Головна КрНУ > Підрозділи
Відділ цивільного захисту

Цивільний захист є системою організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, які здійснюються органами центральної та місцевої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

Основними завданнями цивільного захисту є:
– збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації;
– прогнозування та оцінка наслідків надзвичайних ситуацій;
– здійснення нагляду та контролю у сфері цивільного захисту;
– розроблення та виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, дотримання норм та стандартів у сфері цивільного захисту;
– оперативне оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;
– навчання населення способам захисту при виникненні надзвичайних ситуацій;
– організація тренувань.

Структура ЦЗ КрНУ імені М. Остроградського

Загальне керівництво та контроль за роботою ЦЗ університету здійснює керівник /ректор університету/, який несе повну відповідальність за організацію, своєчасне та якісне планування, підготовку та проведення усіх заходів ЦЗ в мирний та особливий період.

Згідно п. 3 ст. 20 Кодексу ЦЗ України у КрНУ призначено штатну посадову особу – провідний фахівець з питань ЦЗ, яка в адміністративному порядку підпорядковується керівнику ЦЗ /ректору університету/, і несе відповідальність за проведення всіх заходів, що направлені на забезпечення захисту працівників та студентів університету в мирний та воєнний час.

Згідно наказу ректора в університеті створені та працюють у межах своїх повноважень:
– комісія з надзвичайних ситуацій;
– комісія з евакуації.

Списки членів вище вказаних комісій відкореговано та поновлено наказом ректора № 06-1 від 18.01.2022 року.