Головна > Наукова діяльність > Наукові видання
КрНУ 

Наукові видання

ПОШУКОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ НАУКОВЦІВ - Open Ukrainian Citation Index

Науковий журнал „Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського" видається в КрНУ з 1996 року.
Відповідно до постанови президії ВАК України від 27.05.2009 р. № 1-05/3) науковий журнал пройшов реєстрацію (свідоцтво про реєстрацію серії КВ № 18771-7571 ПР від 30.01.2012 р.) і внесений до Переліку № 1 фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Журнал виходить шість разів на рік.

Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Статті журналу індексуються у світовій довідковій системі «ULRICH'S PERIODICALS DIRECTORY», міжнародних наукометричних базах даних «INDEX COPERNICUS», «POLISH SCHOLARLY BIBLIOGRAPHY» та «INSPEC», а також у національній базі даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА» (реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»). У цей час у міжнародній базі даних «SCOPUS» розглядається заявка про включення до неї нашого журналу.
Архів номерів у національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського


Науково-виробничий журнал "Електромеханічні і енергозберігаючі системи"

Науково-виробничий журнал "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" видається в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського з 2007 року.
Виходить чотири рази на рік.
Відповідно до постанови Президії ВАК України від 26.01.2011 року № 1 - 05/1 журнал пройшов реєстрацію і внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.
Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних "УКРАЇНІКА НАУКОВА" (реферативний журнал "ДЖЕРЕЛО") та міжнародних наукометричних базах даних "INDEX COPERNICUS", "ULRICH'S PERIODICALS DIRECTORY" та "POLISH SCHOLARLY BIBLIOGRAPHY".

Архів номерів у національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського

КрНУ

КрНУ у міжнародних та
національних рейтингах: