Головна> Нормативна документація
КрНУ


Нормативна документація

 1. Закон України Про освіту

 2. Закон України Про вищу освіту

 3. Свідоцтво про державну реєстрацію

 4. Статут

 5. Ліцензія (Відомості про право здійснення освітньої діяльності)

 6. Сертифікати про акредитацію

 7. Положення про ректорат

 8. Положення про присвоєння вчених звань доцента, професора та старшого дослідника

 9. Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу

 10. Наказ МОНУ № 136 від 08.02.2012 "Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах"

 11. Положення про факультет

 12. Положення про навчально-науковий інститут

 13. Положення про студентський гуртожиток

 14. Положення про організацію освітнього процесу в КрНУ

 15. Положення про гаранта освітніх програм

 16. Положення про проектну, робочу групи та групу забезпечення спеціальності

 17. Зміни до Положення про проектну, робочу групи та групу забезпечення спеціальності

 18. Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторінг і перегляд освітніх програм

 19. Положення про матеріальне стимулювання працівників КрНУ

 20. Порядок здійснення медичного обслуговування здобувачів освіти

 21. Положення пpo зaпобiгaння, попередження та врегулювaння випaдкiв, пoв'язaних iз сексyaльними дoмaгaннями i дискpимiнaцією

 22. Положення щодо політики гендерної рівності КрНУ

 23. ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»

 24. Положення про проведення конкурсного відбору на посаду директора закладу фахової передвищої освіти - структурного підрозділу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

КрНУ