до проблем сучасної вищої освіти, було подано велику кількість доповідей, апробацій дисертаційних досліджень, досліджень в рамках написання магістерських кваліфікаційних робіт. Тамара Борисівна побажала всім плідної праці та нових звершень.

На пленарному засіданні свою доповідь презентував директор Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління КрНУ ім. М. Остроградського, д. тех. н., професор Чорний Олексій Петрович, в якій ознайомив учасників з результатами проведеного дослідження щодо оцінки ефективності формування професійно-практичних компетенцій фахівців інженерних спеціальностей. Докторант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, к. пед. н., доцент Башкір Ольга Іванівна зробила цікаву доповідь щодо громадсько-педагогічної роботи кафедр педагогіки педагогічних ВНЗ України в період 1946-1990 років, і довела, що дана робота є актуальною і в наш час. Вже традиційним на конференціях в нашому університету став виступ професора кафедри психології Полтавського національного університету імені В. Г. Короленка, к. психол. н. Моргуна Володимира Федоровича, який дав цінні поради студентам, які були присутні на конференції щодо психологічної підготовки до екзаменів, наголосив на ролі закладів освіти у формування самооцінки учнів, розвитку їхньої мотивації на досягнення.

Після пленарного засідання учасники продовжили свою роботу в секціях, де були виступи з багатьох наукових проблем сучасної освіти, а також змогли бути присутніми на майстер-класі, який проводив професор Моргун Володимир Федорович на тему "Екзистенційні вибори особистості - стилю життя, справи життя, супутника життя". Тема майстер-класу викликала увагу та інтерес з боку як викладачів, так і студентів, які змогли обговорити низку життєво важливих питань і отримати відповіді від метра психології. Організаційний комітет конференції вдячний всім, хто проявив інтерес і зацікавленість до проблем, які були заявлені в програмі та бажає всім наснаги та успіхів в подальших наукових пошуках, сподіваючись на майбутнє співробітництво!

Вітаємо нове поповнення в дружну родину
Факультету права, гуманітарних і соціальних наук!!!

За традицією, новий навчальний рік ми починаємо із привітання студентів-першокурсників, які поповнюють дружну родину нашого університету і факультету. Як завжди, урочисте святкування почалось із привітання ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, професора Загірняка Михайла Васильовича, міського голови Віталія Малецького та членів ректорату.

Продовження святкування для студентів факультету права, гуманітарних і соціальних наук продовжилось вже на факультеті. Декан факультету, доктор педагогічних наук, професор Поясок Тамара Борисівна, вітаючи студентів, побажала всім натхнення на шляху отримання знань, бути активними, зацікавленими і стати справжніми фахівцями обраної справи.

В цьому навчальному році факультет права, гуманітарних і соціальних наук поповнився 103 студентами першого курсу денної форми, які будуть навчатися за освітнім ступенем "Бакалавр" за напрямами "Філологія: Германські мови та літератури", "Журналістика", "Психологія", "Документознавство та інформаційна діяльність", "Дизайн", "Право".

10 студентів поступили на 3 курс підготовки бакалаврів за скороченою формою навчання, а 66 студентів будуть опановувати знання за освітнім рівнем "Магістр" за такими спеціальностями, як: "Документознавство та інформаційна діяльність", "Психологія", "Освітні, педагогічні науки", "Журналістика", "Філологія: Германські мови та літератури", "Право".

Під час свята декан факультету ознайомила першокурсників із співробітниками деканату, з кураторами груп, які будуть надійними помічниками студентам в процесі адаптації до навчання в університеті та на кафедрах факультету.

Ще раз вітаємо всіх студентів, що приєднались до нашої дружної родини з тим, що обрали наш університет, наш факультет і сподіваємося, що цим же складом ми будемо святкувати отримання дипломів бакалаврів і магістрів!СВЯТКУВАННЯ ДНЯ НАУКИ НА ФАКУЛЬТЕТІ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук відзначив День Науки, який проходив 17 травня 2017 року в університеті, значними заходами. Самою помітною подією стала презентація монографії доцента кафедри теорії, історії держава та права О. В. Уріна "Народжування і гартування демократії у Кременчуці під час боротьби за незалежність України" (кінець 80-х - початок ХХ ст.).

