Головна > Наукова діяльність > Наукові підрозділи
КрНУ


Наукові підрозділи

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА


Положення про науково-дослідну частину Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського


        Науково-дослідна частина є структурним підрозділом Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ), створена для здійснення фундаментальних досліджень та прикладних розробок за рахунок бюджетних i позабюджетних коштів, а також науково-дослідних, дослідно-конструкторських i технологічних розробок за господарськими договорами з підприємствами й організаціями.

       Керівним підрозділом з організації наукових досліджень, проведення наукових заходів, видання наукової періодики та інших видів науково-технічної діяльності університету є науково-дослідна частина, якій підпорядковані чотири науково-дослідні, навчально-методичні центри та 19 наукових лабораторій.

 
У своїй діяльності НДЧ керується законами України "Про освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", нормативними актами України i Міністерства освіти і науки України, статутом КрНУ, наказами та розпорядженнями ректора університету, а також Положеннями "Про організацію науково-дослідної роботи у КрНУ" та "Про науково-дослідну частину КрНУ". Положення про науково-дослідну частину регламентує внутрiшнi госпрозрахункові відносини i зв'язки структурних пiдроздiлiв мiж собою в рамках унiверситету.

Кадровий склад і контакти:

1. Никифоров В.В.- перший проректор, кімн.: 1209, тел.: (0536) 75-83-67,
е-mail: v-nik@kdu.edu.ua

2. Латишева В.В. - начальник НДЧ, кімн.1302,
е-mail: laty-viktoriya@meta.ua

3. Ярина Н.М. - провідний фахівець, кімн.1302
е-mail: science@kdu.edu.ua

4. Булай О.О. - фахівець І-ї категорії, кімн.1302
е-mail: bulayeo@gmail.com

5. Кузнецова І.А. - фахівець, кімн. 1302,
е-mail: nichkrnu20@gmail.com

6. Солошич І.О. - відповідальна за наукову роботу студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ, кімн. 4207, е-mail: soloishych@gmail.com

7. Біла Я.В. - фахівець, кімн.: 2211

Поштова адреса:
39600, м. Кременчук, вул. Університетська, 20, кімн. 1302
E-mаil: nichkrnu20@gmail.com

 

 

КрНУ