Головна КрНУ> Студентський простір > Соціальний супровід студентів


Соціальний супровід студентівПраво на соціальне забезпечення - визнані міжнародним співтовариством та українською державою і зафіксовані в нормативних актах можливості людини в разі повної чи часткової втрати засобів до існування або понесення додаткових витрат, а також за станом здоров'я вимагати від уповноваженого на це суб'єкта конкретних видів соціального забезпечення з метою задоволення не нижче ніж на прожитковому рівні своїх фізіологічних, соціальних та духовних потреб.

Основна мета та задачі соціальної роботи

- ведення обліку руху студентів пільгових категорій;

- складання документації, необхідної для організації роботи зі студентами пільгових категорій;

- підготовку матеріалів, зведень, звітів, поточної інформації зі студентами пільгових категорій у ході навчального процесу (результати іспитів та заліків, стану ліквідації академічної заборгованості);

- складання списків студентів пільгових категорій на початок кожного місяця та на початок і закінчення навчального року;

- поточну та оперативну роботу зі студентами із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування щодо наданням їм пільг згідно до законодавства: забезпечення їх харчуванням, одягом, навчальною літературою, тощо.

- оформлення одноразової допомоги при закінченні навчання студентами із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- ведення реєстру студентів-пільговиків щодо поселення їх до гуртожитку університету.

Відповідно до чинного законодавства право на безоплатне проживання у гуртожитку мають:
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти учасників бойових дій;
- учасники бойових дій;
- діти осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- особи з інвалідністю внаслідок війни.

Право на пільгове (оплата 50%) проживання у гуртожитку мають студенти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.