Становлення демократії в Україні - надзвичайно складний і тривалий процес, і Кременчук, як частина України, є активним учасником цього процесу…Надзвичайно бурхливі, суперечливі і в той же час цікаві події відбувалися і відбуваються у нашому місці в аспекті становлення і гартування демократії. Завдяки монографії Олександра Веніаміновича Уріна ми можемо зробити екскурс у кінець 80-х - початок 90-х років ХХ ст. і знайти приклади народження демократії в Кременчуці. Титанічна робота була проведена автором, перш ніж ця книга побачила світ. І під час її презентації в урочистій залі зібрались люди, які зробили вагомий, безпосередній внесок в її появу, а також ті, які небайдужі до проблем, які автор підняв в своїй монографії.

На презентацію завітали працівники Кременчуцького краєзнавчого музею та державного архіву міської ради, випускники ЗОШ №17 - колишні політклубівці та диспутклубівці, вчителя шкіл м. Кременчука, представники департаменту освіти міста, професійні журналісти і учасники щорічного конкурсу журналістів, присвяченого пам'яті Володимира Бойка; викладачі та студенти університету.

Не можна зупинити плин часу. Але гідні люди, про яких йшла мова на презентації, їх справи живуть і будуть жити у нашій пам'яті!

Святкування Дня науки було продовжено виставкою наукових досягнень викладачів і студентів всіх кафедр факультету. Кожна кафедра представила навчальні підручники, монографії, збірники наукових статей, що були підготовлені протягом 2016/2017 навчального року; збірники матеріалів як міжнародних, так і всеукраїнських науково-практичних конференцій, в яких взяли участь як професорсько-викладацьких склад кафедр, так і студенти різних напрямів підготовки. Серед наукових досягнень кафедр - це перемоги студентів в конкурсах наукових студентських робіт, олімпіадах, наукових заходах різного рівню.

Пишаємось нашими досягненнями і прагнемо до нових звершень!

Здобуваємо нові знання та навички здійснення психологічної допомоги

25 березня викладачі кафедри психології, педагогіки та філософії - Білоус Руслана Миколаївна і Літвінова Ольга Володимирівна відвідали тренінг, який проводив відомий французький волонтер, засновник громадської організації "Smile for Ukraine" Ніколя Такюссель. Дідусь Ніколя народився в Україні, тому, маючи українське коріння він не зміг залишитись осторонь тих подій, що відбувались на Майдані 2014 року, і потім в зоні АТО. Ніколя розробив свою систему реабілітаційних заходів, які він використовує при роботі з бійцями, як в зоні АТО, так і в шпиталях, а також в роботі з вимушено переміщеними особами та родинами загиблих героїв.

Метод Ніколя - це, насамперед, поєднання мозку і тіла, усвідомлення емоцій, націленість на майбутнє і зміна системи переконань. Перше, що роблять ті, хто приходить до Ніколя на заняття - це обійми та усмішка один одному, адже тілесний контакт надає людині усвідомлення того, що він - живий, він здатний відчувати і він має підтримку він інших!

Сподіваємось, що Ніколя знайде можливість провести свій майстер-клас для студентів-психологів і тоді волонтерів "Smile for Ukraine" стане набагато більше!!!


