Головна КрНУ > Підрозділи


Антикорупційна діяльність

Основні напрями роботи уповноваженої

• розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією

• організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій ректору Університету

• надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції

• здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування ректора Університету та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання

• перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення Національного агентства та Міністерства освіти і науки України про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» порядку

• здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в Університеті та коледжах, що є структурними підрозділами Університету;

• розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства;

• здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до вимог антикорупційного законодавства;

• інформування ректора Університету, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції

• організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення пропозиції щодо таких заходів, залучення до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків

• забезпечення підготовки Антикорупційної програми Університету, змін до неї та моніторинг її виконання;

• підготовка звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми Університету

• візування проєкти актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів