Головна>Доступ до публічної інформації
КрНУ


Доступ до публічної інформації

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації, Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації та нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Надання публічної інформації Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Відповідно до Закону, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:
1. Ім`я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону.
2. Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит).
3. Підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.
Зразки форми запиту на інформацію:
від фізичної особи:
від юридичної особи:
від об’єднань громадян:


КрНУ