Історія

Дбаючи про розвиток факультету права, гуманітарних і соціальних наук його колектив насамперед виходить з того, що розвиток світової спільноти на початку XXI ст. ставить сучасних освітян, науковців, державних діячів перед феноменом нового типу суспільства, у якому чільне місце посідає інформація та право. Збір, аналітико-синтетична обробка, передача і використання інформації, розробка, прийняття, виконання та використання правових норм стали необхідною умовою прогресу в економіці, стабільного стану та розвитку суспільства, ефективного функціонування державних інститутів. Підготовку фахівців-юристів у КрНУ було започатковано 1998 р. відповідно до ліцензії МОН України за № 179997. Першою кафедрою факультету стала кафедра "Правознавства", яку у лютому 2000 р. було перейменовано у кафедру "Загальноправових дисциплін". На її базі в структурі університету й було створено юридичний факультет. З 2003 року вона була реорганізована у кафедру теорії, історії держави та права. 6 листопада 2009 р. юридичний факультет перейменовано у факультет права і гуманітарних наук. Першим його деканом був доц. М. О. Ліненко. Заступниками декана працювали Д. С. Вирський, М. І. Галунов, Т. М. Плаксій. Після від'їзду до Києва М. О. Ліненка у 2006 році, названий підрозділ очолила Т. М. Плаксій, а її заступником з виховної роботи призначено Л. Є. Даценко. Значний внесок в розвиток напряму 6.030401 "Правознавство", а відтак і факультету, зробили Герой України Г. О. Омельченко, заслужений юрист України О.Ф.Дзябенко. Першими викладачами кафедри правознавства були керівники усіх напрямів юридичної діяльності м. Кременчука : заступник прокурора міста - З. Ю. Попович; суддя - С.Г. Нестеренко; старший слідчий, адвокат - О.Л. Пшеничний, начальники управління юстиції - Н. К. Проценко, Л. Є. Даценко, старший помічник прокурора міста - Т.Х. Рябих. Викладачі Д. А. Литвиненко, П.П. Павліченко, Т. В. Гайкова, І. В. Чернишова створювали документаційну базу для ліцензування спеціальності. Зробили внесок у розвиток факультету також доценти М. О. Ліненко, О. І. Осташко, С. Я.Фарина, Т. І. Малеева, В.В.Сергієнко, В.І.Маслак, P.M.Білоус, ст.викл. В.І.Дудка та інші висококваліфіковані науковці і викладачі.

У лютому 2012 року в результаті реорганізації до складу факультету увійшли кафедри перекладу, іноземних мов, фізичного виховання, а структуру було перейменовано на факультет права, гуманітарних і соціальних наук. Його деканом призначено д.п.н., професора Т.Б.Поясок. Сьогодні факультет здійснює підготовку бакалаврів і спеціалістів за сімома гуманітарними напрямами.

НАУКА

Результати Міжнародної науково-практичної конференції "Ідеї академіка В. І. Вернадського"

11 травня 2018 року відбулась ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки". Цього року вона присвячена 100-річчю створення Національної академії наук України і 155-річчю від дня народження її першого президента академіка - Володимира Івановича Вернадського. Факультет права, гуманітарних і соціальних наук прийняв участь у роботі секції "Ноосферні освіта, виховання і наука" під керівництвом декана факультету доктора педагогічних наук, професора Поясок Тамари Борисівни. Було подано 67 доповідей, в яких висвітлено проблеми розвитку екологічної свідомості особистості, психолого-педагогічні заходи щодо підготовки фахівців в ноосферній освіти, про оцінку якості екологічних знань одинадцятикласників у класах природничого та суспільно-гуманітарного спрямування та інші.

Активну участь у роботі секції взяли студенти усіх спеціальностей факультету, представивши апробацію своїх досліджень в рамках написання бакалаврських і магістерських робіт.

Доповіді учасників викликали інтерес, дискусію та бажання продовжувати розробляти проблеми ноосферного розвитку суспільства.

 
 
 


ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФАКУЛЬТЕТІ ЗА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2017/2018 Н.Р.

ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК ЗА 2016-2017 н.р.

