Головна КрНУ > ПідрозділиАспірантура та докторантура


Аспіранти 2023 року вступу

Підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації координує відділ аспірантури і докторантури, який очолює Мосьпан Н. О.

2016–2017 рр. були одержані ліцензії на підготовку фахівців наукового ступеня доктора філософії (PhD) за 12 спеціальностями. Три спеціальності з цього переліку – 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» і 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – успішно пройшли акредитацію. У квітні 2023 р. аспірант кафедри економіки В.Г. Нікітюк успішно захистив PhD-дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії.

Загальна кількість аспірантів 2023–2024 н. р. складає 161 особу, які проходять підготовку на 15 кафедрах університету. Серед керівників аспірантів – 27 докторів наук, професорів і 28 кандидатів наук, доцентів.

Підготовка аспірантів та докторантів здійснюється як за рахунок державного фінансування, так і на контрактних умовах. Термін підготовки в докторантурі до 2 років, в аспірантурі - очна (денна, вечірня) до 4 років.

Згідно з діючим законодавством особам, які зараховуються до аспірантури, за будь-якою формою підготовки, надається відстрочка від призову до збройних сил на весь термін підготовки.

Аспірантам та докторантам сплачується стипендія та надаються пільгові умови для публікацій результатів наукових розробок. Найбільш перспективні розробки можуть одержувати фінансову підтримку, як за рахунок держбюджету, так і з позабюджетних коштів інституту.