Головна КрНУ> Вступ - 2024 > Вступ для здобуття ступеня магістра

П Р И Й О М   2024

ВСТУП
для здобуття ступеня магістра

Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 01 "Освіта/Педагогіка", 05 "Соціальні та поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право", 12 "Інформаційні технології" вступників на основі НРК6 та НРК7, які подають результати ЄВІ 2023 або 2024 років та ЄФВВ 2024 року.

У передбачених Правилами прийому випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови, замість результатів ЄФВВ - результат фахового іспиту.

Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 274 "Автомобільний транспорт" та 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" вступників на основі НРК6 та НРК7, які подають результати:

- ЄВІ 2023 або 2024 років та єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) зі спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" 2024 року (тільки для вступників на спеціальність 274 "Автомобільний транспорт", які складали відповідний ЄДКІ 2024 року) або фаховий іспит (для інших вступників);

- ЄВІ 2023 або 2024 років та єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) зі спеціальності 275 "Транспортні технології (за видами)" 2024 року (тільки для вступників на спеціальність 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)", які складали відповідний ЄДКІ 2024 року) або фаховий іспит (для інших вступників).

У передбачених Правилами прийому випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови.

Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями, крім спеціальностей галузей знань 01 "Освіта/Педагогіка", 05 "Соціальні та поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право", 12 "Інформаційні технології", 274 "Автомобільний транспорт" та 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" вступників на основі НПК6, НРК7, які подають результати ЄВІ 2023 або 2024 років та фахового іспиту.

У передбачених Правилами прийому випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови.

1. Вартість першого семестру навчання за контрактом у гривнях для студентів першого курсу 2023/24 н.р. ОС Маґістра

2. Документи для вступу.

3. Календар вступника.

4. Формування конкурсного бала.

5. Спеціальні умови участі у конкурсному відборі.