Факультет підтримує наукові зв'язки з багатьма науковими, науково-дослідними та навчальними установами, вузами України, Росії, Білорусії, Словенії, Польщі, США. Провідні викладачі ( Д. С. Вирський, Г. Т. Капустян, В.О. Крот, В.І. Маслак, К.І. Мізін, І.І. Митрофанов, , Т.Б. Поясок, В.В. Сергієнко, К.Л. Сізова, О.М. Тур, В.Д. Шаповал та ін.) беруть участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, апробують дослідження у наукових виданнях, виступають з доповідями на конференціях, семінарах та інших різних заходах. На факультеті працює студентське наукове товариство, яке очолює аспірантка кафедри українознавства Д.В. Василенко. З першого курсу студенти мають можливість займатися науково-дослідною роботою, брати участь у науково-практичних конференціях, конкурсах наукових робіт, публікувати свої праці.

НАКАЗ Міністерства освіти і науки України №515 від 16.05. 2016 р.
Про затвердження рішень Атестаційної комісії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року
щодо створення у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
спеціалізованої вченої ради К 45.052.07
з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.04 - "Теорія і методика професійної освіти" строком на два роки.Заходи до Дня Науки

Круглий стіл на тему "Формування екологічної свідомості молоді в умовах кризових викликів сучасності"

Готуючись за святкування 100-річчя Академії наук України та 155-річчя з дня народження академіка В. І. Вернадського на факультеті заплановано проведення велику кількість заходів - конференцій, круглих столів, конкурсів студентських есе, стіннівок тощо.

22 березня 2018 р. у читальній залі І корпусу КрНУ імені М. Остроградського відбувся відкритий круглий стіл на тему: "Формування екологічної свідомості молоді в умовах кризових викликів сучасності". Його провела кі.н., доц. кафедри ППФ Плаксій Тамара Миколаївна. У роботі круглого столу взяли участь Сергієнко Валентина Василівна - к. філос. н., професор, проректор НПРГ, Бахарєв Сергій Володимирович - канд. техн. н., доц., декан природничого факультету, Ігнатенко Олександр Олександрович - член оргкомітету ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", а також студенти-психологи ІІ та ІV курсів Брага Світлана, Велика Богдана, Фощій Святослав та Баєв Богдан. Слухачами дискусії були майбутні журналісти, документознавці, правники - студенти університету.
Навчальна робота

Рейтинг факультет права, гуманітарних і соціальних наук

ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА 2019/2020 н.р.Графік навчального процесу для денного відділення ФПГіСН 2018-2019 н.р.

Графік навчального процесу для заочного відділення ФПГіСН 2018-2019 н.р.

Підготовка майбутніх фахівців здійснюється на основі державних планів та програм базової вищої освіти, затверджених МОН України. Факультетом розроблено навчальні плани, затверджені міністерством. У контексті вимог Болонського процесу на факультеті впроваджено європейську кредитно-трансферну систему оцінювання знань. Основними формами навчання є лекції, семінарські, практичні, групові та індивідуальні заняття, консультації. Важливу роль у фаховій підготовці бакалаврів з права, документознавства та інформаційної діяльності, психології, видавничої справи та редагування, перекладу, здоров'я людини відіграє якісне викладання нормативних дисциплін професійного спрямування.

Студенти проходять навчальну, навчально-виробничу та переддипломну практику в установах та організаціях Кременчука, районних центрів та інших міст України. Практика є неодмінною складовою професійної підготовки, її мета - закріплення теоретичних знань, отриманих під час аудиторних занять та самостійної роботи й розширення практичних умінь і навичок.

На факультеті діє Юридична клініка "Правозахист", де під керівництвом висококваліфікованих викладачів студенти отримують практичні навички професійної діяльності та надають безкоштовну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення. З 2011 р. на факультеті діє "Школа юного психолога", яка спрямована на надання початкових психологічних знань та вирішення особистих проблем учнів шкіл. Також функціонує "Педагогічна майстерня" під керівництвом доцента О. В. Літвінової Студенти старших курсів мають можливість проводити тренінги.

