Головна > Наукова діяльність > Науково-дослідні центри
КрНУ


Науково-дослідні центри

Науково-дослідний центр обробки матеріалів
потужними енергетичними потоками

Положення про науково-дослідний центр обробки матеріалів потужними енергетичними потоками

Експериментальні лабораторії:

- електронної мікроскопії та вакуумної техніки;

- технології імпульсної обробки та отримання композиційних і наноструктурованих матеріалів;

- 3D інструментів для друку і макетування;

- мас-спектрометрії та спектрофотометрії.

Напрями наукових досліджень:

1. "Наукові основи створення конструкційних елементів літальних та космічних апаратів із композиційних матеріалів".

2. "Дослідження механічних включень у вуглецевій сировині і технічного вуглецю".

3. "Розробка технології і виготовлення фланців композитного паливного баку методом 3D друку із вуглець-вмісних матеріалів".

Науково-дослідний центр енергоспоживання, енерговикористання
та енергокерування

Положення про науково-дослідний центр "Енергоспоживання, енерговикористання та енергокерування"

Експериментальні лабораторії:

- автоматизованого електроприводу загальнопромислових механізмів;

- систем керування електроприводами та силова перетворювальна техніка;

- електротехнічних та електромеханічних пристроїв та систем;

- електропостачання й енергетичного менеджменту.


Напрями наукових досліджень:

1. "Дослідження систем керування електроприводами постійного та змінного струму з використанням сучасного промислового та комп'ютеризованого вимірюваного обладнання у комплексі із віртуальними лабораторними стендами та мультимедійною візуалізацією режимів роботи".

2. "Дослідження статичних і динамічних характеристик автоматизованого електропривода промислових машин і механізмів у нормальних експлуатаційних та аварійних режимах роботи".

Науково-дослідний центр наноелектроніки та інформаційно-керуючих систем

Положення про науково-дослідний центр "Наноелектроніка та інформаційно-керуючі системи"

Експериментальні лабораторії:

- наноелектроніки та сенсорики;

- ідентифікації об'єктів і систем керування.Напрями наукових досліджень:

1. "Створення високочутливих сенсорів газу на основі напівпровідників з поруватим шаром для неінвазійної діагностики захворювань".

2. "Автоматизація систем управління медичним закладом".
КрНУ