Головна>Вступнику > Вступ після закінчення коледжу, технікуму

П Р И Й О М   2024

ВСТУП
після закінчення коледжу, технікуму, вищого професійного училища

Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра вступників на НРК5, які подають результати вступних випробувань у формі НМТ або ЗНО, з можливим додатковим використанням ЄФВВ, Egzamin maturalny (далі - матуральний іспит) для громадян Республіки Польща, творчого конкурсу, співбесіди, розгляду мотиваційних листів.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі НРК5 вступають для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали:

- НМТ 2024 року з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети), за вибором вступника - додатково бал ЄФВВ;

- НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети), за вибором вступника - додатково бал ЄФВВ;

- або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети), за вибором вступника - додатково бал ЄФВВ;

- або ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети), за вибором вступника - додатково бал ЄФВВ;

- та творчого конкурсу зі спеціальності 022 "Дизайн";

- матурального іспиту з двох основних предметів (польська мова, математика) та двох додаткових предметів (історія, іноземна мова, або біологія, або фізика та астрономія, або хімія за вибором вступника) для громадян Республіки Польща.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 за спеціальностями галузей знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальностей 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності", 051 "Економіка" додатково зараховується бал передбаченого цими Правилами прийому ЄФВВ в разі реєстрації вступника для його проходження. Реєстрація вступника для участі в ЄФВВ здійснюється на добровільних засадах.

У передбачених цими Правилами прийому випадках результати співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість результатів НМТ.

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п'яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до п'ятнадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

Заяви для участі у співбесіді або творчому конкурсі подаються через особисті електронні кабінети вступників (у паперовій формі або електронною поштою до приймальної комісії в разі відсутності особистого електронного кабінету вступника). Для участі у співбесіді, творчому конкурсі, вступники подають фотокартку розміром 3x4 см.

Вступники, які проходять співбесіду, творчий конкурс, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листка з фотокарткою та документа, що підтверджує право вступника на участь у співбесіді.

1. Вартість навчання після закінчення коледжу, технікуму, вищого професійного училища .

2. Документи для вступу.

3. Календар вступника.

4. Формування конкурсного бала.

5. Спеціальні умови участі у конкурсному відборі.