Наші кращі випускники гідно демонструють професійні знання здобуті в університеті. Зокрема, випускники напряму підготовки "Правознавство" працюють у міськвиконкомі, управлінні юстиції, ДВС, УМВС України, відповідних відділів підприємств, організацій, установ міст України. Випускники нашого ВНЗ напряму "Психологія" працюють в освітніх закладах, організаціях та установах Полтавщини. Випускники за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність" задіяні практично в усіх галузях народного господарства: на підприємствах, в школах, в державних установах, музеях. Випускники напряму "Філологія" працюють в престижній компанії ЗАО "Джей Ті Інтернешнл Україна"; Полтавському гірничозбагачувальному комбінаті; школі іноземних мов "Лінгва", туристичних бюро, закладах освіти, митниці тощо.

На підставі аналізу виконання завдань і виступів учасників, журі олімпіади визначило наступних переможців в особовому заліку олімпіади:

Місце Прізвище, ім’я та по-батькові студента Вищий навчальний заклад
Перше Ніколаєнко Вікторія Анатоліївна Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Друге Арцева Єлизавета Євгенівна Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Білоус Іван Олександрович Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків)
Борунова Ілона Олегівна Національний авіаційний університет (м.Київ)
Третє Ілюшик Ольга Іванівна Луцький національний технічний університет
Купрій Аліна Віталіївна Національна металургійна академія України (м.Дніпропетровськ)
Шафорост Аліна Вікторівна Національний університет «Львівська політехніка»

Дякуємо всім учасникам олімпіади за плідну роботу та бажаємо подальших успіхів.

Виховна робота

Важливе місце в системі підготовки фахівців на факультеті займає виховна робота. Діяльність деканату, викладачів та кураторів академічних груп підпорядкована завданню виховання різнобічної, гармонійної особистості, на яку можна покласти відповідальність за долі інших людей.

Окрім традиційних заходів, працівниками здійснюється правоосвітня робота із залученням талановитої молоді. Студентський актив факультету проводить зустрічі з вихованцями школи-інтернату ім. A. C. Макаренка, організовують концерти, обговорюють правову тематику, роблять дарунки дітям. До Дня юриста проводятьться акції для студентства і молоді міста на тему: "Ні - вживанню алкоголю, тютюнопалінню, вживанню наркотиків та нецензурної лайки!". Під час проведення Тижня правових знань на регіональному радіо "Ера" студенти III курсу напряму "Правознавство" виступають з роз'ясненнями нового у чинному законодавстві з різних галузей права. Періодично, протягом навчального року для студентів проводяться зустрічі з працівниками правоохоронних та судових органів міста, організовуються відвідування студентами судових засідань з актуальних кримінальних, цивільних справ, виправної-трудової колонії м. Кременчука, міського архіву тощо. Стала доброю традицією до Дня юриста участь студентів у акції "Посади ялинку" на базі Кременчуцького держлісгоспу. Протягом трьох років поспіль на міському телеканалі "Візит" щомісяця за участю викладачів та студентів виходить молодіжна телепрограма "Ти - і закон", мета якої полягає у роз'ясненні прав та обов'язків громадян з різних галузей права та з актуальних проблем чинного законодавства. Студентами на факультеті створено "Комітет сприяння захисту прав студентства та молоді", члени якого надають допомогу у вирішенні правових проблем молоді; обговорюють з викладачами проекти Конституції України на базі профілюючої кафедри.

Студентська рада факультету організовує різнобічні молодіжні заходи, конкурси стіннівок, квіткових композицій. На факультеті ефективно функціонують студентська профспілка, команди з різних видів спорту, культурно-масовий сектор, команди брейн-рингу. Студенти беруть активну участь у всіх заходах, які проводяться в університеті, зокрема, у вокальній студії, у народному студентському театрі "Лілея", КВК, "Що- Де- Коли-" тощо. Традиційними стали акції за участю студентів усіх напрямів "Святий Миколай дітям"; "Від серця до серця" та ін.

ВІДЗНАЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДНЯ БОРОТЬБИ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ НА ФПГіСН

18 жовтня європейська спільнота відзначає Європейський день боротьби з торгівлею людьми, який був запропонований 2007 року Європейським Парламентом як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми, - особливо жінками та дітьми, - небайдужості громадськості до цього явища. Україна, оголосивши курс на євроінтеграцію, приєдналася до основних міжнародних нормативно-правових актів у сфері протидії людьми і прийняла національне законодавство.

