Головна > Наукова діяльність > Наукові школи
КрНУ


Наукові школи

Положення про наукові школи Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського

Підґрунтям наукових досягнень Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського є сталий розвиток 8 наукових шкіл:

Керівник наукової школи
Назва наукової школи
Рік
засну-
вання
школи
Підготовлено 
докт. наук  канд. наук
«Електромагнітні та електромеханічні процеси в електричних машинах та апаратах»

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф., Загірняк М. В., ректор КрНУ, заслужений діяч науки і техніки України, повний кавалер ордена "За заслуги", академік НАПН України, лауреат державної премії України у галузі науки і техніки


1996

5
12

«Механіка вибуху та ресурсозберігаючі екологічно надійні технології керованого вибухового руйнування гірських порід»

Науковий керівник: д-р техн. наук, професор кафедри «Машинобудування» Воробйов В.В.


1968

3

5«Керування якістю перетворення енергії, моніторинг і діагностика в електротехнічних системах. Міждисциплінарні дослідження взаємодії комп'ютерних технологій та підготовки фахівців з електричної інженерії»

Наукові керівники:
- д-р техн. наук, проф., Родькін Д.Й., проф. кафедри «Системи автоматичного управління і електропривод», заслужений діяч науки і техніки України
- д-р техн. наук, проф., директор «Інституту електромеханіки, енерго-збереження і систем управління» Чорний О.П.

2000

5
5
 

«Управління регіональною екологічною безпекою»
Науковий керівник: д-р техн. наук, професор кафедри «Екологія та біотехнології» Шмандій В.М.

2004
3
7
 
«Нанорозмірні напівпровідникові структури, інтелектуальні прилади на їх основі, автоматизації технології виробництва напівпровідників та фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії»

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф., зав. кафедри «Автоматизація та інформаційні системи» Оксанич А.П.

1999
3
8
 

«Оптимізація процесів листового штампування та імпульсної обробки матеріалів»
Науковий керівник: д-р техн. наук, проф., зав. кафедри «Машинобудування» Драгобецький В.В.

2003
5
12
«Дослідження закономірностей функціонування динамічних систем і механізмів»
Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. кафедри «Машинобудування» Саленко Ю.С.

2003
4
5


«Економіка та управління інноваційною діяльністю»

Наукові керівники:
- д-р екон. наук, проф., завідувачка кафедри "Бізнес адміністрування, маркетингу і туризму" Труніна І. М.;
- д-р екон. наук, проф., завідувачка кафедри "Економіки" Маслак О. І.

2023
1
7
 

Етичний кодекс ученого України


К О Н Т А К Т И

   За додатковою інформацією звертайтеся :
тел: (0536) 75-85-60, кімн. 3210, 3211, 7207.

факс: (0536) 75-81-86.

E-mail: nich@kdu.edu.ua
КрНУ