Торгівля людьми - це здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, та відповідно до Кримінального кодексу України визнається тяжким злочином, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Торгівля людьми - це злочин, жертвами якого може стати чоловіки, жінки і діти як з метою примусової праці, так і сексуальної експлуатації. Нині у світі понад 21 млн. людей є жертвами примусової праці. За оцінками Міжнародної організації з міграції, понад 230 тис. українців постраждали від торгівлі людьми з 1991 року. Нині Україна є однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі.

Тому в Україні було прийнято рішення про проведення Всеукраїнської інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми в рамках якої на ФПГіСН 18 жовтня 2017 року в день відзначення Європейського дня боротьби з торгівлею людьми зі студентами-правниками 2-4 курсів було переглянуто і обговорено документальний фільм "Життя на продаж".

Профорієнтаційна робота

Спеціальності факультету
права, гуманітарних і соціальних наук


ПЛАН
агітаційно-профорієнтаційної роботи факультету
права, гуманітарних і соціальних наук на 2017-2018 н. р.


Заняття із старшокласниками в рамках роботи школи юного психолога

Традиційний початок роботи школи юного психолога - 30 вересня, день, коли святкують день святих Віри, Надії та Любові - всього того, що так необхідно кожному з нас для сприйняття сьогодення!

Початок роботи було вирішено присвятити знайомству з Психологією - наукою та практичною діяльністю, яка допомагає нам усвідомити себе в цьому світі, який постійно змінюється, є непередбачуваним та різноманітним. Першу зустріч з учнями випускних класів шкіл ми назвали "Світ психології навколо мене", на якій обговорили роль психологічних знань в педагогіці, медицині, сімейних стосунках, в сфері торгівлі. Учасники проявили зацікавленість, креативність і бажання отримати психологічні знання.

В роботі було використано тренінгові вправи, психодіагностичний інструментарій, а саме Психогеометричний тест С. Деллінгер, а також метафоричні асоціативни карти, що допомогло учасникам зрозуміти свій професійний шлях, свої цілі, своє місце в соціальному середовищі.

Засідання було проведено завдяки доценту кафедри, к. психол. н. Літвіновій Ользі Володимирівни, а також магістрам-психологам Просурні Нелі та Писаренко Дар'ї. Щира вдячність за роботу і далі буде……

28 жовтня 2017 року відбулося чергове засідання Школи юного психолога на тему "Моє професійне покликання", яке проводили доцент кафедри, к. психол. н. Білоус Р. М. та студентка-магістрантка 2 курсу навчання Писаренко Дар'я. Запропоноване учням заняття дозволило апробувати вправи з програми магістерського дослідження Писаренко Даші на тему "Розвиток професійної мотивації студентів засобами активного психологічного впливу". Школярі у сприятливій доброзичливій атмосфері розширили власні знання про світ професій, мотивацію вибору тощо. Особливу зацікавленість у школярів викликало проведення професійної гри "Нова планета" та робота з метафоричними асоціативними картами.Д Е К А Н А Т

Декан факультету: Поясок Тамара Борисівна , д.п.н., проф., академік української академії акмеології.

Заступник декана з науково-педагогічної та методичної роботи- Літвінова Ольга Володимирівна , к.психол.н. доцент.
Заступник декана з виховної роботи: Даценко Людмила Євгенівна.
Фахівець II-ї категорії: Чертановська Галина Петрівна.
Фахівець: Літвін Марина Іванівна.
Диспетчер: Зюман Ганна Юріївна.

Навчальний корпус №1, ауд.1315, 1315A. Телефон  3-61-64, 068-577-73-53

Адреса: 39614 м.Кременчук Полтавської обл, Першотравнева, 20.
E-mail: dfp@kdu.edu.ua

КрНУ

КрНУ у міжнародних та
національних рейтингах: